Miscellanea
Isabella Drăghici

RELIGION TODAY FILM FESTIVAL.

Articol publicat în ediția Viața Românească 11-12 /2013

  În atmosfera superbă a Italiei, în ora?ele Trento ?i Roma s-adesfă?urat, în perioada 13-22 octombrie 2013,festivalul itinerant de film Religion Today Film Festival. Festivalul se află la a 16-a ediție ?i constituie, îndrăznesc să spun, unul din importantele evenimente culturale internaționale dedicate dialogului dintre cinema ?i religie. Avizi de a împărtă?i din savorile artei cinematograficecare transpun diverse contexte ale problematicii religioase, organizatorii au prezentat un program provocator, care a exemplificat tematica de anul acesta,Visions. Reality and Utopia: filme documentare, filme de scurt ?i lungmetraj ce explorează tematici diverse precumrelația dintre politică ?i religie, abuzurile în lumea religioasă, religie ?i morală, conflicte inter ?i intrareligioase,credință ?i ritualuri, locuri sacre etc.Am fost surprinsă de calitatea acestui festival care îmbină arta cinematografiei cu dimensiunea ?tiințifică a studiilor religioase, una din secțiunile festivalului, la care am participat ?i eu, constând în prelegeri ?i dezbateri dedicate temei alese.Obiectivele pe care ?i le-a propus festivalul merită menționate: să contribuie la difuzarea ?i distribuția filmelor religioase pentru a încuraja dezvoltarea culturală ?i spirituală; să promoveze, prin intermediul cinematografiei, o cultură a dialogului ?i a păcii între religii, începând cu acceptarea diferențelor dintre acestea; să creeze oportunități pentru creatorii de film ?i pentru oamenii din media din diverse culturi ?i religii, pentru a se întâlni ?i împărtă?i idei; să educe publicul din ora?ele gazdă ale festivalului în ceea ce prive?te domeniul marilor religii ale lumii. 
Profesioni?ti, cu o impecabilă organizare ?i rigurozitate, cu o abnegație pe care o găse?ti doar la cei care î?i pun tot sufletul în ceea ce fac, gazdele festivalului au reu?it să creeze un eveniment de succes. Să menționăm câteva nume din echipa festivalului: Davide Zordan, (pre?edinte), Katia Malatesta, Simone Semprini, Nibras Breigheche, Federica Farne, Marco Turrini etc. Iată ce a declarat despre ediția din acest anKatia Malatesta, directorul artistic al festivalului, cea care a infuzat, din 2008 de când a preluat acest post, energia ?i talentul său,întregului eveniment: 
„Am avut o ediție de succes, peste a?teptările noastre, atât în ceea ce prive?te audiența, cât ?i în ceea ce prive?te calitatea filmelor, evenimentele speciale, implicarea partenerilor locali ?i internaționali, ?i, nu în ultimul rând, contribuției date de oaspeții no?tri din Europa, India, Orientul Mijlociu, USA.“
De altfel, printre invitații Religion Today Film Festival 2013 au fost creatori ?i critici de film, regizori, arti?ti, teologi, jurnali?ti, cercetători în domeniul studiilor religioase din țări precum Franța, Belgia, Lituania, Italia, România, Turcia, Israel, Iran, India, SUA. Am avut bucuria să particip la acest festival alături de doi români, personalități culturale prezente în cele două jurii ale festivalului: criticul de film Marian ?uțui ?i cercetătorul în domeniul Studiilor religioase Horia Corneliu Cicorta?. Vorbind despre festival, dl. Cicorta? a declarat:
„În toți ace?ti ani, Religion Today a crescut, atât calitativ cât ?i în privința ramificării activităților pe care le propune: conferințe, workshop-uri ?i dezbateri cu autori de filme angajați în admirabila, dificila misiune de a reprezenta fenomenul religios în cinema. O misiune care, pe lângă fireasca ei implicație estetică, este la fel de importantă pentru cunoa?terea reciprocă, dialogul ?i conviețuirea pacifică a confesiunilor, religiilor ?i culturilor. Un exemplu grăitor în acest sens îl reprezintă filmul documentar desemnat câ?tigător de către cele două jurii autonome ale ediției 2013”.
Este vorba de documentarul “One Day after Peace” (r: Erez Laufer & Miri Laufer, Israel-Africa de Sud, 2012, 86’) care a câ?tigat marele premiu. Pentru secțiunea de lungmetraj, marele premiu a fost acordat filmului “Mar – Snake” (r: Caner Erzincan, Turcia, 2011, 110’), iar pentru scurtmetraj, filmului“The Fall” (r: Kristof Hoornaert, Belgia, 2013, 17’). Nu voi menționa toate premiile ?i mențiunile acordate celorlalte  filme (ele pot fi văzute pe website-ul festivalului www.religionfilm.com), dar voi preciza două din filmele de lungmetraj care au lăsat o impresie puternică publicului ?i mie personal. Este vorba de filmul “Bear”al regizorului iranian Khosro Masoumi (2012, 103’) care a fost distins cu premiul Wo-Men la acest festival ?i filmul “Resistance Movement” al tinerei regizoare din SUA Kathryn Lee Moss. Dacă în primul film întâlnim brutalitatea umană manifestată în familie ?i racordată impropriu, patologic la învățătura coranică, sfâr?ind într-o dramă cu elemente realiste ?i simbolice, în cel de-al doilea film,puritatea unui grupde tineri liceeni germani ?i lupta lor plină de idealuriîmpotriva neadevărului,e contrapusă totalitarismului ?i cruzimii mi?cării naziste din perioada celui de-al doilea Război Mondial. Prin?i pentru răspândire de material împotriva statului, ei vor fi  pedepsiți.Inspirat dintr-un fapt real,  execuția minorului german din film ?ianii de închisoare pe care trebuie să îi execute ceilalți membri ai grupului, te duc cu gândul la regimul totalitar comunist ?i consecințele lui, încă prezente, asupra poporului ?i tinerilor români.
Punți între suflete, punți între minți. Ultimele două zile ale festivalului au fost dedicate unui simpozion internațional care s-a desfă?urat la Roma, în colaborare cu Universitatea Pontificală Salesiană (Facultatea de ?tiințe ale Comunicării), Universitatea La Sapienza ?i MaXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. În acest distins cadru, am susținut ?i eu o prelegere despre sacru ?i cinematografie, alături de colegii mei din Israel (Oren Tirosh) ?i India (Sanjoy Ghosh), axați pe relevanța contextelor locale.
Mai trebuie menționați profesorul Sergio Botta  (Universitatea La Sapienza) ?i Paolo Frizzi a căror implicare în festival a fost semnificativă. Nu în ultimul rând generozitatea gazdelor la care am locuit – Centrul Mariapoli din Cadine, lângă Trento, ?i comunitatea Nomadelfia din Roma – sunt tot atâtea spații spirituale de dialog ?i comuniune, provocate  de relația religie – cinematografie.
Realizat de Asociazione BiancoNero din Trento, în parteneriat cu multiple instituții, printre care amintimConsiglio della Provincia Autonoma di Trento, Arcidiocesi di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Tony Blair Faith Foundation, La Sapienza, Universita Pontificia Salesiana etc., festivalul  Religion Today Film Festival este un exemplu de dialog intre arta si religie cu posibile efecte benefice pe termen lung asupra societății. Mă întreb pe când în România un astfel de festival?
Nu poți decât să părăse?ti Italia ?i festivalul gândindu-te că te vei întoarce ?i că vei încerca ?i tu să fii un promotor al dezvoltării spirituale,al dialogului interreligios utilizând ca mediu de transmisie cinematografia. A?a cum menționam în prelegerea mea, filmul are puterea să reveleze sau să devoaleze într-un mod macroscopic ?i condensat, aspecte esențiale ale naturii umane, puterea de a ne face să ne cunoa?tem mai bine ca societate sau ca indivizi. O relație fructuoasă care merită valorificată ?i pe tărâm românesc: religie ?i cinematografie.