Viața Românească 3-4 / 2015

Nicolae Prelipceanu - Editorial - ÎNAPOI LA ANTON PANN
Gheorghe Simon - Evocări - RĂNIT E RAIUL...
Florin Manolescu - Istorie şi literatură - SCRIITORI ROMÂNI ÎN EXIL UN RAPSOD MODERN: ARON COTRUŞ
Sebastian Reichmann - Poeți în timpul intermediar - OCULTISM ?I SUPRAREALISM – TENTATIVĂ DE RECUPERARE A UNUI PARCURS SUBTERAN
Alexandru Sincu - Proză - LA CAPĂTUL FIRULUI
Dumitru Ungureanu - Proză - ACASĂ
Simona Dumitrache - Poezie - ***
Alina Naiu - Poezie - ***
Liviu Vişan - Poezie - ***
Mihai Zamfir - Solomon Marcus 90 - ŞAPTE TREPTE ALE ÎNȚELEPCIUNII
Basarab Nicolescu - Solomon Marcus 90 - VEŞNICUL TÂNĂR SOLOMON MARCUS
Marcel Danesi - Solomon Marcus 90 - O ÎNTÂLNIRE PROVIDENȚIALĂ
Jean-Marie Klikenberg - Solomon Marcus 90 - CEL PURURI DE VEGHE, CARE NE DEŞTEAPTĂ
Elizabeth Sombart - Solomon Marcus 90 - OMAGIU LUI SOLOMON MARCUS
Alexandru Bantoş - Solomon Marcus 90 - SOLOMON MARCUS. TRAIECTUL MODERN AL LIMBII ROMANE
Alexandra Bellow - Solomon Marcus 90 - DESPRE SOLOMON MARCUS, CU EMOȚIE ?I CU BUCURIE
Daniel Dăianu - Solomon Marcus 90 - UN OM PENTRU ETERNITATE
Gabriela Pană Dindelegan - Solomon Marcus 90 - SOLOMON MARCUS ŞI ÎNCEPUTURILE LINGVISTICII MATEMATICE ÎN ROMÂNIA
Ioan Buduca - Solomon Marcus 90 - SPECIALIZARE SI TRANSDISCIPLINARITATE
Irinel Popescu - Solomon Marcus 90 - SOLOMON MARCUS – MODELUL ACADEMIC
Sanda Golopenția - Solomon Marcus 90 - POETICA ?I SEMIOTICA LA SOLOMON MARCUS
Paul Diaconescu - Solomon Marcus 90 - CONFESIUNEA UNUI "PIERDE-?ARĂ"
Solomon Marcus - Solomon Marcus 90 - RAPORT PENTRU ULTIMII CINCI ANI SI PROIECT PENTRU URMATORII
Solomon Marcus - Solomon Marcus 90 - ŞTIINȚĂ versus CULTURĂ
Răzvan Voncu - Ioan Flora 65 - POETUL ÎN BAZARUL TEXTUAL SAU LUMEA DE HÂRTIE A LUI IOAN FLORA
Elisabeta Lăsconi - Artistul personaj - SHAKESPEARE CEL IUBITOR şI PREAIUBIT (Anthony Burgess, Ochii doamnei mele)
Liviu Bordaş - Restituiri - UN URAGAN PE UN OCHI DE APĂ
Ion Pop - Recitiri - POEZIA LUI ILIE CONSTANTIN
Constantin Trandafir - Comemorări - G. CĂLINESCU. DOSARUL DE SECURITATE
Gheorghe Grigurcu - Cronica literară - O CARTE DESPRE LEONID DIMOV
Eugen Lungu - Cronica literară - SUFLUL EPIC ÎN ETERNĂ RELUARE
Irina Petraş - Cronica literară - AL. CISTELECAN ŞI TANDRA ARHEOLOGIE CRITICĂ
Tudorel Urian - Cronica literară - ULTIMA POVESTE A ŞEHEREZADEI
Ion Bălu - Cronica literară - GEOGRAFIA UNEI IUBIRI IMPOSIBILE
Lucian Scurtu - Cronica literară - TĂRÂMUL RĂNILOR ASCUNSE
Viorica Răduță - Cronica literară - FORȚA RISIPIRII ŞI NEVOIA DE STATORNICIE, ÎN DISPUTĂ EPISTOLARĂ
Rodica Grigore - Cronica traducerilor - NOUL ORFEU ŞI ROMANUL MODERN
Nicoleta Dabija - Cronica ideilor - DESPRE JURNAL? NUMAI DE BINE!
Paul Aretzu - Cartea de religie - POSTIREA RESTAURATOARE
Augustin Ioan - Cartea de arhitectură - CARTEA CU DRAG DE SILVIU
Florin Toma - Cronica plasticii - EROSIUNEA SOLULUI ÎN ARTĂ
Călin Stănculescu - Cronica filmului - DE CE OMUL PASĂRE ? SAU DE LA BERLINALĂ LA OSCAR
Nicolae Prelipceanu - Spectator - POEȚII LA TEATRU
Consiliul USR - Miscellanea - Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.
Ioan Groşan - Miscellanea - In memoriam Alexandru Vlad.
Florin Toma - Miscellanea - CRISTINA Azulejo BOLBOREA
Ioan Groşan - Miscellanea - Un nou eseu despre Nichita Stănescu
Florin Toma - Miscellanea - Grădinile suspendate ale Bucureştilor
Ion Buzaşi - Miscellanea - Nichita Stănescu într-o carte de interviuri
Florin Toma - Miscellanea - ADRIAN GHENIE – special guest star la Veneția
Eugenia Ţarălungă - Miscellanea - breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu - Miscellanea - revista revistelor