Poezie
Laurențiu Brescan

Poezii

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 /2013

 1. un sânge cheamă după el 
           un alt sânge 
    copiii morți îşi aşteaptă copiii morți 
peşterile sunt pline 
         găurile  din inima lui Dumnezeu 
                  tot mai adânci
 
ce este raiul?
       ce nu este el?
pe pământ lucrurile sunt clare
      în emisfera stângă 
                   trăiesc oameni
            tot ce ating ei se transformă în cuvinte
                 acolo sunt uciderea
                                              hoția 
                                                   şi desfrâul
      zeul lor e corect
              fiecare primeşte o bucată din cadavrul aproapelui
             în emisfera dreaptă sunt: 
                       alzheimerul, parkinsonul, sindromul Down
mâinile sângerânde ale aproapelui
          picioarele nespălate ale aproapelui
 
 
2. cineva m-a întrebat 
        odată ce culoare au ochii mamei 
n-am ştiut ce să-i răspund
    ştiu pe de rost ochii tiranilor 
         şi ce prevestesc  ei 
dar ochii mamei…
    să fie culoarea cenuşii?
             îmi rostesc poezia tăcut 
cu ochii în pământ 
     apoi mă îndrept încet 
        spre ieşirea cu plăcuță indicatoare : ,,spre Rai’’
  nu ştiu, totuşi,
                   ce culoare au ochii 
              oamenilor buni
        iar ochii mamei 
 cu atât mai puțin
 
 
3. în fiecare seară
       în acelaşi oraş
           la aceeaşi oră
                  1000 de femei 
se dezbracă cu 
       gesturi maşinale
           îndelung obosite
                 dumnezeiesc obosite
                      unele plonjează în iubire
 altele în moarte
          unele în micul somn
altele în marele somn
         unele fac cu ochiul destinului
              altele salută milităreşte
        şi nu e nici desfrâu
             nici ispită
                 nici murmur
în femeia care se dezbracă
        zi de zi 
            în acelaşi loc 
                la aceeaşi oră 
cu aceleaşi gesturi
         poate presimțirea  absurdă
               a morții care ne învăluie şi ne leagănă 
ca brațele unei cruci   
 
 
4. îmi plac oamenii când mor 
    n-au nimic fals în ei   
               atunci
Hades e Chaplin în goana după aur
         nu te poți îndoi de sinceritatea lui
       nici de precizia lui
            moartea se dezbracă încet 
                  cu o mie de amănunte
    iar tu o priveşti şi atât
          inteligența bolii stă în muțenia ei 
              ea macină 
   ce am strigat prea mult 
           prea ascuțit 
               prea devreme
          ea macină în tăcere  
                     divină 
           şi  verticală.
                a nimănui
 
 
5. sunt un om de nimic 
      mă las locuit de nimic 
             şi locuiesc nimicul 
                      plec din nimic şi mă  întorc în nimic 
mă las intersectat de nimic 
        ca de brațele unei cruci 
                 mă aprind din nimic 
                          şi iubesc din nimic 
mor, desigur, din nimic.
         nimicul mi-e casă 
               şi mi-e patrie
         sunt un om de nimic
                  făcut din nimic
       n-am făcut nimic în viață, prin urmare,
şi nimicesc nimicul
          sunt un om de nimic, fraților
                   nimic din ceea ce este omenesc nu mi-e străin
 
 
6. priveşte-ți mâinile 
          şi  te bucură
               căci sunt absurde 
nu roşesc niciodată   
         delicatele linii ale vieții
da, delicate şi implacabile
            ca însăşi rugăciunea 
                     din care ne-am născut coborând
asemănănătoare
       ca stânga şi ca dreapta inimii
care nu ştiu  ce fac niciodată
         dar iubesc totuşi 
                    împreună
mâini pentru nimic 
       şi mâini pentru tot
    mâini pentru îngerul morții 
care a trecut printre ele cu o grație infinită
          în goana lui după celălalt
                       mâini care leagănă capul iubitei 
si mâini care leagănă sicriul vieții
       marea ne leagănă pe toți
mâini care leagănă 
       şi mâini care vânează 
                    mâini pentru cele 10 porunci ale mamei 
             mâini pentru trupul mort 
şi coborât de pe cruce al tatălui
        aduceți  repede mâinile
căutați o inimă
 
 
7. cele mai bune lucruri 
          le-am facut în uter 
      acolo am învățat 
             să schiez 
                   să patinez 
                        să înot bras 
crawl 
      fluture
acolo am învățat să ascult 
        zgomotele lumii
             zgomotele înfricoşătoare ale lumii
                   promițându-mi pedeapsa luminii
                       chinurile iubirii
viața ca un film alb-negru 
       cu final de curcubeu
 
 
8. după moarte 
     vechiturile din cutia paraliticului 
           străjuiesc nimicul 
                boturile pantofilor însă
                      ridicate țanțoş
semnalizează învierea morților
       pe aici va trece Arhanghelul Mihail
          iar pe aici Arhanghelul Gavriil 
                 căci prin inimă 
         a trecut viermele lumii
             frica neînțeleasă şi nerecunoscută
                      copilul bastard al tuturor
 
 
9. lumina întreagă 
    doarme pe fața ei
        lumină cum n-a mai fost 
                   alta vreodată
duh
     şi speranță
          şi rouă peste morminte
                 şi sânii fecioarei pentru nebuni