Miscellanea
N. Pr.

MARATONUL DE POEZIE SI JAZZ

Articol publicat în ediția Viața Românească 8-9 / 2009

Neo­bositul preşedinte el Secției de Poezie a Filialei Bucureşti a Uniunii Scriitorilor, Dan Mircea Cipariu, este din nou, după „Trenul regal” de anul trecut (ce regal!), or­ganiza­torul unui eveniment cu poezia-n frunte. Maratonul de poezie şi jazz s-a desfăşurat în foaie­rul mare al Teatrului de Operetă. 24 de poeți au in­trat în antologia pe care a scos-o cu acest prilej, în condiții grafice, datorită lui Mihai Zgondoiu, şi nu numai grafice, excelente dl Ioan Cristescu, la edi­tura sa. Iată poeții, în ordinea intrării la recital: Traian T. Coşovei, Ion Mureşan, Nicolae Prelipcea­nu, Constantin Abăluță, Ioan Es Pop. Liviu Ioan Stoiciu, Denisa Comănes­cu, Florin Iaru, Eugen Suciu, Mihail Gă­lățanu (care, până la urmă, a intrat numai în antologie, nu şi la recital), Augustin Fră­țilă (care a şi cântat, acompaniat de propria-i chita­ră, melodii pe versuri de poeți cunos­cuți, între care la loc de cinste Nichita Stă­nescu), Lucian Vasilescu, Nichita Danilov, Paul Vinicius, Cornelia Maria Savu, Octa­vian Soviany, Bogdan Ghiu, Bogdan O. Popescu, Adrian Suciu, Anca Mizum­schi, Andra Rotaru, debutantul Daniel Kara, Florina Zaharia, Dan Mircea Cipariu. Prezentatori: Dan Mircea Cipa­riu şi Ioan Cristescu. Printre poeți, substanțiali, inter­preții de jazz, grupul lui Mircea Tiberian şi Maria Răducanu. Toată reprezentația a ținut ceva, de la ora 22,20 şi până la 5 dimineața, pentru cine a mai rezistat unei nopți albe. De prisos să adaug că recitalurile au fost unele aproape fără cusur, fiecare poet bene­ficiind de 10, 15 sau 20 de minute, după preferințe, iar unii după gradul mai mare sau mai mic de continență ori incontinență verbală.(N. Pr.)