Poezie
Petru Ilieşu

Nu sunt insecta Gregory

Articol publicat în ediția Viața Românească 5-6 /2012

Sunt un hamster
şi am în cap înfipt un senzor care percepe intimele mele tentații
Am voie să alerg liber prin cuşca mea culturală
să par că sunt inteligent şi contribui la binele public
că intuiesc sentimentele de fericire când împrejurul meu se închide mâna ocrotitoare şi tandră a lui Dumnezeu
Sunt liber să rod semințele veşniciei şi să-mi fac nevoile în acelaşi timp
şi sunt liber să primesc vizite de întreținere a energiei sexuale
Sunt liber să scâncesc şi să privesc oricât de departe pot vedea
Am o poziție favorizată şi locul meu este într-o mulțime
de hamsteri care au în cap înfipți senzori care percep intimele Lor tentații
şi au voie să alerge liberi prin cuştile lor culturale
Trăiesc deci într-o lume multiplicată
şi uneori nici nu mai ştiu dacă Eu sunt cel de lângă Mine
sau Cel care este înăuntrul Meu
unde totuşi intuiesc că se află o vastă mulțime de hamsteri
care au în cap înfipți senzori ce percep intimele Lor tentații
şi au voie să alerge liberi prin cuştile lor culturale
trăind deci într-o lume multiplicată
despre care fiecare dintre Noi sau Ei cunoaştem câte ceva
care « ceva » de fapt ne ajută să ne recunoaştem
şi să recunoaştem
ca trăind într-o paşnică,
sănătoasă şi prosperă civilizație
la care suntem conectați prin senzori
care au grijă ca tentațiile noastre intime
să semnifice simpla putere a
adevărului
a viitoarei lumi posibile
cea în care voi putea spune cu mândrie – sunt un hamster
în acest vast laborator al fericirii unde-mi trăiesc experiențele vieții Tale
fiind doar o formă inferioară de viață,
- o sutime de secundă sau poate chiar mai puțin
fiind un hamster
conectat la vibrația energiilor unui punct care nu există
şi o comuniune a unei infinități de puncte care nu există
şi care
se învârt totuşi în Roata Cosmică
în care-mi este rostul
să fug de mine
şi să mă regăsesc
ca punct care nu există şi este totuşi pretutindeni
despre care domnul K
nu a înțeles că reprezintă un hamster
şi pentru a da o oarecare epicitate acestei realități
a scris o istorie despre... Gregory
ca punct care nu există
şi care de fapt este nimic altceva decât
un
hamster