Redacția

Redactor-şef
NICOLAE PRELIPCEANU

Redactori
LIVIU IOAN STOICIU
FLORIN TOMA

Concepţia copertei
MIHAELA ŞCHIOPU

Tehnoredactare computerizată
IONELA STRECHE

Conținut web
NICU ILIE