ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Și totuși revistele…

antologie VR
Petre Stoica 90 – poeme

lumea teatrului
Alexa Visarion – Jocul scenic și publicul său

eseu
Gheorghe Simon – Eminescu. Adevăr și cunoaștere poetică

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Postcomunismul literar românesc. Poezia și proza, schiță după trei decenii (II)

poem
Adrian Popescu – Ochii mari

dialog VR
Libuše Valentová: „Democrația se învață greu”
în dialog de Cristian Pătrășconiu

psiho
Ioana Scoruș – Cum se edifică omul nou, homo ciberneticus

recitiri
Geo Vasile – Mircea Eliade: „Noaptea de sânziene” sau exorcizarea exilului

comentarii critice
Marian Victor Buciu – În decorul poetic al lui Leonid Dimov
Alexandra Ciocârlie – Un clasicist renegat

remember
Nicolae Mecu – Mihai Vornicu sau critica artistică

poeme
Petre Ioan Crețu | Cristian Ovidiu Dinică | Marian Hotcă | Mihai Păcuraru  | Gheorghe Vidican

cititor în stele
Emil Lungeanu – „Tu ești steaua, pot pentru ca să zic chiar luceafărul”

proză
Valentin Iacob – Povestea timpului

cartea străină
Daniel & Dominique Ilea – Doi scriitori sub lupă

meridian
Proză de Vincze Ferenc,
prezentare și traducere de Maria-Gabriela Constantin

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Poeții generației 90. Portret de grup
Gheorghe Grigurcu – Sub semnul luminii
Irina Petraș – Blandiana, sora lumii
Tudorel Urian – Lumea lui Constantin Abăluță

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Salvarea prin muzică

cronica plasticii
Florin Toma – Covideo joc – Max Dumitraș

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Și atunci… ce e libertatea?

recenzii
Iulian Bitoleanu – Turist pe tărâmul eternității artistice (Grecia) și al nostalgiei (România)
Monica Grosu – În lumea personajelor literare

miscellanea
T. Urian – Planeta facebook
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor