ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Moda tâmpește

lumea teatrului
Alexa Visarion – Mărturisindu-l pe Antonin Artaud

dialog VR
Monica Pillat: Iuda de ieri și de astăzi
dialog de Cristian Pătrășconiu

centenar
Ioan Lascu – Un revers al medaliei – anecdoticul I. D. Sîrbu

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Fundamentalismul textual

poeme de Eugen Barz

eseuri
Mihai Petre – Blocajul emițătorului în Five’o clock și Art. 214
Geo Vasile – Poezia în căutarea divinității pierdute
Iulian Chivu – Eclesiastul și alegoria vidului existențial

proză de Florin Logreșteanu

eseu
Gheorghe Simon – Veronica, floare tristă a poeziei române

poeme de Emil Iulian Sude

proză de Gela Enea

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Ideile postmoderne & elegii scrise pe țintirimul satului mondial
Vitalie Ciobanu – Woldemar sau descoperirea lumii
Gheorghe Grigurcu – Realmente un infern
Irina Petraș – Peregrin prin țări și cărți
Tudorel Urian – În căutarea lui Brâncuși

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Între vise și oglinzi. Olga Tokarczuk &
Szczepan Twardoch

recenzii
Simona-Grazia Dima – Veghea luminoasă a iubirii
Sonia Elvireanu – „Istoria literară ca depoziție”
Monica Grosu – Povestiri de pe malul celălalt
Mircea Popa – Gavril Moldovan, Jurnal III

cronica plasticii
Florin Toma – Et in Maxonia ego

spectator
Nicolae Prelipceanu – Teatrul paralel

miscellanea
Tudorel Urian – Remember Gheorghe I. Brătianu
T. U. – Altfel de scenă politică
Florin Toma – Mormântul lui Oscar Wilde
Fl. Toma – Cură vegetaliană
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor