Poezie
Cristian Liviu Burada

Poezii

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 /2013

 Luna din  vin
 
De puțin timp am considerat corect 
Să împart cu Dumnezeu 
Ce mi-a mai rămas
 
Este perfect acum
 
N-ar trebui s-o spun dar 
Luna brumată străluceşte în paharul cu vin roşu din fața mea 
Îmi este teamă să mai sorb o înghițitură 
Să nu tulbur cumva luna din vin
 
 
Poveste cu aviator
 
Tânăra văduvă m-a luat în brațe urlând
şi m-a sărutat  apăsat  pe gură
 
El era mort de ieri după amiază 
Alături în coşciugul închis erau câteva bucăți
Din trupul aviatorului  
Bucăți  adunate grijuliu de pe câmpul 
Unde se prăbuşise  avionul 
Desupra coşciugului erau şapca aviatorului
şi câteva decorații
 
Căzuse la datorie pilotul  
Cum spuseseră în mai multe rânduri
Vorbăreții de ocazie în haine de paradă 
 
Nu ştiam că datoria pilotului era să se prăbuşească
Cu avion cu tot cu viață cu tot 
Peste un câmp într-o toamnă
 
Deasupra treceau avioane desenând pe cer nişte cercuri albe termurânde 
Care mai apoi la câteva secunde se transformau
În inimi de abur  albe  încremenite 
Erau semnele de prețuire din partea aviatorilor vii 
Pentru aviatorul mort 
Atât mai puteau să facă pentru el aviatorii 
 
Atunci ea m-a sărutat apăsat pe gură – buzele-mi sângerează şi acum 
Nu înțelesesem mare lucru din câte se întâmplaseră mai înainte 
 
Dar cât de mult l-a iubit cât de mult îl iubea cât de mult îi va lipsi 
Atunci am simțit într-o mare durere de sărut însângerat ...  
 
 
Ultimul tînăr al mileniului trecut care a avut privilegiul 
să-şi bărbierească tatăl
 
În ultimii săi doi trei ani de viață îl bărbieream pe tata 
Îmi spusese că aşa se întâmplau lucrurile la el în sat de când lumea  
Afară în curte dacă era vremea bună sau în casă dacă era vreme rea 
Pe bătrîni îi bărbiereau fiii lor
 
Am acceptat  cu  un soi de bucurie lăuntrică 
Implineam o rânduială veche şi îl mulțumeam pe tata 
Cât despre munca  de bărbier  m-a asigurat
Că n-o să fie nici un fel de problemă 
Făcusem eu lucruri mai grele darămite să mă plimb cu briciul
Pe obrazul bătrân ca un ogor – îmi spusese tot tata drept încurajare 
 
El zâmbea la trecerea briciului 
Eu însă eram încordat ca un arc 
Simțeam lama briciului-şarpe argintiu cu pielea uscată – 
Nu pe chipul tatălui meu
Ci chiar pe propriu-mi grumaz  temător de vreo însângerare 
 
Pentru a-l putea bărbieri cum se cuvine
Tata îşi mişca limba  prin gură astfel încât 
Fața lui îmbătrânită ca un ogor în iarnă
Să se poată  întinde cât mai bine 
Iar briciul să-şi facă treba 
 
Totdeauna reuşeam un bărbierit ca la carte –
îmi spunea tata bucuros 
 
Cred că sunt ultimul tânăr al mileniului trecut 
Care a avut privilegiul să-şi bărbierească tatăl 
 
Şi azi îi simt fața la o lamă de brici de vârful degetelor mele 
Parcă-i sculptam chipul într-o bucată de lut 
El îşi mişca limba reuşind să îndrepte cutele de la obraji şi buze 
 
Astăzi mai mult decît atunci chipul meu simte briciul
Ca pe o atingere argintie de şarpe lunecos  foarte subțire 
Obrazul ogor tomnatic îmi este 
Degetele mele mâna mea dreaptă deja ghicesc pe fața mea ridurile, 
Ridurile tatălui meu, 
Mâna mea parcă ştie cum să reinventeze chipuri identice 
Chipuri în oglindă abia despărțite de lama unui brici 
Lunecos, argintiu.  
 
 
Ceasul şerpuind  peste trupul meu 
 
De ani buni  îmi propun  să merg la ceasornicarul bătrân 
De pe Madona Dudu 
Să repare ceasul de buzunar cu care tatăl meu plecase pe front – 
Este un ceas cu arcuri şi rubine 
Rubinele sunt un fel de mecanisme care n-au strălucit vreodată 
Nici măcar atunci când au fost noi
Cu cât ceasul avea mai multe rubine cu atât era mai precis  
 
Pe capac  la interior ceasul are încrustată harta României 
De fiecare dată la petreceri tatăl meu le spunea comesenilor 
Câte ceva din al doilea război mondial 
Cum a fost  la Odesa cum a fost la Chişinău 
Cum a fost cu întoarcerea armelor 
Şi cât de întoarse au rămas ele
Ce se spunea în câte un ordin de zi pe regiment 
Ce spusese Mareşalul  Antonescu ce spusese Regele Mihai  
Cum se împuşca şi se tăia  cum se sângera 
Cum se rămînea olog sau ciung
Cum s-a murit cum s-a supraviețuit  
 
Uitați-vă, ceasul ăsta le-a măsurat pe toate...
 
Doar bătrânul ceasornicar de pe Madona Dudu ar mai putea să-l repare 
Cei mai tineri în meserie nici n-ar avea curajul să-l deschidă măcar 
Acum sunt altfel de ceasuri 
Ceasuri  electronice  automatice fără rubine   
Fără amintiri din al doilea război mondial
Fără harta României încrustată pe vreo fațetă 
Poate doar cu ceva semne palid luminoase  
Din vreun mall supraaglomerat 
 
Păcat, mare păcat, bătrânul ceasornicar a murit ieri 
Astăzi când am ajuns în fața atelierului de ceasornicărie 
În geam era pus doliu şi o coală de hârtie pe care scria
Milu Ionescu. Cesornicar. Decedat  27.04. 2010 orele 16
 
Voi păstra lipit de inimă ceasul aşa stricat cum este 
Va porni el odată şi-odată 
Îmi va suna în ureche ticăitul mecanic 
Pornit din pântecele multelor sale rubine
Voi auzi clar şi cuvintele tatălui meu 
Dintre harta României arcurile şi rubinele nestrălucitoare 
Cum a fost  la Odesa cum a fost la Chişinău
Cum a fost cu întoarcerea armelor 
Şi cât de întoarse au rămas ele
Ce se spunea  în câte un ordin de zi pe regiment 
Ce spusese Antonescu ce spusese Regele Mihai  
Cum se împuşca şi se tăia cum se sângera 
Cum se rămînea olog sau ciung
Cum s-a murit cum s-a  supraviețuit… 
 
Îmi vor suna clar toate acestea până le voi învăța pe de rost
Şi le voi putea rosti eu însumi cu claritate 
Deşi ceasul va fi curs demult  cu cifrele sale romane cu tot  
Şerpuind peste trupul meu… 
 
 
Ceva magic şoptit în urechea închisă c-o floare de tei 
 
Un cuvânt  magic un adevărat secret 
Şoptit în urechea închisă c-o floare de tei 
A unuia căzut beat într-un şanț 
Cu privirea ațintită spre lună ca spre un orologiu mişcător 
Gata să se prelingă  peste el  încătuşându-l  definitiv 
 
Vreau să vă spun cât de mult îl iubeam pe bețivanul acela 
Biet vagabond trăind prin canale unde iarna fulgii mureau  
Lîngă respirația sa în spirală alcoolizată ca nimburile sfinților
Iar vara se prelingea pe asfaltul topit ca pe un fluviu 
Părea că levitează în arşița zilei 
Prin dreptul magazinelor cu mărfuri la vedere  
Unde el părea exponatul cel mai prețios 
 
Prima dată l-am zărit când primarul şi prefectul dezveleau o statuie 
Pânza albă a căzut de pe figura de piatră 
Peste chipul său chircit  lângă soclul statuii
 
Toți cei prezenți au considerat asta un semn 
Cel reprezentat în piatră este încă printre noi 
Sau invers – el cel viu şi aburit fusese imortalizat pe soclu 
 
În realitate  bietul om îşi căuta Dumnezeul său 
Se rătăcise printre alți semeni care erau convinşi
Că-şi ştiu Dumnezeul 
 
Eu cred că Dumnezeul meu şi al lui sunt unul şi acelaşi 
Ceva magic şoptit în urechea sa închisă c-o floare de tei ...
 
 
Urmează-mă
 
Eu cred deopotrivă şi că exist 
Şi că nu exist 
Nu sunt totdeauna prezent din abundență 
Eu cel sătul de mine însumi 
Sastisit de propriu-mi suflu 
Într-o latentă aşteptare în care cel mai important este
Cum îmi voi mai cataloga şirurile interminabile de erori ...
Încep să scormonesc prin cufere vechi
Cu dimineți albicioase sau mate 
Pe care adesea mă  îndoiesc să le fi trăit vreodată chiar eu 
 
Poate îmi vor arăta şi altă față 
Cînd vor reuşi să pătrundă cumva prin chipul tău 
Şi se vor întoarce către mine ca un ecou 
Izbit de contururile sufletului tremurător
Ca propria-i umbră sonoră 
 
În mine poți revărsa toate faptele lumilor tale triumfătoare 
 
Urmează-mă când îmi car trupul în tăcere printre lumini şi umbre 
Dincolo de toate...