Redacția

Redactor-şef
NICOLAE PRELIPCEANU

Redactori
MARIAN DRĂGHICI
ION GROȘAN
LIVIU IOAN STOICIU
FLORIN TOMA
TUDOREL URIAN

Concepţia copertei
MIHAELA ŞCHIOPU

Tehnoredactare computerizată
IONELA STRECHE

Conținut web
NICU ILIE