Poezie
Ioana Diaconescu

Poezii

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2013

 CONTUR FOSFORESCENT
 
Ascuns în furtună
În pădure gonit 
Trupul meu  
În ferventul tău somn 
În visul ce străbate
Armii de scuturi şi ploi de săgeți
Mări duşmane
În irealitate
Cu aripi  aprinse
Pe stînci din adînc
 
Pe gîtul tău călcîie fragede
Pe pieptul meu gol flacăra 
“Floare la butonieră”
 
Unde eu  văd
Contur fosforescent
Suprapus peste al meu
Ca o piele de şarpe
 
Trupul  tău
De departe
În mine 
 
 
CU NESĂBUINȚĂ GUSTATĂ
 
Acesta este de aproape
Obrazul tău
Liber de trecerea timpului
Îți depun pe gură 
Un fluture ce se zbate
Miraculos în sîngele tău
Aripile îi rămîn în afară
De lumină
Numai conturul tău îl aprind
 
O boală vegetală mă adoarme
În timp ce te apropii
Păşind peste flori carnivore
Înfiorate
La ultima  suflare de vînt
 
Vînătoare hoțească
A mea
Printre gene
 
Ochii închişi
Nu îndrăznesc a-i deschide
Doar aşa te văd
Pe de-a-ntregul
Piele carne oase şi sînge
 
Materia ta reală
Cu nesăbuință
Gustată
 
 
ÎN LOC DE CĂTUŞELE ZVELTE
 
Doar sufletul
Dacă ar da semne 
Că se zbate
 
Cu mine cu tot
Înălțată la vînt
Smulsă pămîntului
 
Un nour viteaz
Aş vedea
Cuprins în materia incandescentă
 
Diademă 
La picioarele mele desculțe
Legate-n sandale de ceață
Cu panglici chinuitoare
În loc de cătuşele zvelte
Ce-mi purtau 
Libertatea  insurgentă
Şi rănile închise 
 
Pielea roz – un tezaur de glume ale timpului
 
Frison
În vîrtej boreal
În flăcări fără de care
 
 
VIAȚA   ÎNTRE LIMITE
 
Viața între limite
Într-o eră misogină
Tu poți fi una dintre erori
Cu bluza neagră direct pe piele
Ți se vede bine pieptul prin porii dantelei
Aşa se poartă
Rişti un adevăr necruțător
Ieşind dintre limite
Şi mai e şi strînsă pe corp
Fusta îți dezveleşte genunchii
Fundele aurii ale pantofilor
Te duc direct la spînzurătoare
“Altă dată ai fi fost arsă pe rug”
De ce altă dată mai bine acum
În a doua decadă a secolului 21
Cum să ieşi dintre limite
Stai între limite
În spațiul carpato-danubiano-pontic
Şi trage-ți peste obraz
Calvarul acestei pături negre
Uite ce bine 
Îți stă cu ea
Răcnetele dictatorilor îți strivesc şi acum timpanul
Dar să stai la locul tău
Cunoşti problema
Cu limitele
 
 
 
AH MIHAIL BULGAKOV CE PREMONIȚIE
  
Între timp deschide uşa şi dă drumul la frunze
Scoate-le la plimbare ca pe cîini
Ca pe pisici
Nu-ți răspunde la salut cerşetorul cu degete înfăşurate 
În bandaje
Fără mănuşi
Cu picioarele degerate
Nu scriem poezii edulcorate
Oh iubitule
Că ne rîd şi curcile
Despre boala ta scriem
Despre obsesiile compulsive
Rămase în creierul meu ca un vacarm
Să recunoşti că le-ai căpătat
În infern, după cortina de fir
Nici un fel de boală nobilă
Puii de viperă ciripesc nu se tîrăsc
Cresc la căldură ca în povestirea sinistră
Ouăle fatale în care puii mici de anaconda
Ne trag pe-o nară după ce cresc pînă la cer
Ah Mihail Bulgakov 
Ce premoniție
Cît discurs inaugural
În “flacăra de la butonieră”
 
 
L I M I T E
 
Un abis cu conture precise
Zimții ferigilor îi simți
Sub crusta de piatră a marginii
 
Limite.Fără voie
O urmă cu gheare desluşeşti
Pe cuibul norilor.
Plină de sînge
Înserarea miroase a cadavru
A descompunere
 
Granițe.Pe măgura lor
Oasele unui împuşcat pe la spate
 
Un abis care te eliberează
De amurg
De primejdii
De toate
 
 
DEVORATOARE
 
Pe gîtul tău
Sub urechile tale
 
Cu aparatul de ascultat
Cu inima de carton a ploii
Cu vîrfurile ascuțite ale soartei
Cu alergatul pe brînci
Cu lacrimi care îneacă mările
Cu iubiri din Steaua Albastră
 
Dar aceasta este Planeta Albastră
Planeta devoratoare
 
Să ieşim de sub pielea proprie
Ca fluturii din crisalide
(Fără starea tranzitorie 
De viermi ai iluziei)
Cu Leul Alb care zace pe moarte
Sub botul lui regal
Sub pieptul lui majestuos
Sub colții lui îmbietori umezi încă
În flacăra trupului său ce coboară
Pe fața nevăzută
Pe obrazul fericit ne?tiutor disperat
 
Devoratoare  steaua
Pe degetele de la mîini
Fără s-o ştii
Rapace