Miscellanea
Horia Gârbea

PREMIILE ARIEL PE 2010

Articol publicat în ediția Viața Românească 1-2 / 2011

Premiile ARIEL pe 2010 (ARIEL este o asociație de editori din care fac parte editori ?i reviste literare printre care Cartea Românească, Limes, România literară, Viața Românească, Luceafărul de dimineață, Ramuri) s-au decernat în decembrie la Casa Vernescu. Premiile se acordă pentru cartea Anului ?i Revista Anului dintre cele publicate la edituri membre, respectiv, reviste care au aderat la ARIEL (mai există ?i alte asociații de editori, cum se ?tie). Premiul pentru Cartea Anului a fost împărțit între poetul ?i prozatorul Nichita Danilov pentru romanul Ambasadorul invizibil (Ed. C.R.) ?i criticul literar ?i poetul Ion Pop pentru recenta sa carte de critică Din avangardă spre ariergardă (Ed. Vinea). Revista anului a fost desemnată România literară (director Nicolae Manolescu, redactor-?ef Gabriel Chifu) iar o diplomă de merit a fost acordată noii reviste „Conta”, condusă de poetul Adrian Alui Gheorghe, revistă înființată chiar în 2010 la Piatra Neamț ?i care a ajuns la nr.4. Anul trecut, la prima decernare, au fost premiați pentru cartea anului Marta Petreu ?i Mircea Mihăie?, iar pentru revista anului Memoria - revista gîndirii arestate.