ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Sumar

Poemul invitat
Eugen Bunaru – *** (Se filmează jur împrejur.)

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Douce France

Eseu
Ion Mircea – Oratoriul tactil (II) 

Comentarii critice
Olimpiu Nuşfelean – De partea celor vii

Istorie literară
Ștefan Ion Ghilimescu – Maiorescu după Maiorescu

Evocare
Gheorghe Grigurcu – Amintiri despre Blaga

Inedit
B. Fundoianu – Începuturi literare (I). Corespondența de familie
Text îngrijit și prezentat de Roxana Sorescu

Exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Criza conceptelor în științele umaniste

Poeme de Alexandru Cazacu

Recitiri
Daniel Cristea-Enache – Paradoxalul Creangă

Poeme de Valentin Dolfi

Proză de Alina Pavelescu – Jeni

Poeme de Ion Popescu-Brădiceni

Proză de M.B. Ionescu-Lupeanu – Mina

Cronică literară
Valentin Chifor – Perpessicius în monografie
Irina Petraș – Poezia singurătății
Kocsis Francisko – Poezia eseului

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Anne Tyler & Shakespeare. Despre fete și scorpii

Cronica ideilor
Nicoleta Dabija – Omul non-uman sau dincolo de ființă

Cronica plasticii
Florin Toma – Sculptura în bazaltfel

Cronica filmului
Călin Stănculescu – Sfârșitul verii dar și  Dimineața care nu se va sfârși… 

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Doi tineri regizori, două spectacole

Miscellanea
Marian Drăghici – Anuarul Proza 21
Florin Toma – Un prinț din Levant îndrăgind… les beaux-arts
Elisabeta Bogățan – Sic transit gloria mundi,  în viziunea lui Gh. Mocuța
Fl. T. – Inventatorul motorului cu năluci
Sonia Elvireanu – Un „dicţionar sufletesc-trupesc”
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor