Miscellanea
Marian Drăghici

Cine este Cristina Chevereşan?

Articol publicat în ediția Viața Românească 5-6 /2014

 Un critic literar de prima mână! Mi-am dat seama de asta, simplu, citindu-i cu atenție şi încântare cronica din Orizont 4/2014 la fulminantul roman al lui Gabriel Chifu, Punct şi de la capăt. Cartea abia apărută culege comentarii superlative, scrise sau vorbite, în reviste, la Târguri şi Colocvii; s-au exprimat în marginea ei, fără să se zgârcească la elogii argumentate convingător, Nicolae Manolescu, Livius Ciocârlie, Mircea Mihăieş, Dan Cristea, Răzvan Voncu, Gabriela Gheorghişor, Daniel Cristea-Enache, Cosmin Ciotloş – nume consacrate ale agorei literare. Analiza din Orizont a romanului în discuție, semnată Cristina Chevereşan, este între cele mai comprehensibile, de o congruență hermeneutică aplicată la înălțimea acestei construcții romaneşti ieşite din comun prin complexitate structurală, forță narativă şi nu în ultimul rând – poate cel mai şocant atu al cărții – insolitarea formulei/concepției discursive. Acestor caracteristici Chevereşan le „opune”, în priză directă, un limbaj critic actualizat, referențialitate racordată la bibliografia în domeniu de ultimă oră, intuiție critică pătrunzătoare, în deplină cunoştință a mecanismelor structurii romaneşti cele(i) mai subtile. Pe scurt, precum Grațiela Benga deunăzi cu analiza la Amazoanele Adrianei Babeți, tot astfel Cristina Chevereşan, comentând romanul lui Gabriel Chifu, sare în barca unei critici literare de prim ordin, numele celor două cronicărese din „şcoala” Orizontului reliefându-se pregnant printre cele notorii înşirate mai sus.