Viața Românească 8-9 / 2008

Mihai Şora - Eveniment - BENJAMIN FONDANE ŞI RIMBAUD VÂNTURĂ-LUME
Gheorghe Grigurcu - Interviu - "NĂZUIM SPRE DESĂVÎRŞIREA UNEI NEDESĂVÎRŞIRI"
Alex. Ştefănescu - Interviu - "DACĂ SCRISUL MEU ARE O ANUMITĂ PLASTICITATE, EA VINE DIN LITERATURĂ, NU DIN PUBLICISTICĂ"
Constantin Pricop - Comentarii critice - DIN LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ: EUGEN SIMION
Bogdan Crețu - Comentarii critice - OASELE TARI ALE CRITICULUI
Mircea Bârsilă - Comentarii critice - MARIANA MARIN SAU VOCAȚIA LIRICă ŞI VIAȚA
Elisabeta Lăsconi - Eseuri - CHEI NOI PENTRU HANUL ANCUȚEI (II)
Dieter Schlesak - Eseuri - NICHITA SAU METAPOEZIA PERIOADEI ROŞII. CONVERTIREA TOTALITARULUI ÎN UNU
Ion Pop - Eseuri - TUDOR ARGHEZI, DUMNEZEUL ASCUNS, POEZIA PREZENTĂ
Matei Vişniec - Eseuri - AM CUNOSCUT-O PE MONICA LOVINESCU...
Ali Shehzad Zaidi - Eseuri - REVRĂJIND LUMEA
Dumitru Radu Popa - Eseuri - PARADIGMA DANELIUC
Călin-Andrei Mihăilescu - Eseuri - UN UNIVERS ASTROCENTRIC
George Banu - Eseuri - UN TEATRU PERSONAL
Adrian Buzdugan - Avanpremieră - IDEARUL
Gàal Aron - Ancheta VR - Era să-l pierd pe Dumnezeu, dar Dumnezeu n-a vrut să mă piardă pe mine
Leo Butnaru - Ancheta VR - În Basarabia sovietică, am făcut ore de educație fizică în trei foste biserici
Dan Stanca - Ancheta VR - Rostul nostru de scriitori este de-a remitiza lumea atât de demitizată şi desacralizată
Schwartz Gheorghe - Ancheta VR - Dialogul cu eternitatea
G. Pienescu - Memorii. Amintiri - NOTE DIN LĂUNTRU. CUM AM DEVENIT CĂRȚAR (2)
Dumitru Tepeneag - Memorii. Amintiri - SE APROPIA SFĂRŞITUL DICTATURII
Ion Bogdan Lefter - Viața literaturii - CUM STĂM LA ANUL 2008? 5 NOTE "BILANȚIERE"
Radu Aldulescu - Atelier - ZILE DE TÂRG CU SCRIITORI
Nicoleta Sălcudeanu - Cronica literară - SCHIMB DE MAME
Grațiela Benga - Cronica literară - URZEALA AVENTURII, URZEALA POVESTIRII
Monica Grosu - Cronica literară - ASEDIUL VIENEI SAU DESPRE VULNERABILITATEA UNUI SPAȚIU
Marcel Lucaciu - Cronica literară - ÎMPĂRĂȚIA ANEI
Rodica Grigore - Cronica literară - IAN MCEWAN. ÎN CĂUTAREA ISPĂŞIRII
Mihai Sorin Rădulescu - Cronica literară - L’HISTOIRE DES FEMMES, O REEDITARE BINEVENITĂ
Paul Aretzu - Cronica literară - SUFLETUL DUPĂ MOARTE
Ioana Vlasiu - Cronica literară - EFIGIA LUI CAROL I ŞI BUCUREŞTIUL STATUILOR
Călin Stănculescu - Cronica literară - PREMII, FESTIVALURI, RECOMPENSE...
Nicolae Prelipceanu - Cronica literară - SIBIUL, O CAPITALĂ A TEATRULUI
Adrian Sângeorzan - Meridian - INDIA
Redacția VR - Miscellanea - Miscellanea