ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – Dezumanizarea limbii

exerciții de luciditate
Ovidiu Ivancu – Alte vremuri, alte statui

meridian
Xavier Morales – Daniel Turcea, un poet mistic contemporan
în românește de D. Țepeneag

lumea teatrului
Alexa Visarion – Șoapta pe scenă – revelația interpretării

in memoriam Dumitru Radu Popescu
Dinu Flămând – Rapidul acronim D.R.P.

comentarii critice
Mihaela Bacali – O altfel de istorie literară

puncte de vedere
Leo Butnaru – În marginile decanonizării

psiho
Ioana Scoruș – Viețuind prin și pentru plăcere

poeme de Horia Bădescu

proză
Marian Ilea – Carletta Stoltz din Desiștea
Șerban Tomșa – Trecutul este o femeie insistentă

mens
Hanna Bota – Creierul – comoara din cutia craniană

cititor în stele
Emil Lungeanu – La cererea ascultătorilor

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Literatura angajată
Gheorghe Grigurcu – Un ermetism al firescului
Ion Pop – În apropierea lui Jean Starobinski
Tudorel Urian – Cronica valaho-etiopiană

cronica ideilor
Christian Crăciun – Ascultarea

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Despre oameni și cai

recenzii
Elisabeta Bogățan – Cornel Nistea, transmițător de memorie

cronica plasticii
Florin Toma – Pastel de iarnă…

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Doliu în cinematografia română

spectator
Nicolae Prelipceanu – Teatrul ca formă a memoriei

miscellanea
Liviu Capșa – Căciuli care au marcat istoria
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor

In memoriam Adam Puslojić