ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

Ana Blandiana – O sfidare

editorial
Nicolae Prelipceanu – Concursuri și crime bolșevice

lumea teatrului
Alexa Visarion – Impertinența – statutul privilegiat al imposturii

eveniment
Nicolae Prelipceanu – Broadway trist

aniversare
TES la 75 de ani

inedite
Poeme de Liviu Georgescu

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Individualisme și solidarități scriitoricești

eseu
Grete Tartler – De la feminismul clasic la literatura intersecțională recentă

restituiri
Liviu Bordaș – Din ineditele lui Eliade. Ultimul capitol al memoriilor

proză
Maia Levantini – Imperiul vlahilor (fragment)

psiho
Ioana Scoruș – Prostia și adaptarea la rău

stil
Alina Gherasim – De la Marghilomană la V60

mens
Hanna Bota – Festina lente

opinii
Liviu Capșa – „Încorporarea monstrului”

poezie și credință
Ioana Diaconescu – Lumină lină
Geo Vasile – Legământul ce dăinuie

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Legea gravitației
Christian Crăciun – Paleofilul
Gheorghe Grigurcu – Poezia lui Matei Călinescu
Ion Pop – Retrospectivă lirică Marta Petreu
Tudorel Urian – Răspunsuri necesare despre justiția română

lecturi fidele
Lucian Scurtu – Învederatul
Florin Toma – Etnologie sau antropologie culturală?

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Adevărurile trecutului

cronica plasticii
Florin Toma – Defuncte vieți de doamne și domnițe

spectator
Nicolae Prelipceanu – Casa curată

recenzii
Mircea Moț – Fulgurațiile necesare

miscellanea
Fl. Toma – Erotic ART Safari
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Fl. T. – Scriptor – o revistă serioasă tare
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In memoriam George Cușnarencu