Viața Românească 11-12 /2012

Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL MATILA GHYKA: ÎN CĂUTAREA IDENTITĂȚII PIERDUTE
Marian Drăghici - Interviu - ŞASE ÎNTREBĂRI LA 60 DE ANI – interviu cu poetul Mircea BÂRSILĂ
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - DE LA IMAGINI LA IMAGINAȚIA CREATOARE. ORIGINAR ŞI ÎNAPOI
Florina Moldovan Lircă - Comentarii critice - IOANICHIE OLTEANU. POETICA IEŞIRII DIN TURN
Sonia Elvireanu - Comentarii critice - VINTILA HORIA, EXILUL CA DESTIN
Ovidiu Ivancu - Exerciții de luciditate - PROBLEMA INSPIRAȚIEI. ÎN APĂRAREA POEZIEI
Nicolae Prelipceanu - In Memoriam - IN MEMORIAM G. PIENESCU
Ioan Florin Stanciu - Proză - VEŞNICA POMENIRE
Horia Gârbea - Proză - FORTĂREAȚA
Horia Dulvac - Proză - CUM SE DESFĂŞURAU LUCRURILE ÎN GENERAL
Constantin Arcu - Proză - LEGIUNEA ROMÂNĂ
Victor Ivanovici - Eseuri - ISTORII MITTEL-EUROPENE DESPRE CAPTIVITATE ŞI TRĂDARE
Antonio Patraş - Eseuri - E. LOVINESCU. IMPERATIVUL MORAL ŞI CAPCANELE OBIECTIVITĂȚII
Ion Bogdan Lefter - Eseuri - "VEŞNICA REÎNTOARCERE" A LUI DIMOV
Marian Victor Buciu - Eseuri - UN POETICIAN RELATIVIZANT – MATEI CĂLINESCU
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - PURCELUŞII SALVAȚI DE CRĂCIUN
Marian Drăghici - Poeme de la Efes - COMUNICATORUL DE POEZIE (memento – la un turnir)
Adrian Alui Gheorghe - Poeme de la Efes - O bucată de plută
Paul Aretzu - Poeme de la Efes - Tragedia neantică
Andrei Bodiu - Poeme de la Efes - Granița cu sârbii
romulus bucur - Poeme de la Efes - ***
Cristian Liviu Burada - Poeme de la Efes - Fel de căderi
Adi Cristi - Poeme de la Efes - Când oglindă am fost pentru tine
Daniel Corbu - Poeme de la Efes - Ziua în care primeam o scrisoare de la Odysseas Elytis
Vasile Dan - Poeme de la Efes - în nacelă
Ioana Dinulescu - Poeme de la Efes - Primul Nil de poeme
Gellu Dorian - Poeme de la Efes - Oraşul ascuns sub pian
Ion Lascu - Poeme de la Efes - Abraxas (Uranica)
Gheorghe Mocuța - Poeme de la Efes - ***
Ioan Moldovan - Poeme de la Efes - marți de mai
Adrian Popescu - Poeme de la Efes - Costumul negru
Maria Cassian Spiridon - Poeme de la Efes - între ei peştii şi noi oamenii
Traian ?tef - Poeme de la Efes - Trecere clandestină
Lucian Vasiliu - Poeme de la Efes - harababură
Andra Iordache - Premiile VR - Premiul revistei Viața Românească la Festivalul Labiş
G. Pienescu - Note din lăuntru - CORVOADA GINGA?Ă (VIII)
Liviu Franga - Note clasice - POVESTEA GREACĂ ŞI ROMANĂ A CĂRȚII ŞI A ÎNVĂȚĂTURII
Dan Iancu - Cronica TV - PROFESIONIŞTII
Petru Ilieşu - Jazzul ca stare de spirit - NILS PETER MOLVAER: EXERCIȚII DE IREALITATE – DESPRE VOCILE UNEI LUMI ABIA CUNOSCUTE
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - UN MILITANT
Ion Pop - Cronica literară - "PERIOADA TRANSLUCIDĂ" A LUI SEBASTIAN REICHMANN
Grațiela Benga - Cronica literară - EXIGENȚĂ ŞI ADEVĂR
Simona-Grazia Dima - Cronica literară - A TRĂI POETIC
Viorica Răduță - Cronica literară - STRĂBĂTĂTOR DURERII
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - FALS TRATAT DESPRE FERICIRE
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - PUȚIN NOMADISM SEXUAL SAU... DE LA EROTICA NOCTURNĂ SPRE O EROTICĂ SOLARĂ
Paul Aretzu - Cartea de religie - DRUMUL MÂNTUIRII SUFLETEŞTI
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - DE LA CLUJ, ÎN DOUĂ FELURI OPUSE
Florin Toma - Cronica plasticii - O ZĂBOVIRE. LA CAPĂTUL DINSPRE NOI, E IARNĂ!
Călin Stănculescu - Cronica filmului - ZECE FILME DE VĂZUT (ACESTA NU ESTE UN CLASAMENT!)
Nicolae Prelipceanu - Spectator - FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU
Fernando Pessoa - Meridian - TEXTE EZOTERICE
Valery Oişteanu - Meridian - ANDR BRETON, PAUL LUARD & SUSANNE MUZARD: 33 DE COLAJE
Florin Toma - Miscellanea - Un album marca ICR impresionant: Aurel Bulacu.
Nicolae Prelipceanu - Miscellanea - Festivalul de teatru de la Ploieşti
Florin Toma - Miscellanea - Cei mai valoroşi 100 de pictori români.
Marian Drăghici - Miscellanea - Caravela poetului supraviețuitor VL
Florin Toma - Miscellanea - Stupide morți de domni şi doamne.
Ioan Groşan - Miscellanea - O saga a satului transilvănean.
Florin Toma - Miscellanea - Artistul şi Puterea.
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - DD sau 3D. Un înger priveşte prin geam. Sau dincolo de obiectivul camerei.
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - breviar editoria
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor
Consiliul USR - Miscellanea - "Scriitorii la ei acasă / Scriitori pe Calea Victoriei"