poeme
ION CRISTOFOR

poeme

Articol publicat în ediția 11-12/2017

Toamnă

Un câmp pustiu

pe care câţiva arbori îţi imită singurătatea

sub un soare de plastilină roşie.

Pe o străduţă pustie spre seară

Alunecă un înger pe patine cu rotile.

Aripile lui foşnesc ca un cearşaf

Pe care un soldat iubeşte o bucătăreasă de la cantina şcolii.

Cineva aşează capetele noastre

Ca pe niște nuci la o masă de piatră.

E toamnă şi veveriţa sare de pe o creangă a pinului pe alta

Coada ei roşie

Bate în talgerul strălucitor al lunii.

Se scutură castanii pe acoperişe de tablă

Sau poate sosesc în goană hunii.

Omătul chipului tău s-a topit
Trandafirul buzelor tale s-a ofilit de-astă vară
Blestemaţi am fost să purtăm o povară în inimă
Noi ce în grabă am dat foc aripilor noastre de ceară
Albaştri ca marea sunt ochii albaştri ai morţii amin
Şi nimeni nu ştie de ce îngerii toţi au zburat.

Prieteni cu cerul suntem priponiţi în pământ
Uşori ca vântul ce seara înfoaie rochia fetei iubite
Noi ce în grabă am dat foc aripilor noastre de lemn
Ochii plecaţi frumuseţea mănâncă acum din palma pământului
Doar Cloşca cu pui Orionul se mai întorc uneori peste noi
Negri ca umbra pământului sunt ochii morţii noastre amin
Şi nimeni nu ştie de ce îngerii toţi au zburat aleluia.

Nu frumusețea am așezat-o pe genunchi

Tocmai acum, în dimineaţa când te pregăteşti să porneşti la drum

Întrebând în dreapta şi-n stânga despre căile de urmat

Din umbroase cotloane, din păsările împăiate, ies palizi

bătrânii noştri dascăli de înţelepciune.

Acum, cel puţin, am aflat:

adevărul se îmbracă adeseori în cojocul minciunii

ura se ascunde în umbra iubirii.

Fie cât şi sămânţa de mac, bucuriile s-au dus pe vale în jos

norocul nostru a intrat într-o turmă de porci

Şi asta e tot ce poţi să îngaimi pe lângă prorocul aţipit într-o carte.

Însă, vai mie, nu pe genunchi am aşezat frumuseţea

Asemenea lui Rimbaud, negustorul de arme,

Ci doar pe o piele de câine bine tăbăcită

Pe care am scris toate faptele negre din viaţa mea.

Acum toate acele negre, întunecate cuvinte

Aleargă ca o haită de câini pe urmele mele şi latră amarnic

Şi nu ştiu dacă le auziţi şi domniile voastre.

 

Un vers mai brutal ca pumnalul

Vară a calomniei fierbinţi: un ziar de provincie ne răscoleşte biografiile

Doar cucul cântă nebun de dragoste în grădinile tale

Ca în primăvara aceea străbătută de noi în chip de adolescenţi visători

Când căutându-ne bănuţii din buzunarele sparte ne linişteam pe noi înşine

Cucul se imită, narcisiac, pe sine

Noi, scribii neantului, pe cei cu inimi de vânt.

Dar, vai, altele, cu totul altele sunt grijile ce ne macină acum

sub piatra de moară a vârstei.

Un peşte albastru din mările sudului trimite disperate semnale oaselor noastre

Oase atât de solemne sub frunza ce ne aruncă verde în faţă

păcatele dulci din tulburea noastră adolescenţă.

Doar goarnele mai răsună într-o cazarmă pustie

în cinstea rochiei tale ridicate de vânt.

Şi asta nu e decât o amintire

Tocmai acum când o ştim prea bine:

Nu ochii tăi verzi, lunecoşi ca ţiparii,

ci un vers, un vers mai brutal ca pumnalul ne va ucide

într-o calmă dimineaţă de octombrie

când noi şi toţi locuitorii oraşului

ne vom ridica împreună la cer

cu smogul, cu cenuşa din crematorii,

cu fumul din ţevile de eşapament

cu toate păsările ucise.

 

Proiecte

Ce rumegi în tine rămâne în tine

Un rest fără nici o valoare

Femeia pe care o iubeşti priveşte absentă în gol

Numără banii tăi până la următorul salariu

Sau se gândeşte la altcineva sau la banii lui.

De n-ar fi atâta nenorocire, am inventa-o noi poeții

Literatura şi-ar epuiza temele şi obsesiile

Preoţii n-ar mai avea clienţi la spovedanie

Geografii ştiu prea bine că de n-ar fi atâta pustiu în suflete

N-ar exista pe hartă deşerturile.

Doar vântul nebunatic nu-şi face probleme

Suflă în trâmbiţele lui pe strada Academiei

Răvăşeşte prin creiere, prin sertarele funcţionarilor primăriei

Ce aşteptă iarna ca pe o ultimă calamitate.

Maimuţa de la circ visează să devină director

Parlamentar sau bancher

Femeia de la trapez priveşte spre tine ca într-o prăpastie fără fund

Nu-i văd deloc culoarea ochilor

Dar e sigur că piticul ce-o soarbe din priviri prin ţesătura plasei

Speră ca blonda să accepte o şampanie în seara aceasta

În timp ce şarpele boa din cuşcă visează că-i oferă doamnei Eva un măr

și că bestiei de Adam, ajuns peste noapte director al circului,

i se va opri definitiv în gât.

 

Mă pregătesc să plec la Polul Sud

Ca orice funcţionar obişnuit să vâneze acte falsificate

împachetez mizeria în paragrafe de lege, parfumez rahatul în doze exacte

Celor ce vor o bucată din halcă le dau întâlnire lângă zidul bisericii

acolo se împarte veşnicia şi nasturii negri de la cămaşa furată

Tu draga mea vino cu paşii tăi de balerină abia trezită din somn

mă pregătesc să plec la Polul Nord

Doamne, tocmai acum când sunt stăpân peste o pereche de câini în călduri

Când am plâns peste jucăriile tale de cârpe şi de plastic

Ţi-am mirosit pentru ultima oară părul spălat cu şampoane din alge marine

Am citit pentru ultima dată scrisorile de dragoste ale domnului Freud

Din vremea când nu inventase psihanaliza şi toate complexele

Și brusc mi se face teamă că nu o să te mai întâlnesc pe strada

cu îngeri de marmură păzind uşa bisericii

pe care pioși intră domnul măcelar şi târfa umilă

ca să-și ceară iertare pentru greșelile ce le vor face

în viitorul apropiat.

Iarnă şi viscol
şi urmele vulpii
la marginea unei cărţi deschise.

Se luminează ferestrele unei crescătorii de şerpi
o lumină roşie scrie profeţii
pe pereţii de lut ai unei fierării de ţară
din care un copil
intră şi iese
beat de fericire
cu un cui înroşit în mînă.

Reproducere: Antonio Nunziante

Cămașa

Mi-am scos cămaşa albastră

cu tot cu piele

şi-am aşezat-o în curte

pe o sfoară întinsă

între doi tei.

Acum aştept ca luna

să se ivească din ea către seară

un inorog

sau măcar umbra unei femei.

 

Fluturele

Pe zidul cenuşiu al închisorii

Pe gardul de sârmă ghimpată

Cântă netulburate

Câteva păsări purpurii.

Nu mai mari decât pumnul

Fericite păsări al căror nume nu îl cunoşti

Libere, se răsfaţă la soare şi cântă

Sub oglinda strălucitoare a norilor gonind.

Cântă stăruitor micile păsări purpurii

E poate anotimpul în care îşi caută perechea.

Pe chipul meu nemişcat

Palpită ca o fragilă inimă

Tremură sub vântul de primăvară

Un fluture roşu ca buzele tale.

 

Așteptăm înfrigurați

Se dedică poetului Pere Bessó

câţiva hămesiţi
zece negri chinezi
o mână de pitici
beau Coca-Cola
şi se fac tot mai mici

când deodată se-ntunecă în babilon
plouă din belşug peste altarele din notre dame
în sagrada familia s-a instalat o fericită familie de canguri
iar piramidele egiptului
au ajuns doar cât bobul de mac

dar ce ne ţine pe jar
şi ne pune capac
maimuţele din copaci
ne maimuţăresc beau Coca-Cola
îşi fac vânt cu paşapoartele

aşteptăm înfriguraţi
cu ochii în facebook
ca moartea să ne trimită rapoartele