ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Omul de plastilină

avanpremieră editorială
Varujan Vosganian – Nemișcarea, cel de-al nouălea cerc

lumea teatrului
Alexa Visarion – Călătoria erotică a iluziei (2)

eveniment
Nicolae Prelipceanu – Oedip, contemporanul nostru

Matei Vișniec prezintă două tinere poete:
Antonia Ilie ● Larisa Babalean

proză
Maria-Gabriela Constantin – Timpul care ne trece prin trupuri

un poem de Ileana Popescu-Bâldea

profil
Florin Șindrilaru – Gabriela Melinescu

poeme
Gabriela Chiran
Gabriela Ana Bălan

mens
Hanna Bota – Context și conținut

psiho
Ioana Scoruș – Între o tristețe firească și o boală mintală e cale de-un tratament psihiatric

stil
Alina Gherasim – Greva inimii

proză
Florin Logreșteanu – La periferie…

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Premii Gaudeamus

puncte de vedere
Liviu Capșa – Patronii de partide

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Lucian Vasiliu și grădina literaturii române
Vitalie Ciobanu – Dorin Tudoran, drept în puterea furtunilor
Gheorghe Grigurcu – O carte a lui Virgil Ierunca
Ion Pop – Un poet: Vianu Mureșan

cronica ideilor
Christian Crăciun – Criza autenticității

lecturi fidele
Otilia Ungureanu – Nicolae Coande – o sabie ce sfâșie epiderma realului

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre eroism și adevăr altfel

cronica plasticii
Florin Toma – Galateea cu viță sălbatică sau un écorché vegetal

spectator
N. Prelipceanu – Opera de trei parale la TNB

miscellanea
H. Bota – București, mon amour!
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor