poeme
Gheorghe Grigurcu

poeme

Articol publicat în ediția 11-12/2017

La un pictor

Zilnic ia act de existența tuturor culorilor

pînă și a celor spălăcite murdare ezitante

a culorilor timide estropiate

excesiv de visătoare peltice

handicapate arțăgoase

confuze grosolane

ori nespus de fine cum amprentele digitale

ale Îngerilor ce s-au sinucis.

Semn de carte

O imagine curgătoare

înaintezi printr-însa

în contra cursului său.

Bibelou

Aidoma unei flori se ofilește-n odaie

micul taur de bronz

l-ai cumpărat cînd Infinitul încă

mai spinteca din cînd în cînd precum un avion

cerul Bucureștilor

cînd Imposibilul mai făcea încă bule jucăușe

cum sifonul în pahar la masa ta

ay nebunaticii brianții ani șaizeci-șaptezeci

coridele stăteau – îmi amintesc – cuminți în cărți

și numai noaptea cutezau să treacă

în visele unor sărmani

să infecteze de Spania

pe cei fără castele nicăieri.

Semn de carte

O portocală

plină de sînge

asemenea unei căpușe.

Zi de vară

O furtună urcată cu macaraua să-mpodobească silozul

Un curcubeu comandat cum un mic dejun la restaurant.

Poetică

A vorbi a scrie după tipicul clasic

după exemplul care se-ascunde

pînă și de sine

după-această atît de-ndoielnică pildă

ca un cap gata de-a se tunde la zero

după savanta paradigmă ce se dezbracă obosită seara

și intră-n pat adoarme deîndată

după această impasibilă povață

care te părăsește ca un tovarăș de compartiment în tren

după două-trei ceasuri definitiv.

Prudență

Nu te bucura înainte de vreme

o mireasmă te zgîrie cu vinete unghii

din ugerul norului se scurge nămol

o grămadă de pietre nu știu cum singure

s-a adunat în cer

o bibliotecă mai înaltă decît un pisc montan

te-amenință cu fulgere

nu te bucura înainte de vreme

în glorioasa ta maturitate n-ai cum

nici să te-ntorci pe cealaltă parte

ghemuit ca-n cel mai strîmt dulap.

Stradală

Azi curcubeul vopsind acoperișurile

ce de mai acoperișuri sidefate

cum unghiile.

Deznodămînt

Ai cunoscut glasul ca un ceai fierbinte al dorinței

și l-ai sorbit și-ai rămas mut

și glasul ascuțit ca o sabie-al regretului

pe care l-ai azvîrlit cît colo și-ai rămas dezarmat

și glasul melodios al speranței care ți-a gonit

sufletul și trupul ca pe niște netrebnice slugi

și-ai rămas fără tine însuți.

Gînduri

Aceste gînduri cum niște buze

pe care cuvintele se-așază

confuze lipicioase

aidoma unor săruturi.

Stradală

Străzile trec în imaginație

chinuitele străzi suburbane

ca și cum ar trece-n oglindă

(nu pot nicăieri pleca

așa cum nici tu nu poți pleca nicăieri

captiv al lor).

Primăvară-n Amarul Tîrg

I

Averse eclipsînd zăpada cine

curăță ochiul

de gunoiul adunat cu răbdare

o comoară?

suflînd dinspre munții Parîngului

un vînt rece-ncrețește livezile

cărunte încă precum marea.

II

Călcîiele tale zerouri fragede

cum ghioceii

o-mbrățișare mînjită

de proaspăta salivă a abisului.

III

Orbitoare pete apar

la-ncheieturile muncite-ale cărnii pămîntului

o înnoire huliganică fluieră scurt pe străzi

dar în tării

neschimbătoarea zeiasca substanță

tună.

Întrebare

De unde să iei Doamne de unde

Îngerul lui Prévert învăluit în fulgere de magneziu

Îngerul cu care trebuie să te lupți

chiar înainte de-a te scula

de la masa trudei tale zilnice

chiar înainte de-a rosti

o frază cum se cuvine

Îngerul cu care trebuie să te lupți

nu – cum se zice onctuos –

pe viață și pe moarte

ci numai pe moarte

căci viața e pierdere.

Furnicile

Monumentul din centrul Amarului Tîrg asediat

de furnicile exasperate de-așteptare

cum se urcă ele pe labele gîndului niciodată rostit

cum intră-n nara lui Dumnezeu.

În loc de bilanț

Un supersonic trecîndu-ți prin păr aidoma unei albine

o gîfîitoare corabie urcă din greu pe-o pantă de munte

hrănești fructele bolnave cu fructe dietetice

harnicul ac care coase un ochi de altul

unde se află podoabele încă sigure de mîntuire?

bronzul devine catifea porfirul gîlgîie cum apa minerală

statuia se-mbrățișează pe sine cu mîna ei lipsă

cele mai grațioase nume pășesc ușor în ciorapi de mătase

puterea strigătului salvează strigătul transcris

plină pădurea de mobile stil

soarta mototolită cum o batistă.

Ars poetica

Poemele care se scriu pe ele însele

poemele care fără a se scrie încă

există

poemele care există fiindcă exiști și tu

poemele care există fiindcă tu nu ești

decît iluzia lor.