ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Geografie tragică

clasicii
Irina Petraș – Ion Creangă, fișe de recitire
Ștefan Ion Ghilimescu – Ion Creangă – 185

interviu
Monica Pillat: „Cel mai frumos vis este însăși viața”
dialog de Cristian Pătrășconiu

eseu
Simona-Grazia Dima – Ezra Pound și cultura ca eternă prospețime

dosar
Adrian Popescu – Cinci epistole de la prieteni

un poem de Nora Iuga

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Negoițescu în restituiri documentare

poeme:
Alexandru Cazacu, Valerian Dincă, Ioan Vintilă Fintiș, Nicolae Nistor, Victor Rusu

psiho
Ioana Scoruș – Adaptarea la rău

proză
Ștefan Melancu – Ithaca, mon amour

remember
Traian D. Lazăr – „Cât mai multe” despre Nichita Stănescu

proză
Livia Creț – Gaura din perete

cititor în stele
Emil Lungeanu – Zona industrială

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Trecea ca aerul prin aer…, poezia tânără din Basarabia
Gheorghe Grigurcu – Lirismul unui flagel
Tudorel Urian – Romanul lui Nichita

lecturi fidele
Florin Toma – Arheopoeme

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Clara Usón. În căutarea adevărului

recenzii
Sonia Elvireanu – Mihai Banciu, Bilanț al pierderilor
Răzvan Nicula – Lumea văzută de la lojă

cronica plasticii
Florin Toma – Viennoiseries de printemps

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Marin Preda ecranizat

spectator
Nicolae Prelipceanu – Viața oamenilor de teatru dincolo de scenă

miscellanea
Fl. Toma – Sacrul mare în format mic
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
Premiul Național „Lucian Blaga” – 2022
In memoriam Mircea Anghelescu