Miscellanea
Consiliul USR

In memoriam Romulus Vulpescu.

Articol publicat în ediția Viața Românească 9-10 /2012

Uniunea Scriitorilor din România ?i Asociația Scriitorilor Bucure?ti anunță cu profundă durere dispariția distinsului poet ?i traducător Romulus Vulpescu. A încetat din viață la vârsta de 79 de ani pe 18 septembrie 2012, lăsînd traduceri din literatura franceză imposibil de ocolit. Romulus Vulpescu s-a născut la Oradea în anul 1933. A urmat, la Bucure?ti, ?coala primară la Sf. Andrei ?i liceul „Gh. ?incai” (1948-1951), Facultatea de Filologie, Secția Limba ?i literatura română, a Universității din Bucure?ti, a absolvit-o în 1955. După absolvire, a lucrat ca redactor la Editura de Stat pentru Literatură ?i Artă, la Editura pentru Literatură Universală, la revista Luceafărul, ca secretar literar ?i director adjunct la Teatrul „Barbu Delavrancea”, muzeolog la Muzeul Literaturii Române ?i în redacția „Manuscriptum”. A fost secretar al Uniunii Scriitorilor din România între anii 1973 ?i 1989, apoi director al Teatrului Mic pînă în 1991. A fost senator în Legislatura 1990-1992, apoi membru în CNA între 1994 ?i 1998. Poemele sale de o rafinată tehnică a versificației au fost culese în mai multe volume dintre care emblematic este Arte & Meserie (1979). A tradus în chip remarcabil poezie de François Villon, Dante Aligheri, Charles d’Orléans, de poeți francezi ai Pleiadei. A tradus de asemenea din François Rabelais ?i Alfred Jarry.
Prin despărțirea de Romulus Vulpescu, literatura română ?i lumea noastră literară suferă o ireparabilă pierdere.