Miscellanea
Redacția VR

Sala Oglinzilor. Ultima întâlnire

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 /2013

 Vineri, 29 martie, la prânz a avut loc, în Sala Oglinzilor, despărțirea de Casa Monteoru. Manifestarea a purtat titlul Sala oglinzilor. Ultima întâlnire. A fost un maraton de evocări şi poeme, la care au luat parte activ: Ana Blandiana, cu evocări şi un poem, Dan Hăulică, Gabriel Dimisianu şi Ion Ianoşi, cu evocări, Ion Pop, Traian T. Coşovei, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu, cu poezii, Ion Horea, cu o evocare şi trei rondele, Antoaneta Ralian şi Dan Cristea, cu evocări, Horia Gârbea, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu şi Gabriel Chifu, cu poezii. În afara unui numeros public, au mai fost de față, cu sau fără intervenții din sală, scriitorii: Dumitru Radu Popescu, George Bălăiță, Augustin Buzura, Mircea Cărtărescu, Mihai Şora, Livius Ciocârlie, Angela Marinescu, Romulus Rusan, Irina Horea, Gheorghe Schwartz, Lucian Vasiliu, Peter Şragher, Dan Mircea Cipariu, Eugen Şerbănescu, Marian Drăghici, Florin Toma, Ofelia Prodan, un cristian, Sorin Lavric, Simona Vasilache, Carolina Ilica, Valentin Hossu-Longin, Varujan Vosganian, Eugen Suciu şi alții.
Moderatorul întâlnirii a fost dl Nicolae Manolescu, ale cărui evocări au provocat şi celorlalți amintiri interesante despre anii dictaturii, de la şedințele Consiliului Uniunii Scriitorilor, în cadrul cărora s-a făcut adesea opoziție pe față la „indicațiile de partid şi de stat”. Numele celor care s-au opus atunci activiştilor de partid au fost rostite în cadrul evocărilor. Iată câteva dintre aceste nume: Octavian Paler, Mircea Zaciu, Dan Deşliu, Dorin Tudoran, dintre cei absenți, iar dintre cei prezenți la ultima întâlnire, Ana Blandiana şi Nicolae Manolescu. Alături de cei prezenți au „defilat” pe un ecran scriitori din toate generațiile care s-au perindat de-a lungul deceniilor prin această sală, mulți nume de manuale de literatură, de la Marin Preda şi Nichita Stănescu la Mircea Cărtărescu şi Ion Stratan, unii prezenți chiar fizic acolo. Fotografii de Ion Cucu şi un cristian au reînviat astfel o uniune a scriitorilor de elită. În felul acesta a fost realizată un fel de definiție a Uniunii Scriitorilor de la începuturile ei şi până acum. Casa Monteoru va fi predată proprietarilor în ziua de 15 aprilie.