ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Oare cum se traduce Enola Gay pe rusește?

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – …De-acum fără, dar mereu cu Nicolae Manolescu…

eseu
Sandu Frunză – Ființa umană sub presiunea comunicării și culturii digitale

lumea teatrului
Alexa Visarion – Spectacolul din gânduri

studia
Liviu Bordaș – Mircea Eliade și contemporanii săi. Miron Constantinescu (I)

restituiri
Florin Toma – Cioran, autoportret în corespondență

remember
Ion Buzași – Corneliu Coposu despre școlile și oamenii Blajului

istoria uitată
Liviu Capșa – Tezaurul arhivelor

poeme de Adrian Popescu

proză
Constantin Abăluță – MenghinaUn geamantan cu iarbă

poeme de Adrian Alui Gheorghe

proză
Viorica Boitor – Tigaia roșie
Iulian Moreanu – Aproape duplex

poeme de Valentin Dolfi

mens
Hanna Bota – Când nu poți schimba situația, schimbă-ți atitudinea

psiho
Ioana Scoruș – Victimele perpetuării strâmbătății copiii noștri sunt

stil
Alina Gherasim – Pune-ți pofta-n cui!

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Mariana Marin: perspective de lectură
Vitalie Ciobanu – Între erotism autentic și agendă ideologică
Gheorghe Grigurcu – Un optimism emoțional
Ion Pop – Fantezism elegiac
Tudorel Urian – Străjerii lui Iuliu Maniu

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Insule și amintiri

cronica plasticii
Florin Toma – Florin Șuțu sau gospodăreasca risipire

spectator
N. Prelipceanu – Vânătoarea

miscellanea
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In Memoriam Dan Cristea