ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Dependenții de lectură

poemul lunii
Nora Iuga – Anabasis

eseu
Ion Mircea – Cunoaștere îndrăgostită și dragoste cunoscătoare

aniversare 200
Constantin Trandafir – Vasile Alecsandri, întemeietorul

eseu
David Topală – Telos liric ivănescent

la aniversare
Geo Vasile – Angela Marinescu la 80 de ani

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Povestea nației ca „istorie de consum”

poem de Marlena Braester

psiho
Ioana Scoruș – De ce România nu e ca Elveția

cititor în stele
Emil Lungeanu – Vizită în frigider

eseu
Daniel Desmarquest – Kafka și tinerele fete
în românește de D. Tsepeneag

proză
Florin Logreșteanu – Viermele din măr

in memoriam
Poeme de Omar Lara,
prezentare și traducere de Victor Ivanovici

meridian
proză de Julio Ortega,
prezentare și traducere de Rodica Grigore

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Nicolae Popa, secretarul lui Mitrofan Plângăciosul
Gheorghe Grigurcu – Vocația unei vârste
Marcel Lucaciu – Planeta de hârtie
Gabriel Nedelea – De o parte și de cealaltă a scenei
Tudorel Urian – Feminismul de catifea

lecturi fidele
Florin Toma – O analiză nimfatică

recenzii
Sonia Elvireanu – „Infernul meu” de Aurel Pantea în traducere franceză

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre pisici, dar mai mult despre oameni

cronica plasticii
Florin Toma – Scurt raport la Raportoru

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Două premiere românești remarcabile

spectator
Nicolae Prelipceanu – Caramitru

miscellanea
Ion Buzași – George Coșbuc într-o nouă lectură
Fl. Toma – Amintiri din copilărire
Iulian Bitoleanu – O carte despre Ion Creangă
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor