Miscellanea
Marian Drăghici

Lecție deschisă la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală

Articol publicat în ediția Viața Românească 2/2016

George Bogdan este autorul volumelor de poezie Tărâmul cu dimineți putrede , Editura Eminescu, 2013, Casa revoltei, Tracus Arte, 2014, şi Dincolo de Calea Victoriei, Tracus Arte, 2015, acesta din urmă ilustrat de pictorul-coautor Vlad Ciobanu şi prefațat de Ioan Es. Pop, care notează, între altele: “Marea miză a cărții ar reprezenta-o conturarea unui portret, poate chiar a unui autoportret al celui care refuză să se lase înseriat, al exclusului, al refuzatului, al ignoratului, al insului care vede lumea cu ochii larg deschişi şi nu-i cade pradă, al adevăratului om nou, care nu tronează în mijlocul societății, ci, dimpotrivă, se strecoară pâlpâtor pe la marginile ei. Formulările sunt memorabile (…). E multă revoltă fățişă în poeziile din acest jurnal şi exprimarea ei produce, prin naturalețea cu care este formulată, emoție autentică şi ecou empatic. Impresionantă este şi mulțimea ipostazelor sub care se înfățişează eroul acestui jurnal.” Şi conchide prefațatorul: “Dincolo de Calea Victoriei (dincolo de calea “aurită”) are forța de a scoate din pasivitate şi izolare o sumedenie de fugari şi renegați de felul celor care se strecoară pe ulițele de la margine în deplin anonimat spre a deveni oamenii de care are nevoie țara, ei există, dau semnătură.” Poetica activismului civic-social, în linia unui Ion Gheorghe din poemele politice, rezonează în fapt cu procurarea unor evenimente voit transfiguratoare, cu participarea unui public receptiv, interactiv, format din cunoscători dar şi, mai ales, din elevi. Aşa se face că, prin grija profesorului Nicolae Scurtu, cunoscut istoric literar, poezia lui George Bogdan a constituit, la Colegiul Gheorghe Lazăr din capitală, subiect de lecție deschisă, cu participarea a 150 de liceeni din patru clase a X-a şi a XI-a ale Colegiului şi a unor profesori-emeriți. Particularitatea evenimentului a constituit-o includerea în “distribuția” întâlnirii – alături de invitați, scriitori cunoscuți şi oficialități –, a zece elevi ai liceului, care, după lectura poemelor lui George Bogdan, şi-au expus propriile impresii critice. Intervențiile unor Pantaze Miriam, Nicolescu Miriam, Cârstea Ştefania, Urlan Isabelle, Stoica Ioana, Deftu Ruxandra, Stănescu Laura, Nicolescu Elisa, Mocanu Ioana, Negoescu Marina au fost urmărite cu interes şi aplaudate de liceeni şi invitații speciali, într-o atmosferă antrenantă, întreținută cu însuflețire şi tact pedagogic de Nicolae Scurtu. Manifestarea a permis punerea în act a talentelor elevilor, de critici literari, etalarea cunoştințelor profesionale dobândite la orele de limba română, precum şi posibilitatea de a le acorda cu aprecierile scriitorilor consacrați aflați de față, dar şi ale reprezentanților Comisiei de Cultură din camera Deputaților şi ale Muzeului Literaturii Române, dintre care merită menționați, alături de autor, poeții Valeriu Mircea Popa, Carolina Ilica şi Eugenia Țarălungă. Duo Playthoven, format din Anca Sinaci, vioară, şi Radu Sinaci, violoncel (membri ai Orchestrei de Cameră a Radiodifuziunii Române şi ai Orchestrei Naționale de Tineret) a transfigurat prin sunet atmosfera lecției deschise. Să mai notăm că evenimentul, organizat în colaborare cu Fundația România-Generația Următoare, a fost sponsorizat, ca şi volumul Dincolo…, de ROMGAZ Mediaş.