Miscellanea
Florin Toma

ARTA REVINE DUPĂ 10 ANI

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2011

 Atât i-a trebuit unei publicații de tradiție pentru cultura românească să(-şi) revină: un deceniu (2001-2011). Înființată în 1954, în zorii comunismului românesc, ca un gest de aparentă deschidere a regimului față de arta plastică şi reprezentanții ei (care, oricum, era o categorie socio-profesională cu destule elemente cosmopolite având numeroase devieri de la linia partidului, dar noroc cu alții, harnici, vigilenți şi pururi căuzaşi!), revista ARTA a devenit spațiul mirabil în care a germinat, decenii de-a rândul, sămânța valorii artelor din România. Cu o consistență sincopată (în funcție de toanele satrapilor culturali de la Consiliului Culturii şi Educației Socialiste!), ajungând uneori să aibă doar câteva pagini, publicația s-a transformat, în timpul celei mai grele suferințe a ideii de libertate, într-o baricadă a rezistenței în fața absurdului. Deci, cu o existență constantă între 1954 şi 1989, ea a continuat să apară şi după revoluție, însă până în 1993. Apoi, şapte ani de tăcere, de recluziune, de exil, de indiferență. Sau poate de reflecție. Pentru ca, vreme de doar un an, între 2000 şi 2001, speranța să renască prin apariția câtorva numere. După care, din nou, moarte subită. Guvernul de atunci, chiar dacă avea în fruntea sa un prim-ministru care se fălea peste tot că este un gourmet al artelor şi un iubitor al Frumosului, avea cu totul alte griji decât aceea de a sprijini continuitatea apariției unei publicații aproape legendare.
Iată însă că revista ARTA a învins din nou boala. A renăscut la începutul acestui an, când a reapărut, sub auspiciile Fundației Löwendal şi prin subvenționare de la guvern, într-un nou format şi într-o formulă editorială şi grafică performantă, adusă la zi. Acest prim număr este o sinteză a anului 2010, o versiune concentrată, dar atractivă şi verosimilă a tot ceea ce s-a întâmplat mai inedit şi mai valoros în spațiul artelor vizuale, anul trecut. Sumarul conține rubrici incitante, atrăgătoare: de la bienalele internaționale organizate în România, expozițiile de grup din țară şi străinătate sau mari proiecte de cercetare vizuală interdisciplinară, până la programe editoriale legate de cartea românească sau cronici despre artiştii care au avut expoziții personale marcante în 2010: Horia Bernea, Ion Grigorescu, Rudolf Bone, Irina Botea, Mircea Cantor, Călin Dan, Dan Perjovschi, Cristian Paraschiv, Teodor Graur, Anca Mureşan, Miklos Onucsan, Gili Mocanu, Roman Tolici, Aurel Vlad, Francisc Chiuariu şi alții.
Ca program de intenție, ARTA îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra scenei vizuale româneşti, atât în ceea ce priveşte noile media (foto, video, instalație, multimedia), cât şi tehnicile tradiționale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative), în strânsă corelație cu noi forme de experiment vizual din alte domenii, precum filmul, sociologia, dansul, teatrul, scenografia, antropologia, arhitectura şi urbanismul. Sunt privilegiate toate proiectele inter- şi trans-disciplinare, prin ele obținându-se o înțelegere nouă a vizualului ca un domeniu de vârf al cercetării noii sensibilități a epocii noastre, marcate de urbanism, mass-media, comunicare, tehnoştiințe şi globalism.
Conceptul grafic şi producția au fost realizate de igloo media, o editură recunoscută pe piața de profil, pentru calitatea produselor sale (printre care, şi revista igloo), este editată de Uniunea Artiştilor Plastici din România, în limbile română şi engleză şi îi are ca director pe Petru Lucaci, redactor-şef – Magda Cârneci, Corina Duma – gra-phic design şi pe Andreea Amzoiu, ca secretar de redacție. Viața Românească îi urează revistei ARTA viață, de astă dată, cât mai lungă.