ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Evoluție/involuție

eseu
Victor Ivanovici – Pentru o sistemă a operei lui Blecher (privită dinspre Inimi cicatrizate)

poeme de Constantin Abăluță
poeme de Sebastian Reichmann

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Negoițescu fișat, comentat și… cântat!

interviu
Gabriel Chifu: Poezia ca o vâslă sau ca o plută…,
dialog propus de Cristian Pătrășconiu

avanpremieră editorială
Gabriela Adameșteanu – Castelul

opinii
Leo Butnaru – Coșul computerului sau haos-poezia

proză
Nichita Danilov – Foarfeca
Marian Ilea – Eșarfa roșie

psiho
Ioana Scoruș – Să ne facem că…

cititor în stele
Emil Lungeanu – O gaiță la Națiunile Unite

meridian
Un eseu de Alonso Cueto,
în românește de Rodica Grigore

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Arcadie Suceveanu, eseistul
Gheorghe Grigurcu – O ediție Izabela Sadoveanu
Dan Gulea – Un secol și ceva de modernitate
Irina Petraș – Simțul clinic al poetului
Ion Pop – Poezii de Ana Pop Sîrbu
Tudorel Urian – Viața ca un puzzle

lecturi fidele
Florin Toma – Laborator de analiză ficțională

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Akyra Mizubayashi, cronica unei vieți

cronica plasticii
Florin Toma – …& Friends

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Centenar Paul Călinescu

cărți ● cărți ● cărți
Marian Victor Buciu – Istoria între sens și… sex
Ștefan Ion Ghilimescu – O antologie de poezie bilingvă
Marian Drăghici

miscellanea
Fl. Toma – Cartea de Phoenixologie
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In Memoriam Geo Șerban