Viața Românească 9-10 / 2010

Mihai Zamfir - Clasici revizitați - MIHAI EMINESCU (1850-1889)
Ion Pop - Comentarii critice - ULISE AL LUI FUNDOIANU-FONDANE
Liviu Bordaş - Comentarii critice - PROLEGOMENE LA FELIX CULPA. ELIADE, EVREII ŞI ANTISEMITISMUL
Bogdan Crețu - Comentarii critice - CU BREBUL LA PSIHANALIST
Cornel Ungureanu - Aniversare - LIVIUS CIOCÂRLIE, DUPĂ PATRUZECI DE ANI
Marian Ilea - Proză - RADIO TRINITAS-UL LUI PERHAIȚĂ
Ana Blandiana - Poezie - POEME
Aida Hancer - Poezie - POEME
Valery Oişteanu - Poezie - POEME
Andrei Codrescu - Eseuri - LECȚIA DE POEZIE
Victor Neumann - Eseuri - COMPETIȚIILE TIMPULUI NOU: Iluminismul şi diferențele dintre cei doi poli ai Europei
Nicolae Stan - Eseuri - JUNIMISMUL CRITICIST ŞI "RAȚIUNEA DE STAT"
Tatiana Slama-Cazacu - Eseuri - STUDIEREA UNEI NOI TEME : INTOXICAREA
Grete Tartler - Eseuri - TEMA ASCENSIUNII: LIBER SCALAE, AL-MA’ARRI ŞI DANTE
Ioan Buduca - Eseuri - SCHIȚA DE ISTORIE A IDEILOR POLITICE MODERNE
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - CĂLĂTORIE ŞI ÎNTEMEIERE
G. Pienescu - Note din lăuntru - ANTON PANN VS. KARL MARX
Liviu Franga - Note clasice - MODERNITATEA ŞI ACTUALITATEA ANTICHITĂȚII
Ion Zubaşcu - Atitudini - DE-A MOARTEA ŞI DE-A VIUL IN POEZIA ACTUALĂ
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - ÎN FAȚA LUI G. CĂLINESCU
Mihai Cimpoi - Cronica literară - POETUL "CÂNTECULUI TRIST AL FORMELOR"
Grațiela Benga - Cronica literară - CU MANDALA PE REVER
Dumitru Augustin Doman - Cronica literară - UN ROMAN DIN CINCI NUVELE ŞI...UN ROMAN
Viorica Răduță - Cronica literară - SATIRĂ "DUHULUI" POSTDECEMBRIST. KITSCH VERSUS MEDITAȚIE
Andi Bălu - Cronica literară - PAUL JOHNSON – CREATORII
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - LEAGĂNUL AMINTIRII
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - ULTIMUL CULIANU, O ABORDARE METAFIZICĂ
Paul Aretzu - Cartea de religie - FILOCALIA SFINTELOR NEVOINȚE ALE DESĂVÂRŞIRII
Florin Toma - Cronica plasticii - REPUBLICA REVOLTA SUPERIOARĂ
Călin Stănculescu - Cronica filmului - SCRIITORI STRĂINI IN LUMEA FILMULUI ROMÂNESC
Nicolae Prelipceanu - Spectator - FESTIVAL ŞI EXAMEN DE TEATRU LA MANGALIA
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - REVISTA REVISTELOR LITERARE
N. Pr. - Miscellanea - SE DUC STATUILE DE LA UNIVERSITATE
I. Z. - Miscellanea - POESIS INTERNATIONAL – O REVISTĂ DE VIITOR
Lucia Cherciu - Miscellanea - TANDREȚE ŞI VIOLENȚĂ
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - BREVIAR EDITORIAL