ANUNȚ IMPORTANT

Viața Românească apare lunar.

Abonamentele se pot face prin Poșta Română sau direct la Uniunea Scriitorilor din România, tel. 0722 872 276 (Eugen Crișan). Dacă abonamentele se fac la U.S.R., suma se virează în contul:
RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001
BCR UNIREA, CUI 2786991
.
Prețul unui abonament anual este de 48 de lei (36 de lei costul exemplarelor și 12 lei taxe de expediție).
Viața Românească se difuzează prin:
- rețeaua INMEDIO
- librăriile Humanitas,
- rețeaua Calliope SRL.

Redacţia revistei Viaţa Românească publică opiniile, oricât de diverse, ale colaboratorilor săi. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecărui text aparţine, în exclusivitate, autorului.

Sumar

editorial
Nicolae Prelipceanu – România needucată

eseu
Liviu Bordaș – Mircea Eliade, gândirea conspiraționistă și miturile „afinității”

viața literaturii
Ion Bogdan Lefter – Cărți despre Cerc

confesiuni
Irina Petraș – Așchii și fărâme

evocare
Constantin Abăluță – George Iarin sau poetul care ținea să nu fie luat în seamă

poeme de Horia Gârbea
poeme de Ion Tudor Iovian
poeme de Liviu Ioan Stoiciu

psiho
Ioana Scoruș – Tânăra generație n-are încotro: trebuie să răzbească

mirabilia
Ioana Ionescu – Întâlniri cu Ion Vianu

proză
Nicolae Baltă – Ultimul refugiu
Traian Dobrinescu – Dincolo de Urali. 1993
Alina Gherasim – Doi oameni perfecți
Florin Toma – Atentatul

noua generație
Poeme de Ioana Alexandrescu
Poeme de Iulia Miu

interviu
Suzana Fântânariu: „Istoria și identitatea lumii este secundată de cărți…!”
Interviu de Cristian Pătrășconiu

avanpremieră editorială
Denis Dinulescu – Eu, Bu și viezurele Marin

recitiri
Mircea Moț – Jocul, pescuitul și moartea

cititor în stele
Emil Lungeanu – Prețul astronomic al gigacaloriei

comentarii critice
Constantin Trandafir – Șerban Cioculescu sau vigoarea spiritului critic

cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Romanul basarabean la început de mileniu. Noul val
Gheorghe Grigurcu – Un tip de istorie literară
Ion Pop – Trei cărți noi de Aurel Șorobetea
Tudorel Urian – Micile detalii ale istoriei mari

cronica ideilor
Christian Crăciun – Lecția de zbor

cronica traducerilor
Rodica Grigore – Micii eroi ai marilor războaie

cronica plasticii
Florin Toma – Doi giganți în vizită la un titan

cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Un debut matur: Octav Chelaru

spectator
Nicolae Prelipceanu – Exilul interior față cu exilul exterior

recenzii
Ion Buzași – Poezia clipei

meridian
Alonso Cueto – Căutând un personaj în istorie (și în istorii)
în românește de Rodica Grigore
Rhea Galanaki – Secolul labirinturilor
în românește de Maria-Gabriela Constantin
Geo Vasile – Repere critice în poezia italiană contemporană

miscellanea
T. U. – O carte monumentală
Fl. Toma – Un ADN româno-chinez
Laura Guțanu – Anul Proust
Eugenia Țarălungă – Breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – Revista revistelor

In memoriam Iolanda Malamen
In memoriam Eugen Simion