Poezie
Mihai Kiropol

Poeme

Articol publicat în ediția Viața Românească 9-10 / 2014

 1 noiembrie 2011
 
„Ajută-mă, Doamne, căci nu găsesc leac în oameni, nici într-o altă creatură. Dacă aş şti că aş putea să-l găsesc, nu m-aş da înapoi de la nicio caznă. Arată-mi, Doamne, unde pot să-l găsesc, şi chiar dacă ar trebui să merg în urma unui cățel pentru a-mi da acest leac, aş face-o (...)”
Ignațiu de Loyola – Testamentul
 
*
Cui mă arătasem 
Mă văzuse orb, 
Cui mă arătasem 
lacrima să-i sorb. 
Căci mult mai adânc 
Decât mine orbise, 
Orb, orb, orb ca prunc 
Năucit de vise. 
Prea mult visase 
Viață şi moarte; 
Măduva din oase 
Îi înflorea în cer, 
Acum că visase 
Toate câte-ți cer, 
Frumusețe moartă, 
Frumusețe vie, 
Poartă după poartă 
Deszăvorâtă ție...
 
*
Auzi cum timpul dinlăuntru geme 
Muşcând pământul, îmbălând sub vierme. 
Auzi cum timpul s-a născut să piară 
Ca somn etern, dar rege sub tiară. 
Auzi, până când nu mai poți să fii, 
Cutremurare-n carne de copii. 
Primeşte să deschizi porțile ascunse: 
Alchimic leac, sărutul fără buze 
Acum se dăruie celui infinit 
Până în visul nimănui dăruit. 
 
*
Te ține în frâu durerea,
Nu ai avut nimic în afară de ea, 
Doar pulberea aşezată 
Peste coaja ce ar fi vrut să vorbească, 
Povestindu-şi facerea 
Născută din fruct şi acceptând 
Să moară în el, călătoare 
Prin bunăvestirea lacrimii. 
Şi câtă bucurie ți s-a dat 
Încă o dată, făcută să nu mai fie. 
Râzi, cântă, bucură-te 
Că puțin câte puțin nu mai eşti. 
 
*
Şi dacă din întâmplare ai trăi, 
Ce altceva ai face? 
Ce moarte ai întâmpina 
Mai presus decât moartea florilor 
Pe un mormânt, chiar şi de împărat? 
Ha! Ca un făcut, dacă mai umbli viu 
Prin ceea ce altădată a fost carne, 
Te acoperi de o piele fără alt scut 
Decât cel  floral?
 
*
Astfel inima îmi este 
Sămânța centrală a cosmosului, 
Cum el nu a mai fost 
Decât în mireasmă şi despuiat de coajă. 
Dulce mă răfuiesc cu tine, 
Bătaie a inimii şi te fac să creşti 
În explozia finală, cerului dezvelită 
Pentru ca mai mult să se ascundă, 
Flacără, stingere şi din nou flacără 
Ce arde pânâ când uită de sine.
 
*
Din nou auzi cum se vorbeşte sub pământ 
Până la ultima generație. 
Şi din nou bate vântul şi plouă 
Ca într-o geneză de sfârşit, ca un parfum 
Uitat pe o statuie, atunci când
Îmbrățisând-o te-ai lăsat împietrit. 
Cară noaptea cu inima până la ziuă, 
Ca să i se mistuie întunericul. 
Du-o în spinarea ce se bolteşte 
Ca să cânte tradițiile unui popor mort.
Şi dacă moartea îți vine prea devreme 
Înşal-o că ai fost în viață, 
Spune-i alte cuvinte 
Decât acelea care îi fac plăcere, 
Râzi până când se crapă 
În tine infinitul, şi dragostea 
Închisă în aştri vine să te slujească.    
 
*
Nu mai vreau să ştiu 
De nimic altceva, 
Doar de podoaba 
De cer lăsată grea. 
 
Uite că va naşte 
Încă o dată 
În ieslea cu mir 
Dintr-un vis de fată.
 
 
2 noiembrie 2011
 
Când flăcările mi-au carbonizat sufletul 
Nu am ştiut că erau flăcări 
Şi făceam schimb de cenuşă cu spiritul
În toate formele lacrimii 
Care dacă se arătase 
Acum îi eram slujitor. 
În loc de nimic 
Din nimic m-am născut, 
Mai mărunt decât un ciob de oală 
Scos din pământul Betleemului. 
Şi de aici mi se trag toate: 
Mi-au luat ciobul şi l-au curățat,  
Dându-i lustru de trandafir. 
M-au răpit şi m-au dus legat 
Înaintea zilei şi a nopții. 
M-au pus într-o vitrină 
Şi de atunci sunt vizitat 
De fotografi cu toată 
Tehnica Fiarei.
 
*
Mă doare inima ca fulgerul, 
În păcatul că am refuzat 
Arsura cu care mă întâmpinase îngerul. 
Mă sfredeleşte refuzul ăsta până azi.
Abia îmi duc steaua în spinare, 
Căci din înaltul inimii îmi cazi 
În suflet, îngere, cu sabia, arzi, 
Şi-mi dai încă o dată întrupare.
 
*
Câte stânci smulse din cer 
Cad peste mine! 
E frumos, e urât, să pier 
Cu moartea reginei de albine? 
Pe unde e trecerea mai acătării, 
Pe unde să pun piciorul mai bine, 
Albit, înnegrit de spuma mării, 
Fără carnea mea, fără mine?
 
De m-am născut toată lumea s-a plâns la cer: 
De ce ai lăsat-o, Doamne, să vină, 
Printre noi, oameni de bine, 
Pe creatura asta fără viitor? 
Ia-l de aici, ia-l cât mai repede, 
Să nu ne supărăm, 
Că şi tu ai venit pe lume 
Fără să ne ceri semnătura. 
De capul tău. 
Cap ce ar trebui tăiat. 
Ia-l de aici pe amărâtul ăsta 
Şi ia-te de aici. 
 
*
Fruct de obicei adăpostit în inima omului, 
Unde eşti acum? 
Nimeni nu te mai vrea? 
Nimeni nu-şi întinde veşmântul 
Ca să cazi în el 
Când scutură pomul? 
Nimeni? 
Eu sunt doar o nucă spartă 
Cu viermele în ea. 
Dacă mă vrei, atunci îmi arunc 
Cămaşa ruptă sub căderea ta.
 
 
3 noiembrie 2011
 
S-ar spune că noaptea asta e fericită, 
Cea mai fericită dintre fericiri. 
Noaptea parcă vrea să întreprindă 
Nu ştiu care angelice răpiri. 
Nu e nevoie să îngenunchezi 
Înaintea statuii din dom, 
Căci de două mii de ani ai împietrit 
Îngenunchiat ca ultimul om.
 
*
Mi-au îmbătrânit mâinile 
Fără mângâiere, 
Hrană pentru țărânile 
Dospind a fiere?
 
Se aude orbeşte 
Inima perorând. 
Nebună vorbeşte 
Până când, până când? 
 
Bate cerul, mai mult 
Decât limba în clopot, 
În el cu tumult 
De sânge în ropot. 
 
Şi dacă de sânge
Vorbim lipăindu-l 
Pe inimă, pe orice 
Rugă lovind gândul, 
 
Ce să mai adaug, 
Doar ne-cuvânt, 
De fruct de aur 
Fără pământ.
 
*
Sunt cumpănă mie şi oricui 
Îşi află viață în mine, 
Pretutindeni în locul 
Acesta blestemat şi iubit. 
Dar de ce l-am iubit, 
Când respins, am fost alungat din cetate
După prescripția chiar şi a îngerului. 
De ce? Pentru că dragostea e coaja 
Nu numai a ființei, e coaja
Morților urlând după înviere, 
Morților ce sunt nimic altceva 
Decât aşteptarea de a învia 
Pretutindeni în locul 
Acesta blestemat şi iubit.