Miscellanea
Horia Gârbea

COMUNICAT USR

Articol publicat în ediția Viața Românească 6-7 / 2009

La data de 17 iunie 2009, a avut loc sedinta ordinara a Co­mi­tetului Director al USR, sedinta prezidata de presedintele Uniunii. În urma discutarii proiectelor depuse pentru finantare pe semestrul II al anului 2009, s-a hotarît amî­narea finantarii tuturor proiectelor ce ar fi urmat a fi platite din taxa de timbru întrucît încasarile din aceasta taxa pe anul 2009 întîrzie. Comitetul a luat în discutie acor­da­rea unor indemnizatii de merit, protocolul Uni­unii Scriitorilor cu Editura Polirom, po­si­bi­litatea unor modificari de salarii pentru an­gajatii cu retributii mici.
Miercuri 17 iunie 2009, a avut loc se­din­ta Consiliului Uniunii Scriitorilor din Ro­mâ­nia, prezidata de presedintele Uni­unii, dl. Ni­colae Manolescu. Consiliul Uniunii a va­lidat propunerile Comisiei de Validare pentru anul 2009 si a rezolvat contestatiile de­puse de unii dintre candidatii care nu au fost validati anterior. Aceasta a fost ultima se­dinta a Consiliului din actualul sau man­dat. În continuare, s-a desfasurat Conferinta Uniunii care a avut pe ordinea de zi amen­darea Statutului U.S.R. si adoptarea unui nou mandat. Dupa dezbaterea pro­pu­ne­rilor de amen­dare pe articole si stabilirea, în fie­care caz, a variantei dorite de majoritatea celor prezenti, Conferinta, cu norma de re­­pre­zentare 1 la 25 membri ai U.S.R., a adop­tat cu o larga majoritate textul unui nou sta­tut. Conferinta a delegat Consiliul Uniunii sa or­ganizeze noi alegeri, pentru fiecare dintre co­mitetele filialelor si pentru delegatii la Con­ferinta U.S.R. ce va alege noul pre­se­dinte, alegerile pe filiale fiind fixate în de­cur­sul lunilor septembrie si octombrie 2009, iar Conferinta Nationala în cursul lunii noie­m­brie 2009.

Apelul Congresului NaTional de Poezie, editia a III-a, Botosani, 5-7 iunie 2009. Participantii la cel de-al treilea Con­­gres National de Poezie, Botosani, 5-7 iu­nie 2009, atentioneaza opinia publica asu­pra dezinteresului ori lipsei de profe­­sio­na­lism cu care autoritatile de stat cu atributii în domeniul cultural si artistic trateaza literatura româna vie si în mod special poezia contemporana. Politizarea din ce în ce mai accentuata a mecanismelor si insti­tu­tiilor culturale a condus la acordarea ne­trans­parenta a banilor pentru proiectele cul­tu­­rale si literare. Lipsa unor manageri cul­tu­rali profesionisti a facut ca numarul pro­gra­me­lor dedicate promovarii si difuzarii poe­ziei cu finantari europene, regionale, natio­nale si locale sa tinda spre zero.
Fara a reitera aceleasi probleme dez­ba­tute în ultimii ani de scriitori si editori, le so­li­citam viitorilor reprezentanti ai României în Parlamentul European sa apere literatura eu­ro­peana contemporana, în mod special poe­zia, componenta esentiala a identitatii si spi­ritualitatii fiecarei natiuni, prin sprijinirea unui proiect legislativ prin care sa le fie ga­ran­tat poetilor un minim financiar pentru drep­turile de autor cuvenite din editarea poe­ziei, din evenimente poetice de tip multiart si multimedia, din lecturi publice. De ase­menea, cerem Institutului Cultural Român si Ministerului Culturii si Cultelor sa sustina proiecte de promovare a poeziei române contemporane în Uniunea Europeana.
Apelul a fost votat în unanimitate de urmatorii scriitori: Ion Pop, Ioan Moldovan, Dan Mircea Cipariu, Ioan Radu Vacarescu, Paul Aretzu, Liviu Ioan Stoiciu, Gellu Dorian, Claudiu Komartin, Andra Rotaru, Razvan Tupa, Alexandru Matei, Cosmin Perta, Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Teodor Duna, Aida Hancer, Dumitru Augustin Doman, Virgil Diaconu, Doina Popa, Lucian Vasiliu, Daniel Corbu, Valentin Talpalaru, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, Paul Gorban, Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, Nicolae Sava, Vasile Spiridon, Sterian Vicol, Marian Costandache, Marin Malaicu Hondrari, Mircea A. Diaconu, Rita Chrian, Rares Moldovan, Vlad Moldovan, Leo Butnaru, Vasile Tarâteanu, Shaul Carmel, Adi Cristi, Dumitru tiganiuc, Emanoil Marcu, Lucian Alecsa, Vlad Scutelnicu, Nicolae Corlat, Petrut Pârvescu, Constantin Bojescu, Dumitru Necsanu, Laurian Stanchescu, Valentin Cosereanu.

In Memoriam Alain Paruit. Uniunea Scriitorilor din România si Asociatia Scrii­to­rilor Bucuresti anunta cu durere încetarea din viata, la 9 iunie a.c., la Paris, dupa o lunga suferinta, pe care si-a purtat-o cu dem­nitate, Alain Paruit. Nascut în 25 februarie 1939, în Franta, dintr-un tata originar din Brasov si o mama originara din Ardennes, Alain Paruit a trait în România între 1948-1969, dupa care a emigrat în Franta, unde a tradus peste 100 de volume de literatura si filosofie româneasca.
Alain Paruit este traducatorul în Franta al lui Eliade, Cioran, Dumitru tepeneag, Norman Manea, Bujor Nedelcovici, Paul Goma, Alexandru Vona, Virgil Tanase, Maria Mailat, Alexandru Papilian, Mircea Dinescu, Octavian Paler, Mariana Marin, Magda Cârneci, Virgil Ierunca, Ion Omescu, Mihail Sebastian, Cezar Baltag, Mircea Cartarescu, Marta Petreu, Ion Muresan s. a. A tradus poeme de Ana Blandiana, Vasile Andru, Leonid Dimov, Marin Sorescu, Daniel Turcea, Bogdan Ghiu, Angela Marinescu, Ioana Craciunescu, Ilie Constantin, Virgil Mazilescu, Gabriela Melinescu, Gellu Naum si multi altii. Ultimele lui traduceri sînt din Cioran, si anume volumele Transfiguration de la Roumanie si De la France, precum si texte din Cahier Cioran, toate trei aparute la editura pariziana L’Herne.
Prin disparitia lui Alain Paruit, literatura româna pierde cel mai mare traducator din româna în franceza pe care l-a avut vreodata.

(Horia GÂRBEA)