Viața Românească 7/2016

Nicolae Prelipceanu - Editorial - Istoria şi cursele de formula 1
Daniel Cristea-Enache - Eveniment - Vecini
Flavius Paraschiv - Eveniment - Cînd diavolul devine servitor...
Matei Stârcea-Crăciun - Anul Brâncuşi - Pe urmele lui Brâncuşi în recuperarea unui simbol arhetipal
Ilina Gregori - Eseu - Din atenție s-a născut uimirea. Recitindu-l pe Matila Ghyka
Radu Cernătescu - Eseu - Maiorescu şi hipnotismul logicii
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - Rimbaud sau absolutul poetic (II)
Alexandra Neagu - Poeme - Poeme
Constantin Pricop - Poeme - Poeme
Cristian George Brebenel - Proză - Avraam mijloceşte pentru Sodoma
Ion Pop - Recitiri - Poezia lui Gavril ?edran
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - Un jurnal postum
Irina Petraş - Cronica literară - Mircea Eliade şi ştiința contemplației
Tudorel Urian - Cronica literară - Migrații identitare
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - Trădare şi credință. Iuda & Isus
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - "Ultimii mohicani" ai cuvântului
Florin Toma - Cronica plasticii - ?etran mută munții...
Călin Stănculescu - Cronica filmului - DADA omagiat la Cinemateca Română
Nicolae Prelipceanu - Spectator - Iunie prin teatrele capitalei
Alonso Cueto - Meridian - Teologia puterii şi flacăra răzvrătirii
Stephen Brown - Meridian - Poeme
Eugenia Ţarălungă - Breviar editorial - Nu sunt Einstein...
Florin Toma - Miscellanea - Ex-libris Brâncuşi 2016
Viorica Nişcov - Miscellanea - Mai mult decât publicistică
Ion Buzaşi - Miscellanea - Un pedagog blăjean despre eşecul şcolar al lui Eminescu
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - Revista revistelor