post-restant
Marian Drăghici

Un nou poet: RĂZVAN PRICOP

Articol publicat în ediția Viața Românească 11-12 /2013

 Cu ceva timp în urmă, am primit pe mail spre publicare un volum de poeme, gardat de o scrisoare. Ambele temeinice. Căci neverosimil pline de – vorbă mare! – caracter. Din partea – aveam să aflăm mai apoi – unui june jude tomitan, acum bucureştean, la început de carieră: Răzvan Pricop. Şi poezia, şi corespondența, au făcut, după lecturi reluate pe parcursul câtorva săptămâni, o impresie fermă. Anume că autorul lor e, prin caracterul său, vădit apt de a fi, de a deveni, în exercițiul meseriei socialmente atât de vitală, un excelent magistrat. 
Poet excelent este. La 26 de ani, deplin in/format, cu lecturi multiple, scrie cult, precis, proaspăt. Iată revizitarea unui motiv din Ezra Pound:
 
într-o stație de metrou 
am privit intens la o fată
 
era doar o reclamă la moarte
care îmi amintea de păpuşa aruncată 
într-o ladă metalică acum două decenii,
 
când a venit frigul tata a aprins focul cu ea
câteva picături au curs pe făraş
şi s-au salvat până la prima zăpadă.
 
Expresiv fără şarjarea expresivității, strunit existențial la limita tatonării unei abisale resemnări tensionate, rafinat şi deopotrivă ingenuu (etimologic: născut liber), Răzvan Pricop mi se pare  o certitudine, caz rar de apariție/evoluție discretă, ca şi abia-recunoscuții Viorica Răduță, Julien Caragea ori Ştefan Ciobanu, în poezia ultimilor ani.
Obsesia acestui june jude ce se reclamă liric din O’Hara, dar şi din „aura formativă a Constanței Buzea”, dar şi, deloc surprinzător, din Fati – da, Vasile Petre Fati, cel cu Zidul şi pălăria –, este, dincolo de pierderea purității aurorale, procesualitatea existenței, misterul căreia ni-l livrează scris filmic în fotograme rulate pe un nerv tematic acut, întins uneori, dar cu câtă finețe, până la maximum. Calmul paradoxal, perfid-înşelător, al tonului, se insinuează „savant”, vorba acelui Rimbaud, prin distribuția-alternanța accentelor patetic-cabrate, cu surprinzătoare pauze de respirație sau goluri de animație, hipnotic-gratuite –  artă subtilă, îndelung exersată. Fără alte comentarii, o selecție „sângeroasă” din viitorul volum de debut, ce se anunță – după părerea mea, şi dacă încape pe mâna unui redactor de carte – eveniment. 
Marian DRĂGHICI
copilul secret
 
pe marile bulevarde
prin ambuteiaje la ora de vârf
am fost invizibil
ca un copil secret
în uterul unei adolescente,
 
nu am zornăit nici măcar o aripă de insectă
în plină înserare
 
şi pentru dragoste 
îngropat adânc ca unghiile
în carnea tatălui.
 
 
ars 2
 
un discurs total,
cele 5 minute din Roma de Fellini
în care freza enormă străpunge peretele
şi pătrunde în partea cealaltă
într-o încăpere cu fresce romane de două mii de ani
 
lanternele muncitorilor dezvăluie puritatea unor chipuri,
industrie umană,
un fenomen chimic şi totul dispare ireversibil,
rămân doar vocile singure şi forfota subterană.
 
 
ars 5
 
ochii mei se obi?nuiau cu întunericul
ca o lentilă hipersensibilă cu imaginea
?i pătrundeau pe platforma aridă
atât de stearpă
aproape ireală
 
în curând eram suflul unei explozii
de frumusețe & puritate ve?nice,
umileam orice transparență
 
în sfâr?it
eram ceva care vă va salva din existența lene?ă,
eclerajul perfect care să vă învăluie.
 
 
reuniune de familie
 
intram pe aleea cu ierburi pitice şi auzeam
vocile bărbaților care invadau
cameră după cameră 
ca nişte fluturi de noapte izbindu-se de pereți,
 
clinchetul paharelor şi chiuituri pentru încă un secol
 
rămâneam sub fereastră cu fruntea lipită de zid
şi mă jucam cu urina fierbinte în zăpada proaspătă
până când prindeam puțin curaj şi intram să aduc vorba
despre ninsoare
 
şi nimeni nu credea cât negru sub unghie,
mergeau să verifce
ca la un lacăt umblat.
 
 
road trip
 
alergam
pe pasarele metalice ca în Jules & Jim
sau
după o lumină care îndepărta ca în Tramvaiul lui Kie?lowski
eram numiți ucigaşi timizi
 
să fim hăituiți până nu mai rămâne nimic din noi 
ca în  Pierrot le fou
 
ne ascundeam numai în oraşe de care nu mai eram îndrăgostiți 
sau unde dragostea nu mai era posibilă,
dansam bezmetic şi cântam fals toată noaptea
şi uneori îți vedeam țigara în bezna groasă şi te ştiam acolo
 
pe coridioare era întuneric şi chemam lifturile pline cu lumină şi oglinzi,
uşile se deschideau în fața noastră şi era aproape perfect
undeva într-o singură cameră dintre sute de camere
se auzea muzica noastră 
The dark side of the moon 
 
eram împreună şi eram legați
ca într-un miez de uraniu.
 
***
 
suntem cusuți cu ac şi cu ață de o cusătoreasă oarbă
ce mai urmează.
 
din chipurile mutilate de armonie
tâşneşte privirea unui copil ca un laser
şi mă umileşte zile în şir
îmi face muşchii pe care i-am uitat 
să tremure puțin
 
ca un tăietor precis şi dibaci de porci 
care înțeapă direct în inimă
şi porcii cad mai întâi în genuchi
apoi se prăbuşesc cu ochii închişi
 
astăzi nimic
iubesc puțin timp
omul mort de pe pajişte
cu mâinile încremenite
cu picioarele circhite
este cel mai singur
sub blândețea şi bunătatea unor insecte
 
mă opresc în apropriere
scot o monedă din buzunar şi o privesc
luciul ei singura puritate.
 
 
amintire perfectă
 
aproape totul este mai durabil
şi ne va supraviețui,
o sticlă de plastic în iarbă
şi specia e umilită 1000 de ani
nu putem fi mai mult decât o amintire perfectă,
 
în noi clocloteşte fragilitatea
ca-ntr-un îngerel de sticlă minuscul
pe etajeră.
 
 
viitor
 
de pe terasă am avansat mult 
acum sunt foarte aproape de stradă
ca un animal de talie mare la pândă, 
care în câteva minute 
se va înspăimânta de propriul foşnet
 
de aici pot asculta traficul ore în şir
nu se opreşte aproape niciodată
are o intensitate perfectă
e aproape uman
 
uneori un claxon sau o frână bruscă spintecă
pelicula asta subțire de care mă țin orbeşte
cu toată puterea
în fiecare zi
şi aştept să vină cineva
sau să aud ceva care să mă facă
mai pur.