ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Votul și opera

lumea teatrului
Alexa Visarion – Nopțile regilor

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – După plecarea lui Nicolae Manolescu

cărțile memoriei
Christian Crăciun – Evadarea continuă a Lenei Constante

profil
Florin Șindrilaru – Poetul Dorin Tudoran, omul vertical

poeme de Constantin Abăluță

proză
Constantin Stoiciu – O cădere nervoasă

un poem de Paul Sârbu

proză
Gheorghe Postelnicu – Umbrele eroilor

mens
Hanna Bota – Costul exotismului

studia
Liviu Bordaș – Mircea Eliade și contemporanii săi.
Miron Constantinescu (II)

psiho
Ioana Scoruș – Indiferența părinților distruge copiii, în numele „progresului”

stil
Alina Gherasim – O prietenie autentică

istoria uitată
Liviu Capșa – Testamentele

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Orele francofone ale profesorului Ion Pop
Gheorghe Grigurcu – Melancolia contrastelor

cronica edițiilor
Dan Gulea – O întâlnire pe malul lacului Silvaplana

lecturi fidele
Ion Pop – „Bilete de favoare” din partea lui Al. Cistelecan

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Laura Imai Messina. Culorile sentimentelor

cronica ideilor
Otilia Ungureanu – Daniela Petroșel. Kitschul, Un continent în expansiune

cronica plasticii
Florin Toma – Două deschideri în sus

spectator
Între Ibsen și Ostermeier, de N. Prelipceanu

miscellanea
Fl. Toma – Un tratat de victimologie
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor