ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Pandemii, patrii globale

invitatul VR
Dan Grigore – O panoramare a artei pianistice, de la începutul veacului XX și până în prezent

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Cușcă centrifugă

interferențe culturale
Liviu Bordaș – De la salutul soarelui la Hatha Yoga și înapoi

lumea teatrului
Alexa Visarion – Profețiile amintirii

memorii
Gabriela Adameșteanu – Fuga de literatură

in memoriam
Tudorel Urian – Ce s-a întâmplat cu Paul Goma?

reconsiderări
Adrian Mureșan – În siajul antiutopiei. Privind înapoi deconstrucțiile tânărului N. Steinhardt

(pre)istoria
Liviu Capșa – Întru(chi)parea iubirii la Gumelnița

psiho
Ioana Scoruș – Modelul sitei cu găuri mari și lebăda albă

avanpremieră editorială
Mihaela Grădinaru – Poeme, prezentare de Marian Drăghici

remember
Mircea Popa – Proza ludică și funambulescă a lui Gheorghe Pituț

teatru
Florin Logreșteanu – Visătorii

cititor în stele
Emil Lungeanu – Legislatorul cerului

comentarii critice
Marian Victor Buciu – Ocurențele vieții „homerice”

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Liliana Corobca: poeme despre zbor
Vitalie Ciobanu – Când îți iubești personajele, dincolo de disperarea lor
Gheorghe Grigurcu – Între nimfe
Irina Petraș – Ștefan J. Fay: „Nu mor decât cei pe care îi uităm”
Tudorel Urian – Traducțiile nu fac o literatură?

recitiri
Geo Vasile – Adrian Popescu, Cartea Reginei

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Fascinația seducției

cronica plasticii
Florin Toma – Virtuțile virtualului

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Cardinalul

miscellanea
Ioana Geacăr – De la jazz la muzica clasică
Mircea Petean – Scrisori mamei
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ion Stoiciu – revista revistelor