Miscellanea
Consiliul USR

Comunicate Comitet şi Consiliu

Articol publicat în ediția Viața Românească 3-4 / 2012

În zilele de 6 şi 7 martie 2012, au avut loc şedințele Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, şi, respectiv, Consiliului USR, conduse de Preşedin-tele Uniunii. A fost avizată execuția bugetară pe anul 2011. A fost prezentată de către preşedinții de filiale situația încasării cotizației pe anii 2010 şi 2011. S-a luat în discuție stabilirea unor reguli pentru cheltuirea fondurilor din cotizații. Au mai fost analizate relația la zi cu partenerii USR, procesele pe rol şi cazurile editorilor, membri ai USR, care nu achită taxa de timbru literar. A fost modificat regulamentul Turnirului Poetic, la care vor participa în 2012 trei filiale USR, şi s-au stabilit Laureații Festivalului „Tudor Arghezi” de la Tîrgu Jiu la care premiile sunt finanțate de USR.