Miscellanea
Ion Buzaşi

Nichita Stănescu într-o carte de interviuri

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2015

 În istoria literaturii, întotdeauna au constituit o atracție deosebită pentru biografi morțile violente sau enigmatice ale unor scriitori, oferindu-le subiecte demne de romane de senzație, prin dramatism sau prin mărturiile contradictorii ale celor apropiați: a?a s-a scris despre moartea lui Nicolae Labi?, Marin Preda, Dan De?liu – ?i, iată acum o carte de interviuri, adunate ?i publicate de Virgil ?erbu Cisteianu ce-?i propune să dezvăluie „adevărul despre viața ?i moartea lui Nichita Stănescu”. Sunt cinci interviuri, toate după 1990, cu mama poetului, Tatiana Stănescu ?i cu sora acestuia, Mariana, mai tânără cu ?ase ani decât poetul. În Argumentul-prefață, Virgil ?erbu Cisteianu, după ce ne invită la citirea acestor interviuri, ?i admite că ploie?teanul ?i-a risipit viața (dar nu ?i-a pierdut opera) se întreabă retoric: „Dar, oare, la « risipirea » vieții lui Nichita Stănescu nu a contribuit nimeni? Nu i-a dorit nimeni moartea premeditat?” El e convins că interviurile din această carte dau (sau sugerează) un răspuns pentru că „sora lui Nichita aproape în fiecare interviu pomene?te de Comana” ?i de „nunta”  aceea „cu dar” de la Turnu Severin. Interviurile sunt precedate de o prefață ditirambică de Dorul Popovici „comandor al Italiei” ?i de o foarte frumoasă „scrisoare de aniversare” a poetei Gabriela Melinescu, marea iubire a lui Nichita Stănescu – cea care, după ce s-a stabilit în Suedia, i-a tradus opera ?i prin aceasta, probabil, a contribuit la nominalizarea poetului Necuvintelor pentru premiul Nobel, iar fiecare interviu  are ca preambul un fragment critic semnat, în ordinea lor, de ?tefan Augustin Doina?, Eugen Simion, Pavel ?ugui, Mihai Cimpoi, Marian Papahagi ?i Virgil ?erbu Cisteianu. Interviurile sunt, a?a cum era de a?teptat, repetitive ?i nu aduc lucruri cu adevărat noi. Aflăm cam ceea ce ?tiam: că a fost un elev eminent, un licean ?i un student frumos („îngerul blond”) de care s-au îndrăgostit multe fete; el însu?i a avut multe iubiri dar niciuna n-a egalat-o pe a Gabrielei Melinescu, poeta care era pe punctul să-i dăruiască un copil, dar a pierdut sarcina, că a fost modest ?i generos, că nu putea ține „du?mănie”, de?i el a fost invidiat de mulți, ?i nu toți dintre cei care roiau în jurul poetului în strâmtul apartament din Piața Amzei îi erau prieteni devotați, dar n-avea inima să-i refuze sau să le închidă u?a ?i astfel ?i-a risipit sănătatea ?i viața. Dacă avea o neînțelegere cu un confrate (se dă exemplul cu Marin Sorescu) căuta stăruitor să se împace. A?adar ni se propun  „adevăr” cele enunțate în Argument: poetul nu era agreat de cercul de scriitori patronat la Comana de Gogu Rădulescu (?i deci nici nu a fost un răsfățat al regimului comunist a?a cum s-a afirmat de cei invidio?i pe talentul său); ?i că moartea i-a fost grăbită de participarea în decembrie 1983 la o „nuntă cu dar”, de unde s-a întors  cu trenul, într-un compartiment neîncălzit ?i,  internat la spital, poetul a sucombat la puțină vreme după împlinirea vârstei de 50 de ani; a contribuit –  se sugerează –  la sfâr?itul său prematur ?i o viață conjugală nefericită ?i nedorită cu acea enigmatică Dora (dar pe care totu?i poetul o alinta cu apelativul „Dora libelula”), căsătorie la care a fost, chipurile, silit. În timpul acelui mariaj, familia în special sora Mariana, se îngrijea de menajul poetului. După moartea poetului din numero?ii lui „prieteni”, au rămas cei devotați ?i sinceri cu adevărat – sunt enumerați pictorul Mihai Bandac, istoricul ?i criticul literar Eugen Simion, regretații Mircea Micu ?i Gheorghe Pituț care s-au grăbit ?i ei să-l urmeze în eternitate. Rele cuvinte despre pictorul Sorin Dumitrescu, pe care într-o vreme ?i-l considera prieten. Din dialogul poetului cu prietenul său, scriitorul Ilie Purcaru, puține lucruri se pot înțelege, pentru că aproape toate replicile sunt sincopate sau rămân în suspensie.
Cu adevărat remarcabile sunt „gândurile” pe care le împărtă?e?te unui grup de tineri, care au venit ?i ei să-i ia un interviu. Gândurile profunde despre poezie, poeți ?i limba română, strălucit exprimate sunt toate absolut memorabile ?i pot sta alături de paginile sale din Cartea de recitire. Spunându-i că este considerat „Corifeu al unei generații de poeți”, poetul respinge această sintagmă pentru că i se pare nepotrivită: 
„A? respinge afirmația de Corifeu al unei generații, pentru că dacă există un Corifeu în poezia românească este poezia populară, de la care într-un fel sau altul cu toții ne tragem ?i nu spun o demagogie când spun lucrul acesta, să remarcați ?i dumneavoastră că Eminescu care a reînnoit pentru prima oară, aproape că exagerez, Alecsandri care a fundamentat pentru prima oară limba literară ?i după ce a ajuns limba literară aproape cea de astăzi, o limbă eminesciană, preluată după aceea de mai mulți poeți cum au fost Octavian Goga, George Co?buc, imediat după aceea în acea generație de aur a lui Blaga, Arghezi, Ion Barbu ?i cu precădere a lui George Bacovia cu toții în scurgerea timpului au o oarecare nuanță de învechire lingvistică față de poezia populară, care-?i păstrează, am remarcat, atunci când nu este dialectală, când este mai generală cum sunt cazurile unor variante din Miorița, au o actualitate lingvistică nemărginită, aproape de nedepă?it.?i am să mă exprim de îndată de ce cred lucrul acesta. Pentru că limba noastră națională, limba română este o limbă profund vie, care depă?e?te cu mult orice încercare de a fi oprită într-un stadiu al ei, chiar dacă acesta se nume?te Gramatica Academiei, sau chiar dacă acest stadiu, să zicem, se nume?te Eminescu. Dar în cazul poeziei a? vrea să subliniez faptul că poezia nu trebuie înțeleasă ca un act lingvistic. ?i am mai spus-o … că limba este materialul poeziei, adică limba este poate că materialul cel mai subtil, dar  totodată ?i cel mai rezistent. Mai rezistent decât piatra, decât culoarea, decât linia… Eu a? spune că absolut tot (din sufletul unui poet n.n.) a?teaptă să se întruchipeze în poezie, pentru că asta a fost direcția existenței mele, căutarea acestui fenomen fundamental uman care se nume?te poezia, absolut necesară omului pentru a trăi, această duminică a fiecărui om în parte, căci poezia la urma urmei este singurul sentiment care ne scute?te de tristețe.”
O carte care consolidează un mit literar, Nichita Stănescu; o carte – se înțelege – de pietate familială, un encomion al „adevărurilor familiei” față de poetul celor 11 elegii; iar Adevărul despre „viața ?i moartea” lui Nichita Stănescu rămâne pentru cititor tot o „enigmă nesplicată” – vorba lui Eminescu.