Miscellanea
Nicolae Stoie

Târgul de Carte de la Braşov.

Articol publicat în ediția Viața Românească 5-6 /2012

A ajuns la a IX-a ediție (22-25 martie a.c.), Târgul Internțional de Carte şi Muzică de la Braşov, titulatură aleasă de organizatori (Asociația „Libris Cultural”, condusă de Ana Oniță şi ing. Virgil Oniță) spre a marca diferențierea de celelalte târguri, dar şi unul dintre obiectivele asociației: promovarea muzicii tradiționale,şi nu numai (Felicia Filip se numără printre laureatele edițiilor anterioare). Paradoxal, însă, Târgul Internațional de Carte şi Muzică de la Braşov a reuşit să se facă vizibil tot datorită cărții. Edituri de prestigiu (Humanitas, Polirom, Cartea Românească, All, Teora, Nemira, Eikon, Corint, Paralela 45, Art şi foarte multe altele) s-au constituit în prezențe permanente ale târgului, în timp ce scriitori de primă mărime (Ana Blandiana şi Mircea Cărtărescu au fost printre primii) au ales să-şi lanseze importante apariții editoriale la Târgul Internațional de Carte şi Muzică, asigurându-i acestuia mizanscenarea acelor evenimente editoriale, fără de care prestigiul oricărei asemenea manifestări rămâne doar un deziderat. Şi, nu mai puțin benefică constituirii unui profil aparte s-a dovedit ideea (cu toate riscurile inevitabile), organizatorilor de a personaliza tematic fiecare ediție. Ediția a IX-a, de exemplu (deşi au fost prezenți şi autori în „trend”: Vartan Arachelian, Pavel Chihaia, Dan Puric) a mizat pe cărțile autorilor „locali”. Însă cele mai multe dintre lansările scriitoriilor braşoveni (Daniel Drăgan – două romane: Biedermeier şi Mehmed; Ion Topolog - Inelul de Aur; George Puşcariu – Din Creangă-n creangă; A. I. Brumaru – Lecția labirintului; Ioan Suciu – Împătimit în cântec, etc. ) n-au reuşit cu o singură excepție (Cornel Teulea: Cioran – tragedii prevăzute, Editura „Eikon, 2011) nici să dobândească statutul de „evenimente editoriale”, nici să modifice imaginea „consacrată” a autorilor. Surprizele au venit din partea opusă: volumul Corespondența George Moroianu-Alexandru Vaida Voevod 1895 -1934 (Editura „Argonaut”, 2012), realizat de Ruxandra şi Daniel Nazare, Configurația istorică şi bisericească a Braşovului sec. XII - XX (Editura „Andreiană”, 2011) de Vasile Oltean şi excepționala cercetare semnată de Iulian Cătălui: Avangarda literară românească şi visul (Editura Universității „Transilvania”, 2011). Compensatoriu, însă, a fost timpul generos pus la dispoziția Editurii Universitații „Transilvania” care a asigurat intâlnirea cititorilor cu prestigioşi autori de carte universitară: Andrei Bodiu, Rodica Ilie, Adrian Lăcătuş, Georgeta Moarcăş şi alții. Apoi, în premieră (chiar dacă de dorit ar fi ca un târg de carte să acorde propriile sale premii, atât unor edituri, cât şi unor autori), a IX-a ediție a Târgului Internațional de Carte şi Muzică a găzduit, în deschidere, festivitatea de decernare a premiilor Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2011 (Eugen Axinte – poezie, Dan Mihăilescu – eseu şi Voicu Bugariu – „Opera Omnia”), pe care „Libris – Cultural” le-a şi sprijinit financiar.