ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Încă un Ev Mediu?

eseu
Ștefan Lemny – Istoria ca O mie și una de nopțiIstoria Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Impunătoare prezențe ale „cerchiștilor” și premizele unei reevaluări a „moștenirii” lor literare

avanpremieră
Poeme de Constantin Abăluță

lumea teatrului
Alexa Visarion – Vocația prieteniei – George Banu

remember
Geo Vasile – Radu Stanca, spectacolul de adio
Gheorghe Postelnicu – Ion Caraion – 100. Caseta cu inimi

in memoriam
Tudorel Urian – La despărțirea de Mihai Șora

mens
Hanna Bota – Un univers holografic

psiho
Ioana Scoruș – Iubirea de sine – o industrie a minciunii

proză
Cristian Ovidiu Dinică – Accidentul

cititor în stele
Emil Lungeanu – Vitrina cu monștri

poeme de Carmen Secere

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Caligrafii poeziei române din Basarabia
Dan Gulea – Istorii românești
Delia Muntean – „Iar pașii lor […] să calce fără teamă pe pământ”
Ion Pop – O nouă epopee postmodernă

lecturi fidele
George Volceanov – Bardolatrie, intertextualitate și ingeniozitate în Ultima iubire a lui Cezar de Horia Gârbea

cronica traducerilor
Rodica Grigore – În lumea uitării

eveniment
Florin Toma – Nevăzutul Brauner

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Un horror surprinzător: Capra cu trei iezi

spectator
Nicolae Prelipceanu – La Tes, Rude pierdute ● la Teatrul Mic: Menajeria de sticlă și Doamne ferește

miscellanea
Liviu Capșa – Post-istoria unei istorii literare
Fl. Toma – Om bogat, om sărac
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor