ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Patria și teritoriul

Eveniment
Cununa de aur a poeziei pentru Ana Blandiana
Ana Blandiana – Festivalurile de poezie

Poeme de Ion Tudor Iovian

Opinii
Radu Cernătescu – Romgleza și bastonul Academiei

Dincolo de cuvinte
Leo Butnaru – Despre „viteza” de elaborare literară (II)

Comentarii critice
Victor Ivanovici – O distopie narativă la finele unei ere distopice

Istorie literară
Tudorel Urian – Anii bucureșteni ai lui Coșbuc

Proză de Cătălin Rădulescu

Poeme de Victoria Milescu

In memoriam
Geo Vasile – Ion Horea, poezia, legământ, osândă, religie

Cronica limbii
Andrei Ionescu – Schiță de proiect

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Un poet al arhetipurilor
Gheorghe Grigurcu – Lumea lui Arghezi
Irina Petraș – Democrația râsului
Tudorel Urian – Enciclopedia gândirii interzise

Lecturi
Ioan Groșan – Blândețea satirei
Mircea Popa – Lupercologie

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Căutând adevăruri

Cronica plasticii
Florin Toma – Paradisul lupilor

Cronica filmului
Călin Stănculescu – O comedie de văzut: În libertate de Pierre Salvadori / Premiile GOPO

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Doi morți vii

Miscellanea
T. U. – Templul sufletului românesc
Ion Buzași – Un critic care iubește literatura
N. P. – Semnal
T. U. – Bill Clinton romancier
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor
In memoriam Roxana Sorescu