Miscellanea
Nicolae Prelipceanu

Nu numai româna e grea.

Articol publicat în ediția Viața Românească 9-10 / 2014

 Dl acad. (de dincoace ?i de dincolo de Prut) Mihai Cimpoi ne bucură în revista Poesis din Satu Mare cu un articol despre o carte de Daniel Corbu. Textul e analitic, plin de termeni importanți, dar ?i de unii importați din diverse limbi. Dacă, în cazul latinei (că de la Râm ne tragem toți) autorul articolului o nimere?te, scriind corect grosso modo, în cazul francezei nu prea. Din titlu sare în ochi expresia parti pris, altminteri deja încetățenită în limba română, dar păstrată, încă, în forma ei originară. Mă rog, ne sare în ochi ce a devenit biata expresie franceză sub pana (?) dlui acad. Mihai Cimpoi. Titlul articolului este, conform grafiei adoptate de autor: Un partis prix participativ ?i structurant. Ei, o fi o gre?eală de corectură, îți spui, îngăduitor cu presa literară autohtonă. A?a ar fi de n-ar fi altfel, căci nu mai departe de al doilea paragraf al articolului ne izbe?te iar în față partis prix-ul dlui Mihai Cimpoi, scuzați, acad. E drept, dl acad. Mihai Cimpoi declară că: „Partis-prix-ul impune, se ?tie, o absolutizare a punctului de vedere susținut ?i promovat ?i o relativizare socratică a punctelor de vedere ale altora.”, ceea ce e destul de departe de simplul sens al parti pris-ului astfel scris, adică: părere preconcepută, cum crede DEX-ul. Sau o fi vorba de vreun premiu, că asta înseamnă în franceză prix. Dar ce ne facem cu partis, care nu e alta decât pluralul partidelor, deci ciudata expresie s-ar traduce prin: premiul partidelor sau, mot-à-mot, partide-premiu. Că ?i partidele î?i cam absolutizează punctul de vedere susținut ?i promovat…