Redacția

Redactor-şef
NICOLAE PRELIPCEANU

Redactori
HANNA BOTA
LIVIU IOAN STOICIU
FLORIN TOMA

Concepţia copertei
MIHAELA ŞCHIOPU

Tehnoredactare computerizată
IONELA STRECHE

Web site
NICU ILIE