Ancheta VR
Octavian Soviany

PROIECTE TOTAL EXTRALITERARE NU AM

Articol publicat în ediția Viața Românească nr. 7-8 / 2010

Căci, orice aş face, cad până la urmă în literatură.
În perioada 28-29 mai, mi-am testat însă talentele de organizator cu ocazia fazei finale a Festivalului Național de Poezie „Gellu Naum” – destinat elevilor care au trecut de faza primelor bâlbe poeticeşti, atingând un oarecare nivel de performanță artistică.
Am inventat, împreună cu câțiva colegi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Bucureşti, acest festival prin 2002, din dorința de a-i familiariza pe elevi cu partea cea mai vie a poeziei actuale. I-am avut ca invitați la edițiile precedente pe Cezar Ivănescu, Angela Marinescu, Nora Iuga, Marin Mincu, Constantin Abăluță, Simona Popescu, Florin Iaru, Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Es. Pop, Bogdan Ghiu, Mihail Gălățanu şi mulți, foarte mulți alții.
Anul acesta „Gellu Naum” a devenit festival național (până acum se desfăşura doar la nivel de Bucureşti) şi a beneficiat de sponsorizarea autorităților din oraşul Brezoi, unde a avut loc faza finală. Pentru această fază s-au calificat 30 de tineri autori (20 la secțiunea poezie şi 10 la secțiunea eseu – exegeza critică a unei creații naumiene). S-au remarcat prin calitatea lor mai ales poemele participanților, astfel încât juriul „cel mare” (format din Constantin Abăluță, Claudiu Komartin, Răzvan Țupa, Rita Chirian şi subsemnatul ) a avut serios de deliberat. S-au acordat în cele din urmă următoarele premii: Marele Premiu „Gellu Naum” – Andreea Teliban – Colegiul Național „Petru Rareş”, Suceava; premiul I – Nadia Popescu – Grupul şcolar Borşa; premiul al II-lea – Roxana Baltariu – Colegiul Național „Petru Rareş”, Suceava; premiul al III-lea – Gabriela Elena Lazăra – Liceul Teoretic Balş; premiul special al secțiunii eseu – Marie Sabinne țăranu – Colegiul Național „Petru Rareş”, Suceava. Se cuvine să subliniez în acest context prestația excelentă a sucevencelor de la „Petru Rareş” unde un profesor inimos de română – Gheorghe Cîrstian, se dovedeşte un neobosit descoperitor şi şlefuitor de talente, iar cenaclul „Săgetătorul” e o veritabilă „făbricuță de poezie” ce funcționează la cei mai înalți parametri. Nu trebuie uitat de asemenea nici aportul „oraşelor mici” (de altfel nici Suceava nu e tocmai o metropolă) la calitatea festivalului. Din Borşa a venit Nadia Popescu, de la Balş – Gabriela Elena Lazăra…nume de care, cred eu, se va auzi mult şi bine de acum înainte. O mențiune specială trebuie să-i acord (a făcut-o, de altfel, şi juriul) celei mai tinere participante la faza finală (selecția n-a ținut cont de vârstele concurenților): braşoveanca Diana Laura Nohit, care deocamdată e doar în clasa a VI-a, dar pare să aibă un potențial poetic de invidiat.
În ceea ce priveşte secțiunea eseu (desfăşurată în premieră anul acesta ), cred că şi-a atins , chiar dacă lucrările prezentate n-au strălucit totdeauna prin originalitate, obiectivul principal: acela de a stârni interesul tinerilor pentru creația unui mare poet, Gellu Naum, cu nimic inferior „monştrilor sacri” din interbelic, pe care însă programele şcolare continuă să-l ignore cu voioşie. La această secțiune, juriul a fost prezidat de doamna Isabel Vintilă, autoarea unui remarcabil studiu despre opera lui Naum.
În rest, festivalul a încercat să aibă de toate: un atelier de creație condus de Răzvan Țupa, 2 lansări de carte (una de poezie, cealaltă de exegeză a operei naumiene), o noapte de poezie unde tinerii autori au citit, aşa cum cere tradiția acestui festival, alături de cei consacrați: Constantin Abăluță, Bogdan Alexandru Vintilă, Rita Chirian, Claudiu Komartin, Andra Rotaru, Stoian G. Bogdan, Răzvan Țupa, Octavian Sovany.
Un alt element esențial în organizarea unui astfel de festival este premierea. Nu voi intra acum într-o nesfârşită discuție despre lipsa fondurilor, reticența sponsorilor față de poezie şi altele. Partea de care sunt mândru este obținerea unor volume de poezie recentă şi de bună calitate, cu sprijinul Asociației Scriitorilor din Bucureşti şi al editurilor Cartea Românească şi Tracus Arte, pe lângă premiile în bani asigurate de CN Mihai Eminescu. M-am bucurat mai ales că şi elevii au apreciat acest gest, fiindu-le greu să găsească astfel de volume în librării.
Iar în loc de concluzie voi reproduce câteva din gândurile exprimate de una din laureate, Roxana Baltariu, pe site-ul festivalului:
www.festivalulgellunaum.wordpress.com :
„Festivalul de poezie Gellu Naum a fost un moment frumos. Ar fi fost perfect dacă am mai fi stat încă o zi. Vorbesc de timp, întrucât lucrurile au părut uşor “în grabă”, cel puțin pentru cei care au ajuns din Suceava. Am apreciat pregătirile elevilor din Brezoi, care s-au străduit să ne ofere un cadru festiv. De asemenea, ne-am simțit onorați să cunoaştem membrii juriului, personalități pe care o parte dintre noi le “citisem”deja. Am fost plăcut impresionați de atelierul de creație (cel puțin la poezie), iar o parte dintre cei care participaseră şi la LicArt au susținut că atelierul de la Gellu Naum s-a ridicat mult peste cel menționat mai sus, mai ales din punctul de vedere al implicării. Un lucru frumos – s-a vorbit cu pricepere şi bun simț – despre opera şi viața poetului Gellu Naum, neuitând astfel rolul festivalului (…). În ultima zi, ni s-au oferit diverse modalități de distracție: tiroliană, ATV, călărit, ceea ce pe noi ne-a entuziasmat şi ne-a fericit în mod deosebit... că, deh, suntem tineri. Nu în ultimul rând, vrem să subliniem calitatea cărților oferite la premiere. Ne-am obişnuit ca la diferite concursuri să primim materiale rămase în stoc la librării. De data aceasta, cărțile au fost de calitate şi ne-am bucurat, considerând această selecție un semn de apreciere pentru încercarea noastră, a liceenilor, de a scrie”.