Miscellanea
Consiliul USR

COMUNICAT USR.

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 /2015

 Luni, 26 ianuarie, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor, reunit sub conducerea dlui preşedinte Nicolae Manolescu, a avut pe ordinea de zi, între altele: informarea privind situația curentă, contractuală, a Casei Vernescu, a Hotelului Unique, a tarifelor Casei Scriitorilor de la Neptun în sezonul estival, cu decizia ca acestea din urmă să se mențină la nivelul anului trecut. (Regularizarea contractului pri-vind Casa Vernescu este în curs, la Hotel Unique contractul decurge normal.) Alte subiecte, tratate punctual: Protocolul cu ICR privind difuzarea revistelor Uniunii în străinatate, analizarea Reglementărilor privind editarea revistelor USR pe anul 2015. 
CD decide ca din fondurile de cotizații se fie finanțate proiecte şi programe ale filialelor, şi – la solicitarea preşedinților de filiale – să se acorde şi premii; se votează în unanimitate acordarea indemnizației de merit poetului Ion Mureşan; sunt clarificate aspecte legate de administrarea Editurii Cartea Românească, colaborarea cu Polirom, se decide asupra actualizării grilei de salarizare a angajaților USR, asupra indemnizațiilor preşedinților de filiale, pe baza unor criterii de evaluare (mărimea şi activitatea respectivei organizații.) Se aprobă solicitarea din partea Filialei Bucureşti-Critică, Eseistică şi Istorie Literară de cazare a invitaților la Colocviul anual de critică, în martie 2015. 
În final, CD decide să precizeze că Premiul Național „Mihai Eminescu”, care se acordă la Botoşani, nu este un proiect USR. Uniunea Scriitorilor nu are nici un fel de implicare în organizarea şi finanțarea Premiului sau în selecția candidaților. Domnul Nicolae Manolescu participă la Juriu în calitatea sa de critic literar, nu în aceea de preşedinte USR. (De altfel, este membru în Juriu înainte de a fi preşedinte al Uniunii.)