Miscellanea
N. Pr.

ÎN FIECARE AN PORNEŞTE LUCEAFĂRUL...

Articol publicat în ediția Viața Românească nr. 7-8 / 2010

Ediția a XXIX-a a concursului de poezie şi interpretare critică a operei lui Eminescu, „Porni Luceafărul...”, s-a desfăşurat pe la mijlocul lunii iunie, atunci când se comemorează moartea poetului. Cifra spune multe despre strădaniile organi­zatorului acestui concurs şi a cam tot ce se întâmplă la Botoşani legat de poetul național, poetul şi prozatorul Gellu Dorian. Cifra spune că şi în anii ultimi ai terorii comuniste, concursul funcționa, de fapt atunci a şi fost inițiat. Sigur că lucrurile s-au schimbat mult de atunci. Tinerii poeți care concurează azi la „Porni Lucea­fărul...” au alte ținte, alte voci. Juriul este for­mat întotdeauna din mai toți invitații „consacrați”. Premiile sunt, de fapt, mai mult decât nişte sume de bani, ele constând în publicarea fie a unui volum, fie a unor cicluri de poe­me în revistele care acceptă să acorde un premiu la acest concurs. Viața Româ­nească a acordat anul acesta un premiu tinerei poete Irina Roxana Georgescu, pe care am considerat-o, de altfel, una dintre nu mulții concurenți cu o voce puternică, reliefată. I-au mai fost decernate premiantei noastre şi pre­miile revistelor Ramuri şi Ateneu. Iată membrii juriului: Dan Cristea, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Marius Chelaru, Leo Butnaru, Daniel Corbu, Liviu Apetroaie, Nicolae Panaite, George Vulturescu, Vasile Spiridon, Sterian Vicol, Dumitru Augustin Doman, Adrian Alui Gheorghe, Luigi Bambulea, Radu Florescu, Nicolae Sava, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat. Iată şi premianții: la secțiunea debut editorial, pentru volume publicate: Premiul „Horațiu Ioan Laşcu” s-a decernat pentru cartea Simfonii de stors veninul, Danei Cernuşcă, iar Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova volumului Dopul de plută de Lucian Adam. La secțiunea poezie s-au acordat următoarele premii: Premiul Editurii „Junimea” şi al revistei Conta – Alexandra Emilia Bucur; Premiul Editurii revistei Convorbiri literare, al revistei Poesis şi al APLER – Carmen Stanciu; Premiul Editurii Princeps şi al revistelor Feed-back şi Argeş – Dorin Cozan; Premiul Editurii Alfa şi al revistei Verso – Adriana Teodorescu; Premiul revistei Hyperion – Dan Mihai Dincă; Premiul revistei Dacia literară – Claudia Radu; Premiul revistei Convorbiri literare – Daniela Maria Varvara; Premiul revistei Familia – Lenuța Dolinschi; Premiul revistelor Porto Franco şi Cafeneaua literară – Florin Alexandru Văsieş; Premiul revistelor Euphorion şi Luceafărul de dimineață – Simona Dumitrache. La secțiunea critică s-au acordat următoarele premii: Premiul revistelor Convorbiri literare şi Verso – Cristina Scarlat; Premiul revistei Dacia literară – Oana Opaiț; Premiul revistei Feed back – Mirela Savin; Premiul revistei Hyperion – Cristina Gabriela Nemeş; Premiul revistei Poesis – Nastasia Savin. Dacă festivalul nu a cuprins un maraton de poezie, în schimb a avut loc, la Biblioteca Județeană, un mara­ton de lansări de cărți, ediții din Emi­nescu, plus volume despre Eminescu, sau noi apariții ale unora dintre scrii­torii prezenți: Adrian Alui Gheorghe, Daniel Corbu, Vlad Scutelnicu, Vasile Iftime, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Liviu Pendefunda, Gellu Dorian, alături de care au fost prezentate pe scurt revistele participante. Anul viitor este unul aniversar pentru acest concurs, care a scos nume de poeți autentici, afirmați prin cărțile lor ulterioare. (N.Pr.)