ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Omul de lemn

lumea teatrului
Alexa Visarion – Spectacolul din gânduri

eseu
Irina Petraș – Despre autor și prelungirile sale

restituiri
Geo Vasile – Emil Botta, artistul călător dincolo de real

arhiva
Liviu Bordaș – Mircea Eliade și corespondenții săi / Marcel Avramescu

poeme de Ion Pop

psiho
Ioana Scoruș – Moara care macină în gol

proză
Constantin Rupa – Adio, Lenin

comentarii critice
Moshe B. Itzhaki – Chimie și alchimie în romanul „Femeia de marțipan” al lui Radu Țuculescu

poeme de Ion Cocora

înaintașii
Ovidiu Cristian Dinică – „Finul Pepelei”

poeme de Brîndușa Palade

cititor în stele
Emil Lungeanu – Singur printre burlaci

meridian
Poeme de YĪN XIǍOYUÁN,
prezentare și traducere de Diana Manole

cronica literară
Marian Victor Buciu – „Deceniul isteric”
Mircea V. Ciobanu – Rupere de nori, rupere de sistem
Gheorghe Grigurcu – O carte despre Monica Lovinescu
Tudorel Urian – Zorii lumii noi

lecturi fidele
Florin Toma – Pe față și verso

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Lumina din Napoli

cronica plasticii
Florin Toma – Nicolae Săftoiu, un hedonist meticulos

film
Ioan-Pavel Azap – Cineaști ai conjuncturii și cineaști conjuncturali în filmul românesc postbelic

spectator
Nicolae Prelipceanu – Câtă viață și cât artificiu în teatru

miscellanea
Premiile Uniunii Scriitorilor
Premiul Eminescu 2020
T. Urian – Aniversare Ion C. Brătianu
Fl. Toma – Basic instinct x 2
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor