ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Triumful lăcomiei

lumea teatrului
Alexa Visarion – Spectacolul limbajului

dialog VR
Dennis Deletant – „România – o țară de rețele, nu de structuri”
un dialog realizat de Cristian Pătrășconiu

proză
Viorica Răduță – De la Seciu la hramul Ploiescilor. Și o republică

cititor în stele
Emil Lungeanu – Farul din Alexandria

poeme de Enea Gela

psyche
Ioana Scoruș – Literatura fericirii

poeme de Vlad Scutelnicu

interferențe culturale
Ștefan Ion Ghilimescu – Al. Tzigara-Samurcaș nu trebuie uitat

11
Cristian Pătrășconiu – Istoria mondială a comunismului. Clar și distinct

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Paul Goma. Lecturi colective
Gheorghe Grigurcu – Poezia provinciei continuă
Mircea Mihăieș – Impasuri, fragilități, dileme
Irina Petraș – Sporind realul prin ficțiune
Raul Popescu – Scriitorul și „Luna de cașcaval”
Tudorel Urian – Grădina din spatele casei

lecturi fidele
Florin Toma – Antropoișteanu

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Un Macbeth contemporan
Vitalie Ciobanu – „Odessa” lui Charles King

recenzii
Monica Grosu – Horia Gârbea între Kavala și Alicante

cronica plasticii
Florin Toma – Carte și învățătură după Maitec

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Dragoste 2. America

spectator
Nicolae Prelipceanu – Două spectacole în care chiar că există nervi

miscellanea
T. Urian – Regina Maria pe marele ecran
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor

meridian
Poeme de Hilal Karahan,
prezentare și traduceri de Valentin Iacob