Miscellanea
Florin Toma

Doi artişti români la New York.

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2013

 NY Arts Magazine – unul dintre cele mai avizate „îndreptare” despre arta plastică din New Yok, publică în numărul său din 19 februarie o informație capabilă, dacă o parcurgi cu migală, să suscite interesul oricărui specialist sau iubitor al artelor din România. Aşadar, aflăm de acolo că la Broadway Gallery (aflată chiar pe faimosul bulevard, mai exact, 473 Broadway, 7th floor) a fost deschisă (între 6 şi 28 martie a.c.) o expoziție intitulată „Global Projects – Artists at home and abroad”  (Artişti acasă şi în străinătate). În care au expus: Anna Lukasik-Fisch, Alika Kumar, Frances Sniffen, Gabriela Culic, Jesus Cabanas, Antonio Russo, Dorel Topan, Regina Miele, Claudia Salguero, Maxine Nienow, Jaci Berkopec, Brittany Schall, Tomaas şi Ira Chernova. Deci, doi  artişti români ajung să expună pe Broadway! Desigur, este urmarea atât a globalizări inerente a vieții pe care o trăim, ce creează conexiuni insolite în toate domeniile, inclusiv în arta contemporană, cât şi a valorii în sine, a cotei autorilor. Inspirată de stilul „agățat”, promovat pentru prima oară de Salonul de la Paris, în sec. al XIX-lea, maniera la care recurge Broadway Gallery din New York continuă această moştenire, bineînțeles cu caracterul proaspăt şi contemporan indus de marea metropolă americană. Tema notabilă a expoziției este intersectarea culturilor prin romantism, spiritualitate şi umanism. Parte a unei serii de inițiative aflate în curs de desfăşurare, expoziția „Artiştii acasă şi în străinătate” se străduieşte să creeze o forță comună, prin promovarea dialogului multicultural, atât de specific comunității artistice diverse din New York, dar şi să câştige, în concurența cu alte proiecte de pe internet sau din mediile tipărite. Ea este, totodată, şi o oportunitate interesantă oferită vizitatorului (chiar şi celui virtual!) de a cunoaşte numeroase eseuri şi comentarii cu privire la natura nouă şi emergentă, astăzi, pe piața expunerii de artă, a semnificației bienalelor, târgurilor şi aparițiilor publice pentru artiştii plastici. Dacă veți ajunge cumva să vizitați(!?) expoziția, veți constata că inventivitatea organizatorilor e pe măsura originalității lucrărilor expuse. Ei folosesc spațiul ca un alt mediu, ca o realitate alternativă. Ce speculează la maximum, de la podea şi până la tavan, eficiența vizualizării. Apoi, două ziduri lungi, paralele, au fost instalate, spre a defini rapid şi fără intermedieri sau retorici redundante, un dialog instantaneu, în ordinea spațială a lucrărilor, prin juxtapuneri neaşteptate şi interacțiuni intermediate de new media. O expoziție cu perspectiva uimitoare a unui spectacol. În care 14 artişti din toată lumea (şi ne bucurăm să regăsim printre ei şi doi pictori români de mare succes, unul din Bucureşti, celălalt din Baia-Mare!), oameni care nu se cunosc, n-au vorbit în viața lor unii cu alții, nu ştiu nimic unii despre opera celorlalți, ei bine, sunt adunați la un loc, undeva, la etajul 7 al unei galerii de pe Broadway şi se văd pentru prima oară. Cu un singur scop: de a reface împreună energia limbajului comun al esteticului în stare pură. Altfel spus, spre a (se) comunica. Sau, dacă ni se permite – în termeni mai apropriați spiritualității noastre româneşti – spre „a se cumineca”! Ceea ce – numai prin faptul că, deşi aflați la o depărtare de peste 7.500 de km., noi, iată, îi vedem (şi îi simțim!) de aici, deci, nici nu mai e nevoie de alte argumente – credem că a reuşit.