ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – „Acolo este țara mea”

eseu
Dan Gulea – O fracțiune de secundă

lumea teatrului
Alexa Visarion – Amintindu-mi-l pe Liviu Ciulei
Constantin Abăluță – Moartea sau poemul surprizelor

remember
Ion Cocora – Fragmente dintr-o evocare a lui Aureliu Manea

proză
D. Țepeneag – Scrierea unui roman (fragment)

arhivă
Mircea Eliade – Memorii,
text stabilit și îngrijit de Liviu Bordaș

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Istorii literare „speciale” (I)

interviu
Ioan T. Morar intervievat de Cristian Pătrășconiu:
Am două țări – una e România, alta e Provence

poeme de Marcel Vișa

psiho
Ioana Scoruș – Când realitatea este totuna cu adevărul

stil
Alina Gherasim – Vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă?

mens
Hanna Bota – Eu și celălalt

aniversare
Cristian Pătrășconiu – Cornel Ungureanu 80. Un timp al reverenței adânci

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Nicolae Leahu, poetul
Christian Crăciun – Orașul uitării
Gheorghe Grigurcu – Un confesional critic
Ion Pop – Rolf Bossert, un testament liric
Tudorel Urian – Procesul lui Makarenko. La Pitești

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Sawako Ariyoshi. Iubire, singurătate, artă

cronica plasticii
Florin Toma – Derviștiința nudului

miscellanea
Fl. Toma – O imersie la Mucha
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor