Miscellanea
I. Z.

POETUL GEORGE ȚĂRNEA ARE STATUIE

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2009

De bronz. În ziua de 14 noiembrie 2008, în Parcul Mircea cel Bătrân, din centrul muni­ci­piului Râmnicu Vâlcea, pe locul un­­de s-a aflat mai demult monu­men­tul voievodului Constantin Brân­co­vea­nu, s-a dezvelit impunătoarea statuie de bronz a poetului George Țărnea, la cinci ani de la mutarea sa în ceruri. Operă a sculptorului Sergiu Sălişte, statuia îl înfățişază pe baladist în mărime naturală, îmbrăcat în cos­tum de bronz, cu cravată de bronz, cu picioarele statornic sprijinite pe soclul de marmură roşie, cu o mână în buzunar, arătând mai degrabă a preşedinte american sau diplomat de carieră. Doar ipotetica privire a ochilor săi de bronz, cu bătaie lungă spre Valea Luncavățului şi Pădurea Cotoşmanului, unde a copilărit proto­tipul uman al statuii, ar putea sugera că e vorba de un poet pitoresc din Râmni­cu Vâlcea. De altfel presa locală, n-a scăpat momentul să con­sem­neze măreția eveni­men­tului: “De aici, de pe locul voievodului martir, chipul semeț al poetului nemuritor George Țărnea scrutează înălțimile azurii ale Râmnicului”. Iar când avalanşa pravosla­vnică s-a pornit, e greu s-o mai oprească cineva: “Versul său incandescent, cu mlăduiri ar­tis­tice speciale, îl face pe George Țărnea cel mai mare poet şi cântăreț al timpului său”.

La festivitatea de dezvelire a monu­mentului au fost prezenți Mugur Isărescu – Guvernatorul BNR şi văr al poetului, Ion Câlea – preşedintele Consiliului Județean Vâl­cea, Mircia Gutău – primarul muni­cipiului, scriitorii Petre Tănă­soaica şi George Stanca, prieteni de tinerețe boemă ai lui George Țărnea, unul din fiii “marelui dispărut”, “nume simbol în peisajul litera­turii române contemporane”, dar nici un reprezentant oficial al breslei scrii­torilor. Din păcate, poetul devenit statuie a lăsat puține urme în dicționare şi istorii literare, nefiind prezent \n Istoria critică a litera­turii române, nici măcar la indicele de autori, ca şi cum n-ar fi existat niciodată. Dar asta are mai puțină importanță în imaginația slăvitorilor locului, pentru care prezența lui George Țărnea în urbanistica Râmnicului este mai prestigioasă decât părerea exigentului critic Nicolae Mano­lescu: “poetul este tot mai prezent şi apreciat în câmpul literelor româneşti; este prezent în urbanistica Râmnicului. El este un mare poet, un stâlp de rezistență al creației literare contemporane”..

Cu regretul că poeții Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Marin Sorescu şi alți mari scriitori contem­porani, retraşi prea devre­me în istorie, n-au avut privilegiul să fie rudenii cu guvernatorul BNR, pentru a avea şi ei monumentele lor în centrele lo­calităților natale, fie cât de modeste, vom da un citat sem­nificativ din volumul Lite­ra­tura română contemporană. Promoția 70, în care regretatul Laurențiu Ulici aşază statuia de bronz a poetului Țărnea pe un soclu mai temeinic decât cel de marmură: “Un risipitor este GEORGE ȚåRNEA (n. 1945), autor de poezie adevărată dar şi de discursuri declamativ prolixe, de ferme­cătoare miniaturi baladesc-elegiace dar şi de sforăitor-redun­dante aglomerări lexica­le, ştiind să găsească ocazia de grație poetică dar şi să înnegrească hârtia cu valuri de versuri ocazionale; disponibil pentru orice solicitare, răspunzând prompt “comenzii sociale” însă lăsând des­chis şi ochiul care priveşte înăuntru, simțindu-se bine în serviciu coman­dat dar şi în serviciul propriei sensibilități, poetul e un bun mânuitor de­ cuvinte, muzical, grațios şi inven­tiv de foarte multe ori…” (Z.I.)