Miscellanea
Marian Drăghici

Festivalul internațional de literatură Tudor Arghezi

Articol publicat în ediția Viața Românească 5/2016

Festivalul internațional de literatură Tudor Arghezi. Ajuns la cea de-a 35-a ediție, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-a dat literatura română de-a lungul timpului, şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, în țară şi peste hotare. Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeților în arghezologie din țară, precum şi vorbitorilor de limbă română din comunitățile de peste granițe, cu preocupări în domeniu. Organizator: Consiliul Județean Gorj prin Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Institutul Cultural Român. Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România, Primăria Tg-Cărbuneşti, Biblioteca Județeană Gorj, Liga culturală Fiii Gorjului Bucureşti, Teatrul Elvira Godeanu, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, alte instituții de cultură, ligi, fundații, societăți culturale, posturi de radio, cotidiane şi edituri din Gorj. Programul festivalului se desfăşoară în perioada 19 mai –22 mai a.c., la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea de obârşie a scriitorului. Între distincțiile care se acordă sunt:
I. PREMIUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ „TUDOR ARGHEZI” PENTRU OPERA OMNIA, atribuit pe criterii valorice unor scriitori români contemporani. Premiile, două, la poezie şi critică literară, în sumă de 2000 lei, vor fi acordate de Uniunea Scriitorilor din România, iar Consiliul Local şi Primăria Tg.-Cărbuneşti vor atribui laureatului titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al oraşului.
II. Premiul TUDOR ARGHEZI, pentru Opera Omnia atribuit unor scriitori contemporani de prestigiu internațional. Premiile, două, în sumă de 2000 lei fiecare, vor fi acordate de Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj şi vor fi însoțite de titlul de „Cetățean de Onoare ” al oraşului Tg. Cărbuneşti.
III. PREMIUL PENTRU «OPERA PRIMA» (volum de debut în poezie), în valoare de 1000 lei, acordat de CJCPCT Gorj. În vederea atribuirii acestui premiu, se vor cere propuneri de nominalizare unor edituri de prestigiu cu preocupări constante în promovarea pe criterii valorice a volumelor de debut tipărite în perioada mai 2014 – mai 2015.
IV. SECȚIUNEA „CUVINTE POTRIVITE”, pentru volum de poezie în manuscris, deschis autorilor români nedebutați, având vârsta maximă de 47 ani. Manuscrisele nu trebuie să depăşească 100 pagini. Se atribuie un singur premiu, în valoare de 1000 lei, şi este acordat de Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.
V. SECȚIUNEA «BILETE DE PAPAGAL», pentru grupaj de poezie.
VI. SECȚIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschisă scriitorilor români pentru exegeze care au ca obiect de studiu viața şi opera lui Tudor Arghezi (studii publicate sau în manuscris). Premiul în valoare de 1000 lei este acordat de CJCPCT Gorj.
VII. SECȚIUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE ŞI A FESTIVALULUI, deschisă participanților din țară şi de peste hotare, cu merite deosebite în creşterea vizibilității Festivalului, în promovarea, traducerea sau ilustrarea grafică a operei lui Tudor Arghezi, precum şi în traducerea operei sau publicarea de exegeze despre viața şi opera acestuia (monografii, studii, eseuri...).
Se atribuie şapte premii – în sumă de 1500 lei fiecare, şase acordate de CJCPCT Gorj şi unul acordat de Primăria Tg. Cărbuneşti.
VIII. SECȚIUNEA PREMIUL OPERA OMNIA atribuit unui scriitor de orgine gorjenească, în suma de 1000 lei, acordat de Liga Culturală „Fiii Gorjului” Bucureşti.
ALTE PRECIZĂRI
În cadrul festivalului vor fi organizate lansări de carte, conferințe de presă, întâlniri cu cititorii şi vizitarea muzeului „Tudor Arghezi”, din oraşul Tg.-Cărbuneşti.
Juriul îşi va desfăşura lucrările pe două secțiuni:
- de preselecție, alcătuit din reprezentanții organizatorilor, îşi va începe lecturarea în 19 mai;
- național, care cuprinde şi juriul de preselecție, va definitiva jurizarea în cursul zilei de 21 mai a.c., în aşa fel încât să poată fi anunțați laureații în timp util, în vederea participării la festivitatea de premiere, ce se va desfăşura la Târgu-Cărbuneşti, în 22 mai, începând cu ora 11.00. Juriul are latitudinea redistribuirii premiilor.
În condiții de sponsorizare sau de alte forme de susținere materială, juriul poate acorda şi alte premii. Cheltuielile de cazare, masă şi transport în interiorul județului pentru juriu şi invitați vor fi suportate de CJCPCT Gorj, Biblioteca Județeană şi Primăria Tg. Cărbuneşti cu mențiunea că pentru laureații concursului nu se asigură decontarea cheltuielilor de transport. Cheltuielile pentru cazarea invitaților din străinătate (Bucureşti), precum şi transportul pe teritoriul României vor fi suportate de CJCPCT Gorj. Laureaților din afara granițelor li se decontează şi transportul de la intrarea pe teritoriul României.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica unele lucrări prezentate în concurs, fără să acorde drepturi de autor. Lucrările participante intră în arhiva Festivalului
Informații suplimentare la telefon/fax: – 0253/213.710 şi 0721.370057 (Centrul Jud. pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale); Persoane de contact: director Ion Cepoi – (0721.370057); Viorel Garbaciu – 0720149806, Dan Popescu – 0747921374 danadrianpopescu@gmail.com, e-mail: cultura@traditiigorj.ro, (Biblioteca Județeană „Christian Tell”, director Olimpia Bratu – 0253/214904)
Organizatorii urează succes tuturor concurenților.