VIAȚA ROMÂNEASCĂ
urează tuturor colaboratorilor și cititorilor ei
un An Nou mai bun, mai sănătos și mai liniștit.
LA MULȚI ANI!

ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Nici la bal, nici la spital

Inedit
Roxana Eminescu – Interviu cu Iorgu Iordan

Viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Cercul Literar de la Sibiu – date și titluri

Eseuri
Olimpiu Nușfelean – Somnul de gheață
Irina Petraș – Mică poveste cu istorii literare

Opinii
Ștefan Ion Ghilimescu – Specia amintirii literare și începutul cultului lui G. Călinescu

Lumea teatrului
Alexa Visarion – Iubirea care doare…

Comentarii critice
Christian Crăciun – Momentul sintezelor
Traian D. Lazăr – O altfel de enciclopedie

Generația ʼ80
Andreea-Isabella Tatoi – „Mutilarea” Marianei Marin – rezistența la secrete

Avanpremieră editorială
Poeme de Constantin Abăluță

Comemorare
Geo Vasile – Cezar Ivănescu ar fi împlinit 80 de ani

Poeme de Ovidiu Baron

Psiho
Ioana Scoruș – Dar din dar…

Poeme de Andra Mateucă

Proză
Dana Banu – Haralambie la Piter

Poeme de Costel Stancu

Cititor în stele
Emil Lungeanu – O centură cosmică

Poeme de George Iarin

Proză
Radu Cernătescu – Kabbalistul

Sonete de Gellu Dorian

Meridian
Dinu Flămând – Poezia somatizată
Victor Ivanovici – Un călător neîmplinit și un voiaj desăvârșit (întru portocaliu)

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Val Butnaru, hipnotizatorul
Christian Crăciun – Politică și roman
Gheorghe Grigurcu – O poetică postmodernă
Dan Gulea – Ghiduri literare, ghiduri ale memoriei
Ion Pop – O lectură sociologică a literaturii române din postcomunism
Tudorel Urian – Taina domnului Nica

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre manuscrise și biblioteci

Cronica plasticii
Florin Toma – Transplant de Albion în Piața Romană

Cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Încă o toamnă la Voroneț

Spectator
Nicolae Prelipceanu – Kiritza soprană de coloratură

Miscellanea
T. Urian – Ioan Bianu, comemorat la Biblioteca Academiei
Fl. Toma – Familia Giacometti la Maeght
Iulian Bitoleanu – Eminescologi clujeni
Fl. Toma – Ocupația acuareliană
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor