ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Ștergerea memoriei

interviu
Ioan Stanomir: „Cuvintele nu pot fi inocente în comunism”,
interviu de Cristian Pătrășconiu

document
Dan Gulea – Titu Maiorescu, ministru al învățământului

comentarii critice
Constantin Trandafir – Ion Pillat. Aventura creației

arhiva
Liviu Bordaș – Mircea Eliade și corespondenții săi / Irina Eliade

lumea teatrului
Alexa Visarion – Tandemul I&M

puncte de vedere
Ștefan Ion Ghilimescu – Călinescianism sau anticălinescianism

poeme de Leo Butnaru

psiho
Ioana Scoruș – Cu o înmormântare toți suntem datori!

poeme de Eugen Bunaru

11
Cristian Pătrășconiu – Mai ales biografiile romanțate

poeme de Valentin Dolfi

cititor în stele
Emil Lungeanu – Atenție, cad pietre!

proză
Cătălin Rădulescu – Strategii

cronica edițiilor
Nicolae Mecu – O carte despre „Cercul Literar”

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Nicolae Dabija, poetul bibliotecii, baladelor și romanțelor
Gheorghe Grigurcu – O experiență a complexității
Irina Petraș – Ion Horea, poetul locuirii definitive
Tudorel Urian – Cursa vieții

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Jakob deschide cartea

cronica plasticii
Florin Toma – Ludicul pofticios: personaje/personnes âgées

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Babardeală poleită

lecturi
Iulian Bitoleanu – Eminescu, ziarist politic
Savu Popa – Privirea ca stilistică a memoriei

miscellanea
T. Urian – Un demers necesar
Fl. Toma – Noi atitudini culturale la Ploiești
Fl. Toma – Ceramica serenadă
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor