Miscellanea
I. Z.

SEARĂ DE POEZIE ŞI MUZICĂ RELIGIOASĂ LA UNIUNEA SCRIITORILOR

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 / 2009

De Sfântul Nicolae, 2008, editurile Ara­nia, din Braşov, şi Platytera, din Bucureşti, şi-au dat mâna şi au oferit unui numeros public, care a umplut Sala Oglinzilor a USR, o remarcabilă “Seară de poezie şi muzică religioasă”, lucru mai rar întâlnit într-un asemenea spațiu saturat de cere­monii situate la polul celălalt al sacralității. Cei doi organizatori, tânărul poet Florin Caragiu din Bucureşti (matema­tician-teo­log) şi sonetistul Adrian Munteanu din Braşov, au intuit că în spațiul confesional poezia şi muzica sunt la ele acasă şi s-au decis să extindă domeniul oficierii prin crea­ție dincolo de zidurile limitative ale bisericii, în liturghia de după liturghie a lumii. Gestul lor poate fi privit şi în registru simbolic, în măsura în care cetatea literelor, cum poate fi considerată Uniunea Scriito­rilor, a acceptat să se lase “convertită” la imnul de slavă şi cântecele creştine (Ion Zu­başcu a interpretat vechi pricesne şi colinzi din Maramureş), care s-au interferat firesc în acest spațiu, prin excelență al lai­cității, într-un țesut freatic de sacralitate. Pe de altă parte, e meritul Bisericii majoritare, în plin efort de primenire interioară, după alegerea noului patriarh, că are oameni credibili, cu capacitatea să adune poeți consacrați ca Paul Aretzu, Simona Grazia-Dima, Marian Drăghici, Liliana Ursu, cărora li s-au adăugat poeți mai tineri sau în curs de afirmare, Daniela Şontică (ziaristă la Jurnalul național), Laurențiu Ciprian Tu­dor (Braşov), Dan Cârlea, Monica Patriche (matematician, cadru universitar, cu două carți de literatură religioasă), Elena Dul­gheru (filmologie) ş.a..

Un numeros public, provenind din cer­curile apropiate Patriarhiei, dar şi din me­diul didactic (în sală erau prezenți un remarcabil profesor universitar de Teologie, dar şi cadre didactice venite din țară), a prizat la improvizațiile actorului misionar Dan Puric, dar a ascultat cu atenție deose­bită, mai bine de trei ore, un text elevat şi dificil, scris într-un registru mai puțin or­todox, cum este poemul Ierusalim, al lui Ma­rian Drăghici, un imn de mari dimen­siuni, din Cartea Psalmilor, a lui Paul Aretzu, poemele dense ale Simonei Grazia-Dima, din volumul Dreptul rănii de a rămâne deschisă, vitalele poeme creştine ale Lilianei Ursu, sau alte numeroase texte de facturi foarte diferite, citite de poeți mai tineri. Acest fapt îmbucurător nu este decât un semn că poezia recentă, în căutările ei insistente de recucerire a unei noi audiențe, în această perioadă conva-lescentă a postmodernității pe care o traversăm, îşi poate găsi în zona confesională un teritoriu de prospectat. Cu condiția ca lucrurile să nu fie amestecate, valoarea literară să nu facă micul trafic de frontieră cu confesionalul, iar cultele să accepte ideea că Dumnezeu Creatorul este slăvit în cea mai înaltă măsură nu atât de mediocritatea pioasă, cât mai ales de neliniştea deschizătoare de drumuri a creației literare de valoare.

Iar dacă sala s-a ridicat în picioare când remarcabilul trio muzical Anatoly, din Braşov, a cântat impecabil rugăciunea dom­nească Tatăl nostru, sau spectatorii şi-au făcut cruce la sfârşitul unor vechi pricesne, acestea pot fi luate nu neaparat ca gesturi fundamentaliste, ci care trimit mai degrabă la ideea că – după perioada desacralizantă a mo­der­nității, care a mizat pe dezu­ma­nizare şi demitizare, la toate nivelele esteticii urâtului – publicul larg simte nevoia ca poe­zia să-şi redescopere vocația de sacralitate şi înfrumusețare a lumii, pe care a avut-o la origini, reumanizându-şi mesajul şi tinzând spre redobândirea funcțiilor integra­toare ale artei dintotdeuna. (Z.I.)