ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

23 martie, seara, întunecatul april

editorial
Nicolae Prelipceanu – Evoluăm din ce în ce

meridian
Dinu Flămând – Retorica sinuciderii
Fernando Pessoa – Educația stoicului, traducere din portugheză de Dinu Flămând

lumea teatrului
Alexa Visarion – Mitul sacrificiului
N. Prelipceanu – O nouă noapte shakespeariană cu Andrei Șerban
George Volceanov – Hamlet-ul lui Declan Donnellan și nu numai

eseu
Bertrand Vergely – Răul și noi, în românește de D. Țepeneag

zig-zag
Alexandru Călinescu – Decupaje

poeme
Vasile Dan – Micropoeme

proză
Ovidiu Baron – Paharul acesta

poeme de Simona-Grazia Dima

mens
Hanna Bota – Curcubeul personal

psiho
Ioana Scoruș – Despre moarte și alți demoni

stil
Alina Gherasim – Să nu ne pierdem calmul, nici răbdarea

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Nostalgia ca grimasă a memoriei
Vitalie Ciobanu – Proza ca „transcriere” a realității vidate de sens
Gheorghe Grigurcu – O inteligență inspirată
Ion Pop – Mihai Zamfir, lecturi sub unghiul „stilisticii diacronice”
Tudorel Urian – Cap limpede între „oile gândirii”

lecturi fidele
Liviu Capșa – Ceea ce nu trebuie uitat

recenzii
Hanna Bota – Când o epocă se stinge, o alta se ridică
Răzvan Nicula – Butoiul cu pulbere
Ioan Paler – george & generația g. O posibilă distopie a vieții literare

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Fascinația mitologiei

cronica plasticii
Florin Toma – Universul oravitzan. O peregrinare la lumină

miscellanea
N. P. – Sonata de toamnă
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor

in memoriam
Alex. Ștefănescu
István Szilágyi