Miscellanea
Marian Boris

HANNAH ARENDT – O VOCE ŞI O CONŞTIINȚĂ

Articol publicat în ediția Viața Românească nr. 5-6 / 2010

Incredibil, au trecut aproape 35 de ani de la... dispariția (relativă, conştiințele nu dispar) Hannei Arendt, la 4 decembrie 1975. Se vorbeşte şi azi despre ea, de parcă ar mai trăi. Unii o critică, fiindcă a spus, de pildă, că România este o țară anti­semită. Exagerare, antisemitismul nu este născut sau crescut în Carpați, ci există de la distrugerea celui de al Doilea Templu, de la marea Diasporă şi s-a răspândit ca oricare virus călător, cu vânturile negurii. Hannah Arendt (n.14 octombrie 1906) nu s-a re­cunoscut drept filosof, deşi a studiat cu Heidegger (a fost o perioadă studenta şi amanta filosofului german), Husserl, Jaspers (amândoi, antinazişti, spre deosebire de Heidegger), dar a combătut toată viața totalitarismul fascist, comunist, la fel şi xenofobia, antisemitismul. În 1933 a fost arestată de Gestapo, ca evreică, fuge în Franța, apoi, în 1941 se stabileşte în SUA, unde rămâne până la sfârşitul vieții. În 1951 publică prima lucrare impor­tantă, Originile totalitarismului, cola­borează la numeroase publicații americane, europene, scrie The Life of Mind, în care îşi exprimă îndoiala asu­pra influenței filosofiei asupra evolu­ției spirituale a omenirii, The Human Condition (titlu împrumutat de la un roman al lui Malraux), Between Past and Future, apoi Eichmann in Jerusalem ( unde lansează sintagma celebră „banalitatea Răului”), On Revolution, Men in Dark Times, ş.a. Recent, în „Observator Cultural”, Carmen Muşat s-a referit la Hannah Arendt, când a scris despre populism şi pericolul grav pe care îl reprezintă pentru democrația reală. În 2007, la Ed. Humanitas a apărut volumul Scrisori – Hannah Arendt şi Martin Heidegger , 1925-1975, traducere din germană de Catrinel Pleşu şi Cătălin Cioabă. Un model de respect reciproc, în ciuda unor divergențe uriaşe. Originile totalitarismului a apărut în traducerea lui Ion Dur şi Mircea Ivănescu, tot la Editura Humanitas, în 2006. Michael Shafir a recenzat în „Observator Cultural” această valo­roasă analiză cu ecou în ultimele decenii. Condiția Umană a apărut în 2007, la Cluj (Ed. Panopticum).
„Ideologiile nu sunt niciodată interesate de miracolul ființei. Ele au un caracter istoric, fiind preocupate de devenire şi pieire... Ideea unei ideo­logii nu este nici esența eternă a lui Platon, nici principiul regulator la rațiunii, precum la Kant”, scria cu mâhnire Arendt, dar şi cu o luciditate necruțătoare. Ea căuta soluții: „Nu contează decât cei pregătiți să nu se identifice cu nici o ideologie, cu nici o putere”. Ea a scris despre criza culturii, a civilizației care l-a trans­format pe om în „animal lucrativ”, este o oponentă a revoluțiilor de orice fel, este adepta unor reforme raționale, dar unii o numesc „bovarică”, idealistă. Totuşi Hannah Arendt şi-a atins obiectivele critice, a demonstrat că „masificarea societății”, dispariția individualismului este calea ireversibilă spre totalitarism. Aceasta s-a văzut în Germani nazi­ficată de Hitler, în Rusia bolşevizată de Lenin şi Stalin, în țările devenite satelite sau modele sovietice. Refe­rindu-se la Eichmann, deşi i s-a reproşat termenul de „banalitate”, Hannah Arendt a avut dreptate, ea a scris: „Culpabilitatea nu se naşte niciodată în singurătate”... „Un asemenea genocid nu avea nevoie numai de câteva , ci de sute, de mii de minți şi de mâini vinovate”. Noi am spune că sute şi mii sunt cifre prea „mici”, au fost , considerăm, zeci de mii, poate sute de mii de indivizi dezumanizați, altfel cum de s-a ajuns la milioane de victime şi nu numai evrei. Eichmann a spus că el „cu trei minute înainte morții o să mai râdă o dată”. Curaj? Indolență? Nebunie? Pur şi simplu o involuție la stadiul de lup. Iar lupi cu chip de om se găsesc, înşişi lupii ar trebui să se simtă insultați, pentru că la ei funcționează numai ins­tinctul foamei, instinctul de auto­conservare. Eichmann, Mengele, alții cunoşteau voluptatea asasinatului programat.
În „România literară” din aprilie 2007, Ioana Pârvulescu a publicat în traducere proprie câteva poezii ale acestei ilustre gânditoare a secolului trecut, din care cităm – „Vin orele, vin/ când răni cu venin/ de-o vreme uitate/sunt iarăşi deschise... Curg orele-ntruna/ Trec zilele, luna/Câşti­gul, esența/ E doar existența”... ”Dansez, dansez şi eu /în luciu ironic mereu”... „Ne strângi laolaltă când mâna o strângem/ Noi credem în crezuri şi zidul tot creşte/dar nu ştim să spunem ce mult ne uneşte/ ştim numai să plângem”. (Boris Marian)