ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Un poet ironic și sentimental

Eminescu – 170
Nicolae Mecu – Eminescu și Junimea. „Notaru coresp. eternu”, în trei ipostaze
Ion Buzași – Adversitate sau rivalitate literară

Dialog VR
Zoltán Rostás – Istoria orală-colac de salvare pentru istoria contemporană
dialog de Cristian Pătrășconiu

Lumea teatrului
Ion Cocora – Alexa Visarion, un regizor de ieri și de astăzi
Alexa Visarion – Visare și amăgiri

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Bocind la căpătâiul limbii române

Poeme de Sebastian Reichmann

Remember
Frank Westerman – Lumea văzută de Darp (fragment)
Prezentare și traducere de Mira Feticu

Proză
Monica Săvulescu-Voudouri – Hans-Sfântul. Vasile-Sfântul

Poeme de George Iarin

Fărâme
Limba română e (tot mai) grea

Cititor în stele
Emil Lungeanu – Una-i telescopu’, alta-i horoscopu’!

Cartea de istorie
Christian Crăciun – Lucian Boia, un istoric despre viitor

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Despre complexul lui Orfeu și alte anxietăți ale literarului
Gheorghe Grigurcu – Pornind de la Maiorescu
Irina Petraș – Cartea regăsită
Tudorel Urian – Portret pe gaura cheii

Cronica limbii
Andrei Ionescu – Vechea problemă a substratului

Recenzie
Răzvan Nicula – Între trecut și viitor

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre albine și oameni

Cronica plasticii
Forin Toma – Acropole și banana lui Cattelan

Cronica filmului
Ioan-Paul Azap – Cinemaiubit 2019

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Bilanț

Miscellanea
Fl. Toma – Iser – XII+I
T. Urian – Obsesiile vremii noastre
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor