Redacția

Redactor-şef
NICOLAE PRELIPCEANU

Redactor-șef adjunct
DANIEL CRISTEA-ENACHE

Redactori
MARIAN DRĂGHCI
LIVIU IOAN STOICIU
FLORIN TOMA

Tehnoredactare computerizată
IONELA STRECHE

Conținut web
NICU ILIE