ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Marcel Tolcea – Lumină, din august

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Mizantropia fundamentală și proiectele ei

Interviu
Andrei Scrima, prezentare și întrebări de Roxana Sorescu (I)

In memoriam
Daniel Cristea-Enache – Cursa lui Buzura

Comentarii critice
Marian Victor Buciu – Ion Negoițescu, criticul de poezie

Recuperări
Ion Pop – Despre poezia lui Toma George Maiorescu

Poeme de Constantin Călin
Poeme de Alina Mazilu 

Proză de Horia Blidaru

Cronica literară
Daniel Cristea-Enache – Firimituri
Gheorghe Grigurcu – O “conferință secretă” 
Irina Petraș – Reîntoarcerea la text
Tudorel Urian – Parfum de secol XIX

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Marea iubire și marea literatură

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Strigă în pustiu ori ne face un pustiu de bine?

Cronica plastică
Florin Toma – Ca lumea în două zile

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Ultimul Wajda, Imaginea de apoi

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Festival de teatru la malul Mării Negre

Meridian
Poeme de Jorge Luis Borges în traducerea lui Andrei Ionescu

Miscellanea
Florin Toma – Vara, sculptorii nu dorm…
Marian Drăghici – Un boem romantic exaltant
Fl. T. – O ținere de “Mână”
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
Primim: comunicat de la Basarab Nicolescu