Poezie
Gheorghe Grigurcu

Poeme

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2014

 Zi 
 
Gîndurile se usucă pe cîmp 
trece alene pe bicicletă senzuala Libertate
cu glezne de fildeş 
cimitirul e plin de morminte cum un ciorchine 
îndesat de boabe
norii în asfințit îşi trag fermoarul 
şi-atît. 
 
 
Bătrînul 
 
Totul absolut totul mă uzurpă 
pare-a spune bătrînul cu pipa stinsă-n gură aşezat la poartă
aidoma unui suveran detronat
o firească pauză între ființă şi neființă 
şi degetele-i groase bat uşor în tabachera de-argint înnegrit 
tactul unei muzici dispărute-n trestii 
şi bărbia-i acoperită cu țepi albi începe să tremure 
ca apa unei bălți de odinioară opintindu-se 
să-şi înghită propria imagine 
 
în fața lui cîțiva tineri gălăgioşi joacă table 
dar cu coada ochiului observă iute împrejurimile gloriei lor 
piepturile lor puternic bombate leneşe 
acoperite cu zemoase păşuni incredibil de verzi. 
 
 
Condiții 
 
Numai o mare o foarte mare atenție 
 
o neclintire cum la vînătoare 
 
o scriitură-ncordată lucioasă cum o armă
 
o neclintire un vis
sfredelitor bănuitor 
 
avînd curajul de-a se pîndi pe sine 
 
ca şi cum nu s-ar cunoaşte deloc. 
 
 
Matinală 
 
Harpii cum ramuri care cresc 
roade rumene cîntînd cum cocoşii 
poneiul salută paharul cu sifon
în care se-mbăiază Soarele de dimineață 
în cablul telefonului mlaştinile preistorice clipocesc tună 
vorbesc exasperant. 
 
 
Concluzie 
 
Nu e nimic 
definitiv nu e 
nimic de făcut 
nimic de azvîrlit 
în mare nici 
un nimic 
de nimicit. 
 
 
Avarii 
 
De-atîta încordare-a oglindirii oglinda a crăpat 
o linie întunecată întunecă toate lucrurile 
din ea se scurge sudoare şi sînge 
un obraz anorganic brăzdat de-o gură vie 
o crăpătură ce mormăie dar nu scoate o vorbă 
îngustîndu-se lățindu-se fără a ezita 
o crăpătură pînă-n adîncul lumilor. 
 
 
 
 
Vînătoare 
 
Porneşte vînătorul ca o linie şerpuită 
vînatul ca o pată de culoare 
îl crede pe cuvînt pe vînător 
şi-i pune la-ndemînă nuanțele care moțăie pe dealuri 
ori gînguresc între stejari apatici
ascunsele semnificații atît de la vedere
care pîndesc la marginea rîpelor 
vibrează cum oglinjoare parfumate-n care frunzele
roz galbene maronii țipă de plăcerea 
propriei lor existențe însă tabloul 
nici gînd să dispară 
doar puşca vînătorului 
cu delicatețea unui penel descrie încă un cerc 
în care se află o imagine policromă 
cum o pasăre-n cuibul ei. 
 
 
Declin 
 
Buzele tăioase aruncate la fier vechi 
pălării la modă-n interiorul tigvelor 
pelerinele muntelui înfăşurîndu-i strîns coastele 
vid care-ți umple odaia şi iese alene pe fereastră ca un fum 
miros rotindu-se la nebunie cum o sfîrlează 
mănuşi incandescente cum filamentele becurilor 
cuvinte ce se scutură din frază sunete ce se scutură din cuvînt
aidoma stropilor de ploaie
grădină rătăcită într-un pantof 
gînduri pe care le-mprumutăm cu dobîndă. 
 
 
Tinerețe 
 
Anii tineri cu paşi 
ridicol de mari 
de parc-ar umbla pe catalige
 
îi vezi şi-acum uneori 
vezi cum umblă pe cîmp 
chiar şi pe străzile periferice 
ori prin scuarul abia înverzit 
 
două-trei vise poartă la subsuoară 
nu mai mult 
două-trei fraze-n gîtlejul clămpănitor
şi cum strălucesc în Soare 
țepeni şi deşirați 
ca nişte păpuşi ce-au crescut 
aidoma copiilor 
care s-au jucat cu ele. 
 
 
Curaj 
 
Puțin curaj şi tulburea imensitate se limpezeşte 
puțin curaj şi viața va decurge va curge-n ea însăşi
în forma ei de sticlă binecunoscută printr-o pîlnie
 
puțin curaj şi viața se va aşeza 
precum un lichid etichetat 
 
doar cîteva picături vor cădea pe de lături 
cîțiva stropi roşietici 
 
dar nu precum sîngele necruțător 
sfîşiind ca o gheară carnea pămîntului 
 
dar nu precum vinul amețitor (o amintire născocită pe loc)
 
ci ca o apă netrebnică de la curățenie de la spălatul vaselor 
 
vai de apa netrebnică. 
 
 
Proverbul 
 
Scoți proverbul din teacă 
aidoma unui pumnal
proverbul care de la o vreme 
nu spintecă ci-nțeapă 
care nu-nțeapă
ci mîngîie 
care nu mîngîie 
ci doar priveşte-n gol 
ca un om între două vîrste. 
 
 
Teorii 
 
Atîtea teorii străbătute de vocile greierilor 
cîteva obiecte uzate stau de vorbă-ntr-un tren 
cîțiva oameni sunt despicați cu toporul cum butucii 
auzi un geamăt al norului căruia i-a plesnit o arteră 
oasele somnului putrezesc pe maidan 
rocile-nghețate ți s-au furişat în pat. 
 
 
De iarnă 
 
Cum ninge din Sud cum se-ntinde panglica firii 
ca pe-un cap de fecioară 
 
mătasea firii încă atît de tînără 
 
şi violența crima am îngăimat fără-a şti ceva 
 
un obraz de porțelan o suflare de floare 
 
(şi nu există alte dovezi doar că ninge). 
 
 
Epuizare 
 
Plictisiți grăbiți neatenți supuşi ostenelii ce ne caută 
ne preface-n animale (o Circe) 
 
şi fiecărei deschideri spre-o altă Lume pe care o-nchidem
cu palma
 
şi fiecărei deschideri spre-această Lume căreia-i facem 
cu ochiul 
 
ne caută osteneala ne-aşează acolo unde vrea ea 
(fericite aceste locuri mediocre) 
 
ne-ndeamnă să fim noi înşine cu un efort minimal
 
(plină strada de coji de semințe cum un impudic cer înstelat). 
 
 
Scriitorul 
 
Nu scrie mai întîi citeşte 
de pe chipul tău un alt chip 
de pe cartea ta de joc o altă carte 
de pe gîndul tău un alt gînd 
 
şi-atunci cînd scrie te descrie pe tine 
ca şi cum nu ți-ar fi văzut niciodată 
nici chipul nici cartea de joc nici gîndul 
cele adevărate 
 
te-ntorci te recunoşti doar pe tine 
pe El nu-l recunoşti niciodată. 
 
 
Echivalențe 
 
O zi nervoasă ca un cal pur-sînge 
 
o zi îmbrăcată în catifea ca un catafalc
 
o zi fierbinte ca o cafea 
 
o zi ca o scobitură într-un zid părăginit 
 
o zi ca o limuzină ce s-a spînzurat 
 
o zi ca parfumul deznădăjduit al unei petale de piatră 
 
o zi ca o albină transformată-n bufon 
 
o zi ca o privire ce nu se mai poate nicăieri oglindi. 
 
 
 
Vîrstă 
 
De cîtva timp pămîntu-ți cere saltul 
o mulțime de roze se ceartă-ntre ele
se păruie femeile cum porumbeii 
pentru-a te chema fiecare mai întîi 
pufnind în rîs 
 
şi încă n-am pornit 
şi încă nu se ştie dacă. 
 
 
Ars poetica 
 
Opreşte poemul acesta exact în locul în care a-nceput 
ca şi cum nu i-ar ajunge respirația nici pentru a se recunoaşte 
 
fii ca şi poemul o simplă privire asupra unui lucru 
care nu-şi mai aminteşte nimic 
 
sau o lăuntrică măsură o simplitate 
cum durerea ce n-ar mai dori să dizerteze 
 
adoptă chipul poemului (uneori încordat crunt 
numai fălci şi-aşteptare în solitudinea lui deplină) 
 
fii ferm aidoma nesfîrşitei lui nesiguranțe.