ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Elegie pentru editori

Clasicii
Mircea A. Diaconu – Ion Creangă. Mic studiu de imagologie? Moartea nu e hermeneut

Eseu
Dan Gulea – Lecturile lui Marin Preda

Comentarii critice
Ștefan Găitănaru – Pragmatica expresivității involuntare

Remember
Geo Vasile – Virgil Mazilescu 80 – sentimentul de „atroce seninătate”

Psiho
Ioana Scoruș – Pandemie, război și masculul alpha: învățământul

Opinii
Liviu Capșa – Dramaticii ani 1940 și 2022

Proză
Iulian Moreanu – Casa de la marginea pădurii

Profil
Florin Șindrilaru – Horia Bădescu. Anotimpuri, ninsoare și lumină

Lumea de azi-mâine
Mircea Băduț – Inteligența artificială și filologia

Poeme de Flavia Adam

Cititor în stele
Emil Lungeanu – De ce-ți face o stea cu ochiul

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Apocalipsele lui Teo
Christian Crăciun – Pieziș
Gheorghe Grigurcu – Ut pictura poesis?
Ion Pop – Sorin Mărculescu – încheierea unui ciclu
Tudorel Urian – Literatura și viața

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – J.M. Cotzee. Despre oameni și cărți

Cronica plasticii
Florin Toma – Un apoliniac: Vlad Ciobanu

Cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Între Branagh și Almodóvar

Miscellanea
Florin Toma – Melancolia lui Dürer pre versuri rostită
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor
In memoriam Barbu Cioculescu, Mircea Tomuș