Viața Românească 11-12 /2013

Nicolae Prelipceanu - Editorial - LA CE BUN REVISTELE?
Liviu Bordaş - Inedit - ARUNCÂND CU BULGĂRI DE ZĂPADĂ Dennis Doeing şi Mircea Eliade
Mihai Zamfir - Clasici revizitați - LUCIAN BLAGA (1895-1961)
Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL UN BRAŞOVEAN ÎN HONOLULU: ŞTEFAN BACIU
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - VLADIMIR HOLAN ŞI PIERRE JEAN JOUVE: NADA, EROS ET POESIE.
Ion Pop - Comentarii critice - POEZIA LUI OVIDIU GENARU
Nataşa Maxim - Comentarii critice - FERNANDO PESSOA – HIEROFANT SAU APOSTAT?
Ovidiu Ivancu - Exerciții de luciditate - PROLETCULTISMUL, SCRIITORUL ŞI RESPONSABILITĂȚILE SALE
Tudorel Urian - Aniversare - POLUL LINIŞTIT AL DEBANDADEI GENERALE
Corneliu Barborică - Proză - BABIKA
Celestin Cheran - Proză - HOȚUL DE VISE
Gabriel Diradurian - Proză - HOTELUL
Mircea Pora - Proză - PLIMBARE...
Andrei Brezianu - Eseuri - RAȚIUNEA, LUMINILE CREDINȚEI ŞI LITERATURA
Cristian Iftode - Eseuri - PARRHSIA ŞI FUNCȚIA SOCIALĂ A TEATRULUI
Ioana ?erban - Eseuri - CORTEGIILE LUI PAUL VALRY
Elisabeta Lăsconi - Cărți paralele - FLORILE POEZIEI: PARFUM ŞI ESENȚE (Rabindranath Tagore, Licurici; Ion Pillat, Poeme într-un vers)
Andrei Codrescu - Persefon - SCANDALUL DE A FI GENIU
Viştea Ioan - Antologie lirică VR - Poeme
Teodora Coman - Antologie lirică VR - Poeme
Mnika Tth - Antologie lirică VR - Poeme
Ion Buzaşi - Restituiri - FOLCLORISTUL OVIDIU BÂRLEA ÎNTR-O CORESPONDENȚĂ FAMILIALĂ
Liviu Franga - Note clasice - VASILE PÂRVAN ŞI CULTURA SLAVĂ (II)
Dan Iancu - Cronica TV - GARANTĂM 100%
Ana Blandiana - Atitudini - BIOGRAFIA UNEI OBSESII
Marian Drăghici - post-restant - Un nou poet: RĂZVAN PRICOP
Ioan Groşan - Lecturi fidele - MIRACOLUL CA EXPRESIE A LIBERTĂȚII
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - "MELANCOLIA" LUI PETRE PANDREA
Grațiela Benga - Cronica literară - MĂSURA ÎN DEŞERT
Viorica Răduță - Cronica literară - DESPRE MIRAJUL GRANIȚEI
Irina Petraş - Cronica literară - RĂMĂŞIȚELE ISTORIEI
Marcel Lucaciu - Cronica literară - AMINTIRI POLITICE
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - ÎNTRE LUMEA NOUĂ ŞI LUMEA VECHE
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - CĂLĂTORIA UNUI CĂLUGĂR BUDIST ÎN CAMERA ŞTIINȚEI
Paul Aretzu - Cartea de religie - UN APOLOGET AL MISTICII
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - FEMININE
Florin Toma - Cronica plasticii - BRIC--BRAQUE DE ÎNTREȚINERE
Călin Stănculescu - Cronica filmului - RECONSTITUIREA DE HORIA PĂTRAŞCU ŞI LUCIAN PINTILIE
Nicolae Prelipceanu - Spectator - FNT-UL PE SĂRITE
Adrian ?ion - Miscellanea - Marcel Mureşeanu – 75 / Ultima colecție de vise.
Dan Iancu - Miscellanea - 40 de ani cu poezie la Sighet.
Marian Drăghici - Miscellanea - "După aproape cinci decenii de cronică literară neîntreruptă".
Florin Toma - Miscellanea - Carte pentru copiii cu barbă.
Isabella Drăghici - Miscellanea - RELIGION TODAY FILM FESTIVAL.
Sonia Elvireanu - Miscellanea - Un topos al erosului.
Florin Toma - Miscellanea - MYTHOS continuă EQUINOX
A. Ghe. Olteanu - Miscellanea - Un roman derutant.
Florin Toma - Miscellanea - PROLOG – în Grecia şi la Curtea-Veche.
Toma Grigore - Miscellanea - Escapade lirico-epice.
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor