ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Pandemia hârtie de turnesol

interferențe spirituale
Liviu Bordaș – De la fachiri la tantrism. Yoga și receptarea ei lexicografică (III)

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Recuperarea subiectivismului

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Postcomunismul literar românesc. Poezia și proza.
Schiță după trei decenii (I)

eseu
Claudiu Soare – Quoi fugit, damnat. Antrenament pentru judecata zisă „din urmă”

clasicii
Geo Vasile – Ion Vinea. Paradis destrămat, hipnoză și descântec

comentarii critice
Irina Petraș – Mircea Tomuș și pentalogia transilvană

istorie literară
Ion Buzași – Veronica Micle între mit și adevăr

poeme de Sebastian Reichmann

proză
Marian Ilea – Praznicul babei Ioană a Necului, vrăjitoarea din Desiștea

poeme de Radu Florescu

fărâme/excelsior

cartea de religie
Virgil Diaconu – Trei divinități ale Bibliei

recitiri
Nicolae Baltă – O latură nebănuită a criticului
Iulian Bitoleanu – Scriitorul-ziarist, plin de eleganță, curtoazie și rafinament

cititor în stele
Emil Lungeanu – De ce latră câinii la Lună

meridian
poeme de Jean-Marie Corbusier,
prezentare și traducere de Constantin Abăluță

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Despre fantasmele culturii şi alte utopii
Sonia Elvireanu – Nostalgia copilăriei
Mircea Moț – Mainimicul discutabil
Tudorel Urian – Cartea gândurilor negre

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Nikolai Leskov. Arta povestirii

cronica plasticii
Florin Toma – Sculptură grea la Nenea Iancu

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Despărțirea de Draga Olteanu-Matei și Vladimir Găitan

spectator
Nicolae Prelipceanu – Au existat mari actori și înaintea celor de azi

miscellanea
Traian D. Lazăr – Eminescu și Teleormanul
T. Urian – Istorie la firul ierbii
Fl. Toma – Un roman dandy
Răzvan Nicula – Fools Gold
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor