Miscellanea
Consiliul USR

COMUNICAT

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 /2013

 În ziua de 11 martie a.c. a avut loc şedința Comitetului Director al USR, în prezența preşedintelui USR, Nicolae Manolescu, a primvicepreşedintelui Varujan Vosganian, a vicepreşedintelui Gabriel Chifu şi a membrilor săi, Mircea Mihăieş, Calistrat Costin, Cassian Maria Spiridon, Leo Butnaru, Horia Gârbea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu. 
Ordinea de zi a cuprins o informare a preşedintelui USR, dl Nicolae Manolescu, asupra situației Uniunii, anunțând redresarea financiară a USR: începerea derulării contractului de încheiere a Casei Vernescu, precum şi sprijinul serios promis de Ministerul Culturii revistelor ANUC, printre care şi cele ale USR. S-a discutat de asemenea despre mutarea sediului central al Uniunii la Casa Vernescu, din cauza retrocedării de către stat a Casei Monteoru moştenitorilor, în urma unui proces de anulare a donației din 1945. 
Vicepreşedintele USR, dl Gabriel Chifu, a prezentat stadiul proiectului legii timbrului cultural, modificată în aşa fel încât să poată fi funcțională, precum şi modul de funcționare şi tarifele Casei Scriitorilor „Zaharia Stancu” de la Neptun, care sunt afişate pe situl USR şi pe siturile filialelor USR.  S-a hotărât încheierea unui protocol între USR şi Primăria Sectorului 2, în vederea organizării Centrului Cultural European Gara de Est 1903.
Comitetul Director a luat act de demisia doamnei Irina Horea din funcția de vicepreşedinte al USR. 
 
***
În ziua de 12 martie a avut loc şedința ordinară a Consiliului USR, care a început cu o informare a preşedintelui asupra situației USR, cu un accent pe situația reală a Uniunii şi procesul mutării din Casa Monteoru, care se va încheia în ziua de 15 aprilie. Dl Nicolae Manolescu a subliniat – a câta oară? – că tot ce se vehiculează prin mass-media în ultimele săptămâni sunt inexactități, evident direcționate în atacuri la persoană. În urma retrocedării Casei Monteoru familiei Angelescu, birourile Uniunii se vor regăsi în Casa Vernescu, acolo unde au mai funcționat o vreme şi în anii ?90. În ce priveşte finanțarea activităților Uniunii, aceasta s-a reluat, cu o anume economie, reducerea salariilor cu 10 la sută şi reducerea personalului revistelor USR cu câte un post, ca urmare a încheierii contractului pentru spațiul fostului cazinou de la Casa Vernescu şi a obținerii unor finanțări de la Ministerul Culturii pentru revistele ANUC. A fost prezentat raportul Comisiei de Cenzori privind anul financiar 2012. Primvicepreşedintele USR, dl Varujan Vosganian, a prezentat bugetul USR pe anul în curs, buget care a fost aprobat, prin votul membrilor Consiliului. Atât raportul cât şi bugetul au confirmat redresarea financiară a USR. Intense dezbateri au fost consacrate modificărilor aduse statutului USR, în vederea desfăşurării mai eficiente a activităților diverse ale uniunii. A fost votat de către membrii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România STATUTUL modificat, aşa cum a rezultat din dezbaterile care au avut loc în Filiale şi din propunerile primite de Comisia de Statut. Preşedintele Comisiei de Validare, dl Dan Cristea, a dat citire listei de membri stagiari care au avut dreptul să se titularizeze după cei trei ani prevăzuți în statut. Dintre aceştia, o parte au devenit membri titulari. Menționăm că în noul statut nu mai sunt prevăzuți membri stagiari, urmând ca aceia care au rămas stagiari să aştepte până când se fac cei trei ani care le permit definitivarea în USR.  
Consiliul a luat de asemenea în discuție statutul revistei Secolul 21, care nu aparține USR, dar deține spații generoase în Casa Vernescu. Redacția acestei reviste, cândva a Uniunii Scriitorilor, dar aparținând în prezent Fundației Secolul 21, va trebui să se restrângă, ca urmare a mutării tuturor birourilor USR în spațiul disponibil la Casa Vernescu.
A fost ultima şedință a Consiliului Uniunii Scriitorilor care s-a ținut în Sala Oglinzilor  din Casa Monteoru.
Publicăm, mai jos, lista membrilor titulari, aşa cum a fost ea decisă de Comisia de Validare:
 
FILIALA ARAD
T. S. Khasis 
Ana Rău Lehotska , scriitoare slovacă
Andrei Mocuța 
Mihai Vieru 
 
FILIALA BUCUREŞTI
CRITICĂ
Nicolae Constantinescu 
POEZIE
Denisa Mirena Pişcu 
PROZĂ
Ioan Matei 
Alexandru Păduraru 
Daniela Zeca Buzura 
TRADUCERI
Ona Frantz 
Antoaneta Pleşa Lilica 
 
FILIALA CLUJ
Ioana Sasu-Bolba 
 
FILIALA CRAIOVA
Lavinia Similaru 
 
FILIALA IAŞI
Catinca Agache 
Călin Ciobotari 
Stelian-Traian Dumistrăcel 
Luminița Mihai 
Dumitru Necşanu 
Adrian C. Romila 
Alexandru-Ovidiu Vintilă 
 
FILIALA SIBIU
Rita Chirian 
 
FILIALA SUD – EST 
A.G. Secară 
 
FILIALA TIMIŞOARA 
Tudor Crețu 
Doina Bogdan Dascălu 
Bata Marianov 
Aurelian Sârbu 
Adriana Weimer 
 
Ca să nu mai existe comentarii în necunoştință de cauză, reamintim membrilor USR acest articol din Statutul USR aprobat în 2009: „Prezentul statut poate fi modificat de către CUSR („Consiliul USR, numit în continuare CUSR...” art. 23)...” (Art. 61).