ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – De ce scriu scriitorii?

rememorări
Nora Iuga – Poezia românească a început cu DA-DA

aniversare
Ion Pop – Gabriela Melinescu, în amintire și în poezie

eseu
Alexa Visarion – Îngerul scenei

centenar
Geo Vasile – Marin Preda sau romanele inimilor secționate de istorie

poeme
Liviu Capșa
Gheorghe Grigurcu
Emilian Iachimovski

psiho
Ioana Scoruș – Cercul vicios ce întreține răul

poeme de George Iarin

arhiva
Nicolae Mareș – Aron Cotruș, ambasador al culturii române în Polonia și Emil Zegadłowicz, propagatorul ei

cititor în stele
Emil Lungeanu – Laptele matern

proză
Lucian Bureriu – Gestică programatică
Nikolaus-Otto Kruch – Deliciile unchiului Daut

fărâme
C. G. Jung, A. P. Cehov, Margueritte Yourcenar, Francesco Guicciardini

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Cum se șlefuiește nimicul
Gheorghe Grigurcu – În lumina crepusculară
Ion Pop – Sebastian Reichmann în față cu „Edenul tăcerii rele”
Tudorel Urian – Dante, Petrache Lupu, Cioran & Co

comentarii critice
Geo Vasile – Gabriela Crețan, o poetă ignorată?

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Marile lecții ale trecutului

lecturi fidele
Dan Gulea – O, mamă

cronica plastică
Florin Toma – Fantasmele lui Dalí la Siena

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Un Maigret taciturn

spectator
Nicolae Prelipceanu – Valeria Seciu – o artistă pentru toate anotimpurile

miscellanea
Elisabeta Bogățan – Eugen Dorcescu, Adam. O conștiință lucidă
Iulian Bitoleanu – Alexandru Busuioceanu și prestigiul exilului
Răzvan Nicula – Un alt fel de Oliver
Andreea Zavicsa – Scriitor și cititor, un act de complicitate
Fl. Toma – PPP-100
Ion Buzași – Bistrița în pagini neștiute sau uitate
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor