ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Lucian Vasiliu – Partidă de șah

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Cui îi mai pasă azi de revoluția din decembrie 1989?

Interviu
Stéphane Courtois în dialog cu Tudorel Urian

Dosar
Roxana Sorescu – B. Fundoianu și marile războaie

Revizitări
Mihai Vornicu – Ion Luca Caragiale sau talentul inteligenței

Eseu
Radu Cernătescu – Metafizică și homosexualitate în Renaștere

Poeme de Gheorghe Grigurcu

Avanpremieră editorială
Radu Țuculescu – Blitz-proze, cu o prezentare de Petru Poantă

Poeme de Ion Cristofor

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Cronica unui război anunțat: științele umaniste vs științele exacte

Proză
Ioan Florin Stanciu – Peisaj cu dropii coapte

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Un detur suprarealist prin Berlin

Proză
Cătălin Rădulescu – Pantagruel și dogma

In memoriam
Fevronia Novac – Andrei Zlătescu
Poeme de Andrei Zlătescu

Proză
Răzvan Nicula – Bijutierul

Antologie lirică VR
Poeme de

Istorie literară
Mircea Popa – Amintirea lui Ioanichie Olteanu
Ștefan Ion Ghilimescu – Tudor Arghezi și filozofia faimoasei prefețe a lui Ion Caraion

Recuperări
Ion Pop – Poezia lui Modest Morariu

Meridian
Manuel Cortés Castañeda – Să scriem în limba maternă ca și când n-ar fi a noastră
prezentare și traducere de Rodica Grigore

Cronica literară
Christian Crăciun – Orașul închis
Daniel Cristea-Enache – Recuperarea unui poet
Irina Petraș – De-cadențe
Tudorel Urian – Poezia în cotidian

Lecturi fidele
Elisabeta Bogățan – Tat tvam asi, o viziune poetică

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Javier Marías. A citi cărți și a citi chipuri

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Omenesc prea omenescul verb „a plagia”

Cronica plasticii
Florin Toma – Două adâncuri

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Octav, Perfect sănătos și alte evenimente

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Toamna festivalurilor de teatru

Miscellanea
Tudorel Urian – Un secol de comunism
Tudorel Urian – Mihai Șora la Onești
Liviu Ioan Stoiciu – Valeriu Stancu premiat la Roma
Florin Toma – Un ținut prea îndepărtat: Maxonia
Florin Toma – Hermeneutica spaţiului sacru
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor