Miscellanea
Lucia Cherciu

TANDREȚE ŞI VIOLENȚĂ

Articol publicat în ediția Viața Românească 9-10 / 2010

TANDREȚE ŞI VIOLENȚĂ. Cartea de debut a poetei Mihaela Moscaliuc, intitulată “Father Dirt,” apărută anul acesta la Editura Alice James Books în Farmington, Maine, anunță o voce nouă receptată cu entuziasm de critica literară americană.
Editura Alice James Books este recunoscută în Statele Unite şi pentru tradiția pe care şi-a impus-o, publicând cărți prin concurs, aşa încât titlurile selectate se bucură de la început de sprijinul editurii printr-o campanie de publicitate bine structurată. Moscaliuc a fost prezentă cu o lansare de carte la Expoziția din cadrul Asociației Programelor de Creație Literară în Denver, Colorado în aprilie 2010.
Mihaela Moscaliuc locuieşte în Statele Unite din 1996 şi este actualmente Profesoară Universitară la Universitatea Monmouth din Ocean, New Jersey, unde locuieşte cu soțul ei, poetul Michael White.
Cartea se impune de la început prin tonul direct, care acaparează cititorul prin natura uneori grafică a detaliilor. Textele au adeseori o natură confesivă, aşa încât se poate urmări traiectoria poetei şi pendularea continuă dintre două lumi. Poezia de început, “How to Ask for My Hand at My Grandmother’s Grave” marchează tonul general al cărții, o atmosferă de nostalgie şi regret după lumea lăsată în urmă, dar care celebrează în acelaşi timp noile experiențe din societatea americană.
Prima parte a volumului descrie societatea din anii comunismului, relatând cu detalii cinematografice privațiunile unei epoci bazate pe frică, punctând momente precum aşteptarea la coadă la portocale, ca în “Blood Oranges for Easter” (6) sau efectele tragice din poezia “Chernobyl” (27). În poezia “Destroy the Family, You Destroy the Country” (10), Moscaliuc realizează un colaj aşa încât citatul din Lenin se alătură fragmentelor din discursurile membrilor de partid care pe rând anunță că o fată de liceu a rămas însărcinată, pentru ca apoi să o blameze pentru că a făcut un avort.
Detaliile adesea şocante ale acestei poezii se regăsesc în mare parte în restul cărții, care mizează pe dezvelirea secretelor legate de avortul ilegal şi consecințele dramatice ale acestei legi, un subiect extrem de sensibil în Statele Unite. Acesta este şi subiectul din poezia “Florina,” în care “A doubled grocery bag rests on her lap, / outside handles noosed around left wrist, / inside braided airtight. / For hours, girl and bag remain in one spot,” pentru ca în final să îi aflăm conținutul: “She needs advice, she says, lifting the doubled bag. / The smell makes stray dogs go mad, / so she can’t keep it anohter night, / yesterday’s flesh, her / blue fetus” ( 43). Tonul aminteşte de “Patru luni, trei săpămâni şi două zile,” un film foarte bine primit în State.
Într-adevăr, multe din poeziile din a doua parte a volumului sunt bazate pe o structură narativa, în care Moscaliuc combină o atmosferă apăsătoare, care marchează lipsurile din timpul comunismului dar şi confuzia valorilor de după 1989. De exemplu, una din temele majore ale cărții este situația copiilor orfani cu care Moscaliuc a lucrat în anii nouăzeci. Preocuparea pentru imaginea romilor, laolaltă cu descrierea condițiilor în care trăiesc copiii străzii, fac din “Father Dirt” o carte cu un concept unic, original, care îi conferă o structură strânsă, legată, de aşteptat mai mult de la o carte în proză, dar binevenită în acest volum de debut.
Ambivalența dintre dorul de acasă, care răzbate din paginile cărții, precum şi relatarea fără sentimentalism a secretelor celor care trăiesc în cotloanele gărilor şi metroului, conferă acestui volum prospețime, o structură unică, precum şi un realism dureros. Poeta româncă stabilită în Statele Unite se apleacă plină de simpatie asupra lumii de acasă şi îi redescoperă conflictele, ambivalențele, cruzimile, dar şi tandrețea şi generozitatea. Tocmai de aceea, volumul a fost bine primit de critica literară. Cartea Mihaelei Moscaliuc este scrisă într-un stil clar, direct, adesea şocant prin detaliile pătrunzătoare, aşa încât volumul se citeşte pe nerăsuflate. Aşa cum scrie Andrei Codrescu în prezentarea de pe coperta cărții, “Muzica versurilor este americană, dar conținutul este sudat din suferințele de zi cu zi ale unor femei prinse într-o istorie nefericită.”

(LUCIA CHERCIU)