ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – „Gândește mega?”

recitiri
Gellu Naum după 20 de ani
Tudorel Urian – Suprarealismul ca mod de viață
Geo Vasile – Pionier și paladin al reveriei surrealiste

tema VR
Un personaj de neuitat din literatura lumii
Constantin Abăluță – Femeia nisipurilor și bărbatul-cutie
Gellu Dorian – Florica din Drumul la zid
Șerban Foarță – Teismul inginerului Kirillov
Nora Iuga – Abecedarul lui a fost: „Rasputin și femeile”
Simona Popescu – Solilocviu
Liviu Ioan Stoiciu – Vai de capul meu
Lucian Vasiliu – Am ales două personaje „răcoroase”

lumea teatrului
Alexa Visarion – Autocrație masculină – solitudine feminină între rug și sacralitate

interviu
Răzvan Voncu: „Clasicii sunt buni la tot felul de vremuri”

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Un prim roman remarcabil, publicat mult după debut!; și-o cheie de interpretare a unei mari personalități

eveniment
Corina Anton – Fără o Beatrice și fără un Virgiliu nu prea ai cum să intri în Dante

poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Erosul în timp de război…

arhiva
Liviu Bordaș – Mircea Eliade și corespondenții săi / Andrei Scrima

restituiri
Nicolae Mareș – Dinu Mareș – un universalist convins, diplomat și poet

proză
Rodica Bretin – Revolta îngerilor
Alina Gherasim – Ecaterina, fugi că vine potera după tine
Florin Toma – Duelul

psiho
Ioana Scoruș – Locul de joacă pentru copii – totul sau nimic

sf
Mircea Băduț – O literatură formativă

poeme
Radu CangeTeodor DumeVali NicolaeRadu Ulmeanu

eseuri
Ștefan Ion Ghilimescu – Literele și împărăția
Dana Pocea – Rimini Protokoll, artistul neprofesionist și resuscitarea limbajelor teatrale

inedit
Ion Ungureanu – Caragiale în premieră pe scena Teatrului de Artă din Moscova

cititor în stele
Emil Lungeanu – Festival Shakespeare pe Uranus

meridian
Marcel Schwob – Două proze,
traducere și prezentare de Gabriela Abăluță

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Eugeniu Coșeriu sau despre vocația universalității
Gheorghe Grigurcu – Cazul criticului Nicolae Davidescu
Irina Petraș – Tyger, tyger…, sau despre cumplita simetrie
Raul Popescu – „Biblioteca refuzaților”
Alexandru Ruja – Lucian Blaga în vâltoarea vremurilor
Tudorel Urian – Bucureștiul anilor mondeni

lecturi fidele
Florin Toma – O des-tăinuire

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Adevărul minciunilor

cronica plasticii
Florin Toma – Două povești despre ieri: Mircia Dumitrescu și Iuri Isar

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Berliner-ul din Salonta

spectator
Nicolae Prelipceanu – Anul Caragiale?

miscellanea
T. Urian – Știință și credință
Fl. Toma – Anomalia anomaliei
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor