post-restant
Nicolae Oprişan

Un poet al evanescenței în flăcări: NICOLAE OPRIŞAN

Articol publicat în ediția Viața Românească 7-8 /2014

 am inventat groapa pătrată
 
mult timp înainte de noi
am inventat groapa pătrată
 
a fost un gest disperat
a fost o noapte gestantă
virgulă, săraca
 
am transplantat un țărm
şi pescăruşi de rutină
a fost copita unui sabat,
s-a consumat la dejun
virgulă, o regină.
 
istoria aşa cum o ştim
s-a bâlbâit mereu, frustrată
avea aerul unei erori                
şi se privea dintr-o oglindă
virgulă, ridată
 
 
ca nişte lopeți simțurile
 
ca nişte lopeți simțurile mă dezgroapă
sunt un trup perfect printre viscole
 
sunt multe frânghii în preajmă
 
privesc cu ochii închişi luna înghețată
amintindu-mi că am fost o aşteptare fără mâini
              
nu ştiu cine spune                  
că sunt asemeni copacului care în fiecare noapte
îl visează pe dumnezeu
 
atunci când îl atingi cu aceeaşi frunză fermecată
 
 
somn de reptilă uitat pe cer
 
cheia ruginită s-a pierdut demult
toate istoriile sunt încuiate
 
aparții unui loc
 
încă mai ştii cine eşti
cobori dintr-o febră îmblănită
amintindu-ți de un anume sex
pe care laşitatea întâmplărilor
îl conjugă rar
 
plânsul, neplânsul lui, respirația timpului
rămân ascunse într-un somn de reptilă
uitat pe cer
 
(eşti în locul ştiut de dincolo de viață
verdele spălăcit al existenței
îți curge ironic din ochi)
 
noapte după noapte
morții se întorc timizi pe malul 
aceluiaşi râu
 
pare o stratagemă
să te înalți odată cu peştii în stele
 
 
am să mor şi voi nu veți şti 
 
am să mor şi voi nu veți şti 
şi
ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic
cu nimicul mă veți împărți
 
la fiecare masă, când hazardul
din vinul băut, va zâmbi 
 
a timp
 
iar voi veți rămâne cu un senin mai puțin
 
când veşnicia se va mişca deasupra-mi
complice cu spațiul pe care l-am visat
complice cu sinele pe care îl respiram odată
 
mă voi preface în somnambulul curcubeu
ce apare după ploaia rece şi beată
 
iar voi mă veți trăda pentru o altă zi
şi pentru o altă sticlă cu vin
 
am să mor şi voi nu mă veți găsi
deşi sunt tot aici şi copleşit de taină
 
mă umplu de nori imateriali până când
mai am puține zări în sufletul meu
 
dar şi acolo trebuie să vă spun
cresc trandafiri invers, din adânc
iar voi veți rămâne cu o singurătate mai puțin
 
a fost aici –
veți spune încercând
să dați vina pe destinul implacabil, 
să conversați
despre cât de necesară este nevoia de sfârşit
şi cât de oarbă e lumina când răsare 
dansând pe moarte 
 
mă veți trăda
pentru un târziu fără nume, fără chip
iar voi veți rămâne cu o moarte mai puțin
 
 
în timpul vieții mele elementare
 
în timpul vieții mele elementare
mergeam într-o direcție necunoscută
irealul din mine era pentru fiecare
 
întâmplarea pură era indispusă
 
din cinsprezece ani în cinsprezece ani 
mă îmbătam de tine iubito iară
cocori magnolii şi pelicani diafani
 
cultivau nori cu nesaț afară
 
semn că eram trist ca ziua de ieri
pierdută veşnic prin buzunare
şi poate ca ziua de mâine, alte seri
 
fără mâini, fără zațul unei veri rare
 
semn că trecutul meu era scris
pe rana unei rigori cu pixul
şi că orice rană sângerează timid
 
nu-mi plăcea deloc necuprinsul
 
în timpul vieții mele elementare
mergeam într-o direcție necunoscută
irealul din mine era pentru fiecare
 
construia castele de nisip, o redută
 
 
iartă-mă şi tu
 
pentru că suntem 
adesea învinşi
şi ne prefacem în nori
tăcuți, parfumați, temători
 
ar trebui să fugim
departe de noi
departe de candoarea razei
trezită de culori, 
străvezie
 
iartă-mă şi tu
aşa cum 
printre fluturi copacul iartă
sufletul astrului
coborât în iarbă, 
fără să ştie
 
 
sunt un apus uitat în grajd
 
sunt un apus uitat în grajd
puțin îmi pasă dacă 
mi-e teamă, dacă
mi-e la îndemână o voluptate
sau locuiesc într-o întâmplare
    
nu-mi mai doresc nimic 
niciun fel de mare
 
ne vom iubi până la următoarea 
ta umbră     
extazul va ciuguli din palmă nori după nori
voluptate după voluptate
 
doamne, vreau să-ți pun o întrebare 
vom reuşi să stăm la o masă 
într-o cârciumă prelungă
ca doi prieteni vechi despărțiți doar de o moarte?