Miscellanea
Nicolae Prelipceanu

Opere de Pavel Dan.

Articol publicat în ediția Viața Românească 7-8 /2013

 La editura Eikon din Cluj a apărut o ediție critică! Trebuie să punem nu ştiu câte semne de exclamare, pentru că nici o altă editură din România nu s-a mai încumetat, în ultimii ani, să producă aşa ceva. Întâi, pentru că nu se vinde decât specialiştilor, nu şi cumpărătorilor de carte care caută divertismentul. Şi, cum azi divertismentul este regele societății, e limpede că edițiile critice nu mai au loc în peisajul nostru editorial. Doi, pentru că specialiştii acestui tip de ediție au cam dispărut sau au obosit, iar generațiile mai noi nu produc asemenea păsări rare. Pentru că toți cei care s-au specializat în edițiile critice, de la D. Vatamaniuc, Petru Creția,  Niculae Gheran la  Teodor Vârgolici şi Gabriela Omăt, ştiu că e necesară o muncă susținută de ani de zile, răsplătită foarte puțin, altfel decât cu bucuria de a-ți vedea munca tipărită. Este, aşadar, un eveniment editorial, chiar numai pentru acei puțini care ştiu ce e aia şi, vorba celor de azi, cu ce se mănâncă... Scriitorul căruia îi este dedicată această ediție e unul dintre scriitorii români cu cele mai tragice destine. Pavel Dan, un prozator care abia dacă a apucat să promită, a murit la 30 de ani neîmpliniți, în 1937. Cei care se mai interesează de literatura română clasică îşi amintesc poate de nuvela lui cea mai cunoscută, Urcan bătrânul. Dar şi celelalte povestiri, schițe şi nuvele din lumea satului ardelean au surprins, la vremea publicării lor, semnalând apariția unui talent viguros, în linia lui Liviu Rebreanu, fără a-i fi, însă, epigon. Parcă presimțindu-şi destinul necruțător, tânărul scriitor a pus în centrul multor nuvele ale sale moartea şi înmormântarea, aşa cum se petrec ele în satul ardelean, reuşind să redea culoarea acelei lumi, astăzi greu de înțeles pentru cititorul din secolul XXI. Ediția este semnată de Aurel Podaru şi cuprinde un amplu studiu introductiv semnat de Andrei Moldovan. Pentru cercetătorul care se apleacă asupra operei şi vieții lui Pavel Dan, ediția oferă variante ale textelor, precum şi informații despre datele publicării lor. Cele trei volume elegante, cuprinse într-o casetă, iarăşi o raritate în peisajul editorial de azi, adaptat cererii pieței, cum se şi cuvine într-o lume a consumului, sunt organizate astfel: volumul întâi cuprinde studiul introductiv anunțat mai sus, un tabel cronologic al vieții scriitorului, nota asupra ediției aparținând realizatorului ediției, urmate de nuvelele lui Pavel Dan, iar, în final, informațiile asupra variantelor, edițiilor, precum şi a traducerilor apărute în străinătate. Nu sunt uitate nici monografiile, studiile critice asupra operei scriitorului şi evocările celor care l-au cunoscut. Volumul al doilea cuprinde Nuvele, schițe, povestiri, fragmente şi un bogat segment de note şi variante, iar cel de-al teilea: Jurnal, corespondență, Literatură populară, Studii, recenzii şi articole, Varia. Cum tânărul Pavel Dan şi-a dedicat o parte din scurta sa viață culegerii de folclor, ultimul volum din ediția aceasta de Opere mai cuprinde şi un glosar, un indice toponimic, precum şi un indice de nume de Persoane şi personaje. Este un fapt demn de semnalat că, la 75 de ani de la moartea scriitorului care a uimit lumea literară românească în anii ’30, o editură din Cluj îi dedică o ediție critică. Revenind la dispariția edițiilor critice, despre care nici nu se mai ştie ce sunt de către noii manageri de edituri, avizi numai de câştig, ar fi instructivă o anchetă în rândul proprietarilor şi a şefilor de edituri de astăzi, cu întrebarea unică: „ați fi de acord să publicați o ediție critică a unui clasic român?” Răspunsurile sunt previzibile, totuşi ar fi de preferat să le citim sub semnătură. De semnalat că editura Eikon a fost sprijinită în acestă întreprindere de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, prin Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud.