ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Marian Drăghici – Poem din zilele caniculei atroce
Editorial
Nicolae Prelipceanu – Să mai pleci? Să mai rămâi
Eseu
Nicolae Drăghici – Mersul şi dansul. Limbaj poetic, poetica
limbajului
Victor Ivanovici – Basm, basnă şi roman
Mihai Vornicu – Matei Caragiale, sau burghezul gentilom
Interviu
Gabriel Chifu: „…şi în literatură există prieteni de calitate”
Poeme de Mariana Bojan
Proză de Liviu Cangeopol
Poeme de George Iarin
Poeme de Alexandra Neagu
Istorie literară
Ion Buzaşi – Prima traducere a Eneidei în limba română
Cronica literară
Christian Crăciun – Jurnalul omului de la răsărit
Daniel Cristea-Enache – Viaţă de poet
Gheorghe Grigurcu – Rebreanu în monument
Irina Petraş – Adrian Popescu, scriitorul în cetate
Tudorel Urian – Autorul şi ego-urile sale
Lecturi fidele
Sonia Elvireanu – Nostalgiile peisagistului: Salata de texte de
Nicolae Stoie
Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Fernando Pessoa. Alteritate şi identitate
Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Leacuri contra fanatismului, de la Amos Oz
Cronica plasticii
Florin Toma – Corespondenţe din Viena
Cronica filmului
Călin Stănculescu – Festivalul Filmului Central European
s-a deplasat la Timişoara
Spectator
Nicolae Prelipceanu – Descoperirea sinelui la oameni care
nu ştiau că-l au
Miscellanea
Tudorel Urian – Are Paul Goma cetăţenia română?
Florin Toma – O carte stranie…
Tudorel Urian – Urmaşul lui Alvin Toffler
Eugenia Ţarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor