Meridian
Péter Ràcz

Poeme

Articol publicat în ediția Viața Românească 5-6 /2014

 Poezie pe două voci
 
Am nouă ani şi acum îmi părăsesc castelul
zise Éa şi arătă deasupra capului meu:
Tata e de părere că lutul uscat rezistă mii de ani
dacă e ars cu aceşti copaci. Peste o săptămână
aş deveni regina palatului de teracotă,
dar eu pe tine te urmez.
Nu țin minte să ne fi îmbarcat pe mare
totuşi iată-ne aici, în urma noastră palatul tău
într-adevăr dăinuieşte în timp.
Tot ce a fost cerc, s-a scufundat. Nu-ți poți aminti
lucruri nesemnificative, odată ce umbli neîncetat în viitor.
Etajul întâi: bazine de lut.
În apa rece ca gheața se zbenguie peşti supli
şi emit o lumină strălucitoare.
N-am văzut nici unde se scurge, 
nici pe unde curge apa. O drăcovenie ce primeneşte apa în bazin
dar ca vizitator m-a 
încântat.
A doilea etaj e tot dreptunghiular
dar mai mic. La fel şi peştii, şi strălucirea lor.
Aşa, tot mai sus, am urcat pe treptele
negre trezeci şi unu de etaje. De altfel
cele spuse de tine explică bine
amintirile mele pline de lacune.
 Ceea ce ştim e incomplet. Moartea
este ceea ce merită să se întâmple, nici mai mult nici mai puțin.
A muri înseamnă ca uneori să o şi
facem.
Pentru acest cuvânt din urmă mă poți însoți.
Dar ştie oare, că ades, când mă grăbesc prea tare
mă întreb
pe unde calc n-o fi chiar țărâna mea?
Sau
căci nu mă voi opri emoționat aici-
îi pasă oare cum să-mi intre în voie
(dacă tot nu doarme)
şi în timp ce curăț lampa
 îmi şterg degetele murdate de petrol
de aceşti pantalonaşi?
Nu-i pasă.
   Dar mă întreabă:
Nu-i seară?
Nu-i seară, dar (conform dorinței şi intonației putem 
merge spre seară)
ar fi trebuit să-i spun demult
că unele gesturi
şi posibilitatea ispitei
               sunt ispita însăşi.
Trebuie să dormi pe partea dreaptă.
 
 
Miere, sânge, trup
 
miere în care se lipeşte căpuşa la plecare
sânge gest mizerabil ce s-a nimerit să-l facă mâna
febră se întinde     dezgheț     târziu
apă tumoarea leagănă casa mării
aer se sufocă cel ce nu are credit la ocheade
baraj sfântul păzitor al spiritului, dar pe lung
foc cu lacrimi de aprilie în ochi
            care temător devine zmeu
trup silueta-mi căzută în cursă o respinge
            coboară încet de pe mine pe degetul de la picior
            – un ba uite că da frust
oh, notița.
 
 
Din dosarul Ce-or să creadă 
 
Transporți chipuri
sunete şi voci 
îți muți în linişte calabalâcul dincolo
îți iei valea din lume
sau mai ştiu eu din ce
nu te temi nu mai ştii
de ce te-ai temut s-o părăseşti
nu ştii care e realitatea
socoți că ştii ce or să creadă
noii tovarăşi o zăreşti deja pe mama ta
în spatele uşii locuri binecunoscute
 
Punct mort
 
Unde se opreşte mâna
Se frânge gestul
va fi punct
Bolta privirii-
ne aşteaptă pe toți acolo:
cui arătăm
şi cel care arată
liniştea
spațiul creator
Să nu atingi
să vezi mâna care îmbrațişează
să semnalezi, ce a gravat
să aştepți când nu e respinsă
Să vezi pe fundul cutiei
pe globul argintiul al pomului de Crăciun
pe timp de vară.
 
 
Situația pe scurt 
sau Was ist Der tiefere sinn des Lebens?
 
Eşti
cel ce stăpâneşte şi se bucură 
de un complex de simțuri
- fără a pierde din vedere
politețea unui răspuns-
te ții bine
cu dinții încleştați
pe o ramură înaltă
eşti întrebat de
sensul mai profund al vieții
Poți
trăi, chiar fericit 
aşa spre sfârşit 
dacă nu vrei să te beşteleşti singur 
pentru zilele la bandă şi iubire
Dacă poți.
La urma urmei (nu) atârni. Sau
ostatec al organelor de simț- eşti
Sunt multe ce trebuite
văzute, ca să le şi auzi
Sunt lucruri ce le poți
vedea doar dacă
şti.
Vizită
 
I-am văzut apropierea
imediată
Uneori reversul.
Dar niciodată
Ce se află la mijloc.
Nimicul este prin urmare
irepe
tabil
Totuşi
ne
încurcă
între noi
amestecul
Ținutul
în care stăm
e înnobilat cu brazda 
umbrei.


Prezentare şi traducere de Maria-Gabriela Constantin