Miscellanea
Marian Drăghici

"Tudor Arghezi", un Festival plin de premii, cu dansuri populare de copii şi ciorbă de gâscă.

Articol publicat în ediția Viața Românească 5-6 /2014

 În perioada 29 mai-1iunie s-a desfăşurat, la Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, cu ieşiri la Hobița, Mănăstirea Crasna, Comuna Negomir, a XXXIV-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”. Cu acest prilej, Uniunea Scriitorilor din România şi Institutul Cultural Român au acordat Premiul Național „Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia lui Livius Ciocârlie, pentru critică, şi lui Marian Drăghici, pentru poezie. Alte importante distincții acordate de organizatori, sub egida Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, director Ion Cepoi: Premiul „Tudor Arghezi“ pentru Opera Omnia şi titlul de Cetățean de Onoare, unor scriitori de prestigiu din afara granițelor țării a revenit lui Balazs F. Attila (Ungaria) şi Ognean Stamboliev (Bulgaria). Premiul Opera Omnia, atribuit unor scriitori de origine gorjeană, acordat de Liga culturală „Fiii Gorjului“, din Bucureşti, a fost decernat scriitorului Mircea Bârsilă. Premiul Opera Omnia (volum de debut în poezie), acordat de Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj, a fost obținut de Simona Dumitrache, pentru volumul Viziuni mute, Editura Palimpsest. Premiul la secțiunea Cuvinte Potrivite, pentru volum de poezie în manuscris, nu a fost câştigat, suma redistribuindu-se la secțiunea Opera Prima ca Premiul Special al juriului pentru volum de debut şi a fost obținut de Gabriel Nicolae Mihăiță, Galați. La Secțiunea Bilete de papagal, pentru grupaj de poezie, premiul I a fost câştigat de Georgescu Irina Roxana, Medgidia; premiul II, acordat de Biblioteca Județeană „Christian Tell“, a revenit Marinei Popescu, Bucureşti; premiul III, acordat de Centrul Cultural „Tudor Arghezi“ Târgu-Cărbuneşti, lui Vasile Pintilie, Piatra Neamț; mențiunea, acordată de Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Emilia Ghițan, Reşița. La Secțiunea Arghezologie, premiul i-a revenit criticului Ioan Simuț, Oradea. La Secțiunea de promovare a operei argheziene şi a Festivalului au fost patru premii, acordate de CJCPCT Gorj: Peter Waugh (Marea Britanie), Hanane Aad (Liban), Eliza Macadan (Italia) şi Ivan Kancev (Bulgaria). Premiile „Moştenirea Arghezi“, acordate de Primăria şi Consiliul Local Tg. Cărbuneşti, au fost obținute de Vasilica Luiza Radu, clasa a X-a şi Evelina Chibzuloiu, clasa a XI-a, pentru poezie, iar Victoria Andreea Ivăniş, clasa a XI-a, tustrele din Tg.Cărbuneşti, au luat premiile pentru eseu. Şi la această ediție, experimentatul amfitrion al Festivalului, director Ion Cepoi, s-a dovedit gazdă ireproşabilă. Prezență discretă, dar atent şi îndatoritor, cu un tact al derulării „ostilităților” nedesmințit, fără abateri de la regia complicată a manifestării, cu o distribuție să spunem amestecată, de la invitați din Bulgaria, Anglia, Liban, Rusia, Ungaria, Italia, la nelipsiții, intratabilii „poeți ai Gorjului” Mihai Amaradia, Ion Popescu Brădiceni, Ion Căpruciu, Adrian Frățilă, Ştefan Melancu, Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, între care prozatorul Cristian George Brebenel, sau criticul Zenovie Cârlugea, fac figură aparte; din Piteşti a participat Mircea Bârsilă, din Caracal Paul Aretzu şi Simona Dumitrache, din Oradea Ioan Simuț, din Iaşi Valentin Talpalaru, din Bucureşti Livius Ciocârlie, subsemnatul şi, din partea ICR, Horia Gârbea (director de onoare al Festivalului). Momente de interes în program, până la festivitatea acordării premiilor: Simpozionul de comunicări pe teme argheziene, Recitalurile de poezie de la Muzeul oraşului, Vernisajul expoziției lui Ivan Kancev, cu un uimitor portret în mozaic al lui Tudor Arghezi, vizita şi cina la Mănăstirea Crasna, sub Parâng, masa de prânz, cu dansuri populare de copii şi o ciorbă de gâscă fabuloasă, la Negomir. „Spiritele” lui Spiridon „Spirache” Popescu, amenitatea lui Adrian Frățilă, scăpărările în duh răstit ale „jupiterianului” Brădiceştean Ion Popescu, candorile nostalgicului băştinaş Lazăr Popescu, omenia curată a lui Ion Căpriciu, „bărbuța” mereu în vânt a „împielițatului” Mihai Amaradia, recitalurile personalizate ale lui Peter Waugh şi Hanane Aad, cimitirul înecat în verde de pe deal, plin de cântecul păsărilor prin arbori dând slavă lui Dumnezeu, unde odihneşte în linişte şi pace de nabab Valentin Taşcu, concentrarea taciturnă a lui Ivan Kancev, versul „tot copil am rămas” al lui Mircea Bârsilă, incandescența de cristal longilin a Elizei Macadan, primarul cărbuneştean Mazilu dirijând cu aplomb, frenetic, la meserie, un taraf cu guristă la „masa de adio”, însingurarea domnului Gheorghe Grigurcu, figura cristică vag tutelară a domnului Livius Ciocârlie, genialul poem arghezian Acatist descoperit în arhiva lui Baruțu Arghezi, citit de Ioan Simuț, şi, în bătaia vântului, urcând spre Crasna, la poalele Parângului, imaginea pajiştilor înverzite pline de miriadele sânzienelor dansante, vibratile, fantasmatice în lumina evanescentă a înserării – e tot ce-mi va rămâne mai gorjenesc în amintire ...