Miscellanea
Florin Toma

Artiştii apără viața

Articol publicat în ediția Viata Românească 9 / 2015

Uniunea Artiştilor Plastici desfăşoară în fiecare an, la începutul toamnei, un eveniment-concurs de proiecte foarte ambițios şi de mari dimensiuni (atât ca număr de participanți şi de expoziții, cât şi ca interval de timp – durează o lună!), intitulat „Arte în Bucureşti”. Ajuns anul acesta la a VI-a ediție, curatorul principal este Alexandra Titu, iar ca temă, propune o idee foarte interesantă, „Omul împotriva vieții”. Vernisajul a avut loc miercuri, 9 septembrie, la Căminul Artei / Centrul Artelor Vizuale din Bucureşti, cu discursurile inaugurale ale d-nei Alexandra Titu şi prof. univ. dr. Petru Lucaci, preşedintele UAP România, iar, la finele lunii, cele mai bune proiecte artistice vor fi premiate. „Omul împotriva vieții” – a explicat curatorul principal – este un proiect cu angajament social/politic declarat, un proiect manifest, cu caracter protestatar. Problematicile majore la care se referă protestul, semnalând şi acuzând potențialul distructiv declanşat permanent împotriva întregii realități, naturale, sociale, culturale, are ca țintă/scop mobilizarea conştiinței membrilor societății, de la nivelul deciziei politice, şi militare, la cel al tuturor instanțelor de formare, de manipulare a atitudinii şi a conştiinței civice, şi de mobilizare a generațiilor care îşi asumă prezentul şi pregătesc viitorul existenței sub toate aspectele de manifestare. Agresiunile asupra mediului, produse în ultimele decenii prin exploatările abuzive şi iresponsabile, motivate de „false necesități” (Buckminster Fuller), de incompetența responsabililor, de elaborarea proiectelor macro şi microeconomice, de indiferența față de patrimoniile naturale şi culturale (incluzând sistemele axiologice, filozofice, religioase, artistice şi ştiința generatoare a dezvoltării tehnologice), şi față de problematicile sociale şi de efectele pe durate medii şi lungi ale politicilor locale, zonale şi globale, şi față de generațiile viitoare destinate supraviețuirii într-o lume depeizată de suporturile elementare ale dezvoltării, ale evoluției şi conservării realității şi capacității de a răspunde somațiilor ei sunt câteva dintre temele de reflecție propuse artiştilor. Escaladarea tensiunilor politice şi interconfesionale, interrasiale şi etnice cu suport militar sistematic şi diseminat de tip terorist, degradarea relațiilor sociale, ca şi distrugerea mediului natural impun culturii, cu toate instrumentarele sale, asumarea unei atitudini explicite, iar arta cu forța sa de impact şi-a dovedit mereu eficiența provocatoare şi capacitatea de orientare a opiniei publice şi de a impune modele. Bazându-se pe suporturi tradiționale şi inovatoare, digitale şi pe angajamente ale dinamismului corporal, ea elaborează programe imagologice capabile să impună pachete de semnificații, de idei, o retorică susținută de o ideologie clară, şi autoritară. Dacă suportul ideologic ecologist şi antirăzboinic, de respectare a drepturilor omului (a drepturilor animalelor şi celorlalte specii) ca şi a legitimității morale şi umane a unor cercetări şi experimente legate de programele genetice, de multiplicările artificiale ale ființelor şi prelungirile sau suspendarea vieții biologice sunt necesare pentru coerența atitudinii, flexibilitatea, varietatea şi libertatea de opțiune sunt calitățile platformei stilistice. De la conceptualism la diversele realisme şi expresionisme, de la exerciții experimentale la citate şi formulări referențiale sau apropriative, opțiunile artistice, de limbaj, comportament sau suport nu sunt limitate. Exigențele proiectului privesc aderența la conceptul expoziției şi calitatea artistică. Proiectul expozițional se desfăşoară în mai multe locații din Bucureşti: Combinatul UAP / Tipografia-Hala, Căminul Artei / Centrul Artelor Vizuale, Galeria Simeza / Ordinul Arhitecților din România, Galeria Orizont, Galeria Galateea, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Expozițiile au drept curatori pe: Patricia Teodorescu, Marius Burhan, Dorina Horatau, Reka Csapo Dup, Cristina Bolborea, Mihaela Lazăr şi reunesc lucrările şi performance-urile a peste 100 de artişti.
FLORIN TOMA