Poezie
Leo Butnaru

Poeme

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2014

 Tallin
 
Tallin. 
Pian. 
Zebra claviaturii. 
Geam deschis. 
Vânt moderat.
Noua ta cunoştință improvizează deferentă 
un preludiu ceva pentru pian şi –
pe acoperişul vecin –
uşor scârțâitoare giruetă…
(Probabil mai bine de jumătate
din cocoşii de tablă din Țările Baltice 
cocoțați pe turnuri
pe case
sunt
chiar în urbea asta potolit-discretă.)
 
Pian. Zebra claviaturii.
Geamuri deschise 
spre briza portuară-n adieri indolente
ce-nvălmăşesc parcă portative imaginare
cu sonate pentru pian
amurg
şi giruete.
 
15.VII.2013
 
 
Post-nupțială
 
Prin retrase oaze stinghere
însurăței musulmani îşi petrec
semiluna de miere…
 
16.VII.2013
 
***
 
Bibelouri cu alb şi siniliu din faianță chineză,
Elefanți în şir indian, berze prelungi, acum statice
Pe pervazul iatacului din Negureni – cândva,
Astăzi – în memoria, însă şi în fantezia mea.
În isoane neauzite, desigur pitoresc-enigmatice
Ierburi clătinându-şi scurt-rigid amplitudinea
Doar între țărână şi anii lumină până la stea.
 
Două inimi – a copilului, vivace, sănătoasă
Şi aceeaşi, peste vremi, în pieptul meu tresăltat
Ca o discretă disperare pe cale prăfos-argintoasă,
Demult (demult?) pentru copil încă neumblată,
Ci doar visată-n goană de sănii desprinse de sat,
Ducând spre zări presupuse, nedesluşite bine
Şi ele în dislocări fugace de sperioase hermine.
 
Totul – copil, şi vis, şi vârstă sunt în voia vântului
Ca probe de fulger în arderea lui de bici orbitor
În sufletele noastre ca mici cosmosuri desfundate
De efecte de seră, găuri negre, de ozon trădător,
De această vibrare de verbe ca vene-n lăsatul sângelui
Sau poate chiar noduri gordiene intacte-n menirea lor
De răsucite coarde vocale în sugrumătura gâtlejului
Care abia de reuşeşte-a rosti: „Viață şi pace tuturor…”
 
23.VII.2013