Viața Românească 11-12 / 2020

Editorial
Nicolae Prelipceanu – Provincialismul în floare

Avanpremieră editorială
Ana Blandiana – Treceri prin zid

Lumea teatrului
Alexa Visarion – Succesul de consum sau oglinda de celofan

Comemorare
Constantin Trandafir – Ion Budai-Deleanu, 200

Aniversări
Florin Toma – Radu Cosașu – 90

Revizitări
Ion Cocora – Timpul, mitul și cotidianul în teatrul lui D.R. Popescu (I)

Tema VR
Gabriela Adameșteanu – Povestea bibliotecilor
George Banu – Bibliotecile unei vieți

Interviu
Daniel Chirot: „În lumea nouă, mereu este loc pentru Dumnezeu. Dar nu mai este loc pentru un Dumnezeu dogmatic”, un interviu de Cristian Pătrășconiu

Eseu
Victor Ivanovici – Don Quijote în lumile de dincolo: libret mitico-ritual și construcție romanescă
Traian-Ioan Geană – Antropologia compensației. Despre limitele fericirii cu păstorul mioritic

Remember
VR – Nicolae Labiș

Poeți în timpul intermediar
Sebastian Reichmann – Gândirea sau viața

Exerciții de fidelitate
Ovidiu Ivancu – Cui i-e frică de ideologie?

Cartea socială
Tudorel Urian – Pledoarie pentru învinși

Poeme de Ion Tudor Iovian

Psiho
Ioana Scoruș – Bildungsphilisters spun că totul este bine

Filozofia
Georges Van Riet – Actualitatea lui Spinoza,
în românește de D. Țepeneag

Comentarii critice
Ștefan Ion Ghilimescu – Jurnalul apocrif al lui Mateiu I. Caragiale
Ion Pop – O revenire obligatorie la poezia lui Vasile Igna

Recitiri
Nicolae Baltă – Substratul culpabilității

Cititor în stele
Emil Lungeanu – O raită prin cartier

Poeme de Simona-Grazia Dima

Proză de Constantin Rupa

Poeme de Radu Cange

Proze de Savu Popa

Meridian
Proză de Rafael Ángel Herra,
prezentare și traducere de Rodica Grigore

Cronica literară
Mircea V. Ciobanu – Biblioteca vorbită a lui Emilian Galaicu-Păun
Gheorghe Grigurcu – În „universul cel mai concret”
Andrei Moldovan – Cea de pe urmă carte sau „ca un glob de aur luna strălucea”
Irina Petraș – Cetăți și ruinuri
Raul Popescu – Geo Dumitrescu reloaded
Tudorel Urian – Filonul sovietic

Recenzii
Marian Victor Buciu – Nicolae Breban. Totul în răspăr
Elisabeta Bogățan – Leo Butnaru despre el și despre alții

Cronica traducerilor
Rodica Grigore – Semnificația unei morți previzibile

Cronica plasticii
Florin Toma – Desemne prin aer de sticlă

Cronica filmului
Ioan-Pavel Azap – Prioritățile cinematografiei românești

Miscellanea
Liviu Capșa – Odessa 1989
Tudorel Urian – Avea Gérard Philipe sânge românesc?
Eugenia Țarălungă – breviar editorial
Liviu Ioan Stoiciu – revista revistelor